Úvodní strana > Občan > Dotace > Dotační programy na rok 2022 - SPORT

Dotační programy na rok 2022 - SPORT

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 7. 9. 2021 schválilo usnesením č. 11183 dotační programy v oblasti sportu na rok 2022.

Účelem dotačních programů v oblasti sportu je finanční podpora pohybových sportovních aktivit občanů statutárního města Prostějova, podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu na území statutárního města Prostějova a podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí požádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov.


Program na podporu sportovní činnosti v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Prostějova

Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Prostějova

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova pro Vás připravuje informativní seminář, kde se seznámíte s příslušnými změnami v programech.
Seminář se bude konat dne 7. 10. 2021 v 16:00 hod v prostorách Sportcentra – DDM Prostějov, příspěvkové organizace, Olympijská 4.

Prezentace - ikona souboru ikona souboruDOTAČNÍ PROGRAMY SPORT


Administrátor dotačních programů v oblasti sportu:

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova,
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov


load