Úvodní strana > Občan > Komunální služby

Komunální služby

Odbor správy a údržby majetku města vykonává agendu smluvního zajišťování, věcné a finanční kontroly prací, které pro město zabezpečují tyto organizace:

FCC Prostějov, s.r.o. zabezpečuje:

 • údržbu komunikací, dopravního značení,
 • zabezpečení sběru a likvidace komunálního odpadu
 • čistění města
 • údržbu veřejné zeleně
 • správu a údržbu městských hřbitovů

Sdružení společností ELTODO, a.s. a ELTODO – OSVĚTLENÍ, s.r.o. Praha zabezpečuje:

 • správu a údržbu veřejného osvětlení

Jednotlivé činnosti mají na starosti tito pracovníci:

 • Ludmila Horáková – údržba a opravy komunikací, veřejné osvětlení
 • Ilona Kovaříková – zabezpečení sběru a likvidace komunálního odpadu, čistění města
 • Simona Říhová – zabezpečení údržby veřejné zeleně
 • Petr Polák – zabezpečení správy a údržby hřbitovů
 • Ivan Hrbáček - zábory veřejné zeleně, dětská hřiště, sportoviště, mobiliář

Domovní správa Prostějov, s.r.o., zabezpečuje: 

 • správu a údržbu bytů a nebytových prostor
 • opravy bytů a nebytových prostor
 • správu a údržbu městských lázní, zimního stadionu a společenského domu 

Jednotlivé činnosti má na starosti Petr Polák.


Telefonní čísla na uvedené pracovníky jsou uvedeny v kontaktech
load