Úvodní strana > Občan > Dotace > Dotační programy na rok 2024 - SPORT

Dotační programy na rok 2024 - SPORT

Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 5. 9. 2023 schválilo usnesením č. ZM/2023/07/13 dotační programy v oblasti sportu na rok 2024.

Účelem dotačních programů v oblasti sportu je finanční podpora pohybových sportovních aktivit občanů statutárního města Prostějova, podpora rozvoje činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu na území statutárního města Prostějova a podpora obzvlášť významných a populárních sportovních akcí pořádaných žadatelem zaměřených na rozvoj pohybových aktivit občanů, propagujících statutární město Prostějov.


Program na podporu sportovní činnosti v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Prostějova

Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2024 z rozpočtu statutárního města Prostějova

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova pro Vás připravuje informativní seminář, kde se seznámíte s příslušnými změnami v programech.
Seminář se bude konat dne 11.10.2023 v 16:00 hod v zasedací místnosti ve dvoře radnice, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov.

Prezentace (bude doplněna)


Administrátor dotačních programů v oblasti sportu:

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova,
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

load