Úvodní strana > Občan > Dotace > Dotační programy na rok 2023 - SPORT > Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2023 z rozpočtu statutárního města

Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2023 z rozpočtu statutárního města

Účelem tohoto dotačního programu je finanční podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov (s výjimkou soustředění, kempů, výjezdů na závody a dalších aktivit vlastních členů, které svým charakterem náleží do celoroční činnosti).

Vyhlášené dotační tituly:

  - dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“

  • 1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin

  • 2. kolo – příjem žádostí od 1. 4. 2023 do 21. 4. 2023 do 12:00 hodin

 

- dotační titul 2 Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele"

  • 1. kolo – příjem žádostí od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin

  • 2. kolo – příjem žádostí od 1. 4. 2023 do 21. 4. 2023 do 12:00 hodin

 

Kontaktní osoba:


Žádost k vyplnění zde:

Vstup do aplikace PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA


Pravidla dotačního programu:

load