Úvodní strana > Občan > Bezpečnost > Krizové řízení

Krizové řízení

Plnění úkolů krizového řízení obce s rozšířenou působností (ORP) Prostějov zajišťuje oddělení krizového řízení, odboru kancelář primátora, magistrátu města Prostějova


Kontakty

Ing. Adolf LABÁK

 vedoucí oddělení, bezpečnostní ředitel,

 tajemník bezpečnostní rady, tajemník povodňové komise,

 krizové a havarijní plánování

Tel. 582 329 171

E-mail: adolf.labak@prostejov.eu

Nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

Budova C, kancelář: 525

load