Návrh I. změny ÚP Prostějov - veřejné projednání

Veřejné projednání návrhu I. změny ÚP Prostějov se uskuteční 

29. listopadu 2016 v 16 hodin v kulturním sále Duha, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov.

Návrh I. změny ÚP Prostějov bude vystaven k nahlédnutí od 17. října do 7. prosince 2016.

ikona souboru ikona souboruOznámení řízení o návrhu I. změny územního plánu Prostějov

V souladu s § 52 a 53 stavebního zákona 

  • každý může uplatnit své připomínky k návrhu I. změny ÚP Prostějov nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitku, ve které musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou,
  • dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Připomínku či námitku lze podat na ikona souboru ikona souborutomto formuláři, na adresu:
 Odbor územního plánování Magistrátu města Prostějova
oddělení územního plánování
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Vytvořeno 14.10.2016 9:30:22 | přečteno 318x | Ing. Václav Lužný
load