Úvodní strana > Občan > Dotace > Ostatní dotace

Ostatní dotace

Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2023 se přijímají v termínu od 1.12.2022 do:

- 31.3.2023 v případě žádostí o dotaci na pravidelnou celoroční činnost

(formulář "Žádost o poskytnutí dotace na činnost rok 2023"),

- 31.10.2023 v případě žádosti o dotaci na akci

(formulář "Žádost o poskytnutí dotace na akci rok 2023").

Výjimkou jsou žádosti o dotaci na jednorázovou akci v oblasti vzdělávání, které se přijímají pouze do 31.5.2023 (formulář „Žádost o poskytnutí dotace na akci rok 2023“).

Žadatelé vyplňují a elektronicky odesílají své žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace „PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA“.

Vstup do aplikace PORTÁL OBČANA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA

Formulář žádosti o poskytnutí dotace určený k vyplnění najdete po přihlášení do této aplikace v nabídce Dotace.

Návod pro práci v této aplikaci je uveden v ikona souboruUživatelské příručce.

V elektronických formulářích vyplňujte pouze růžová (povinná) a zeleně podbarvená pole žádosti. Software před elektronickým odesláním žádosti provádí automatickou kontrolu správného vyplnění růžových – povinných polí a částek u vybraných údajů.
Vyplněnou žádost o dotaci nelze elektronicky odeslat, pokud jsou chybně vyplněná povinná pole nebo částky v Kč. Tato pole zůstávají růžově podbarvená, dokud je žadatel nedoplní nebo neopraví.

Podrobné informace o vyplnění a zasílání elektronického formuláře najdete v Návodu k vyplnění elektronické žádosti o dotaci.

ikona souboruNávod k vyplnění elektronické žádosti o dotaci

Vyplněnou a elektronicky odeslanou žádost o dotaci je potřeba následně zaslat na podatelnu Magistrátu města Prostějova, a to jednou z uvedených možností:

• v listinné podobě podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem žadatele (osobně či poštou),
• v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem žadatele
  na emailovou adresu posta@prostejov.eu,
• v elektronické podobě do datové schránky statutárního města Prostějova.

Vzor žádosti o dotaci, povinné přílohy žádosti o dotaci „Prohlášení žadatele“ a vzor pro vyúčtování dotace je ke stažení také ve formulářích uvedených dále.

Formuláře:

Žádost o poskytnutí individuální dotace na akci
ikona souboruWord ikona souboruPDF
Žádost o poskytnutí  individuální dotace na činnost
ikona souboruWord  ikona souboruPDF 
Prohlášení žadatele - fyzické osoby ikona souboruWord ikona souboruPDF
Prohlášení žadatele - podnikající fyzické osoby ikona souboruWord ikona souboruPDF
Prohlášení žadatele - právnické osobyikona souboruWord ikona souboruPDF
Vyúčtování dotace ikona souboruExcelikona souboruPDF


Seznam všech schválených dotací

Vytvořeno 27.9.2019 8:48:39 - aktualizováno 6.4.2023 7:23:08 | přečteno 7675x | Richard Sedlák
load