Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu

Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022 vychází z požadavků zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím vytvářet podmínky pro sport. Plán rozvoje sportu obsahuje vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí Plánu rozvoje sportu je analytická část, která obsahuje analýzu současného stavu sportu ve městě včetně současného stavu financování, dále strategii rozvoje sportu v Prostějově a akční plán rozvoje sportu včetně určení prostředků z rozpočtu města Prostějova, které jsou nezbytné k naplnění plánu.


11.9.2018 10:53:25 - aktualizováno 11.9.2018 11:01:52 | přečteno 841x | ilona.bozkova | Celý článek
 

Výzva k preferování používání biopotravin a regionálních potravin v zařízeních společného stravování

21.5.2015 14:58:49 - aktualizováno 7.9.2017 16:52:02 | přečteno 468x | ilona.bozkova | Celý článek
 

Organizace školního roku

Organizace školního roku

25.8.2015 9:10:12 - aktualizováno 6.8.2019 9:14:03 | přečteno 2061x | ilona.bozkova | Celý článek
 

Školské zákony a předpisy

Školské zákony a předpisy

20.8.2015 10:54:21 - aktualizováno 7.9.2017 16:54:36 | přečteno 761x | ilona.bozkova | Celý článek
 
load