Úvodní strana > Občan > Komunální služby > Komunální odpad > Harmonogram svozu komunálního odpadu v Prostějově

Harmonogram svozu komunálního odpadu v Prostějově

Harmonogram auto I

PONDĚLÍ

ráno:
Svatoplukova, Školní, Sv.Čecha, Rejskova, Sladkovského, Martiňákova, Komenská, Netušilova, Křížkovského, V.Ambrose, Vrahovická, Slovenská, Fanderlíkova, Krapkova, J.B. Pecky, sídl. E. Beneše, E. Valenty, Olomoucká, Hybešova, F.Nováka, Blahoslavova, Přikrylovo nám., Miličova, Budovcova, Vojáčkovo nám., Lutinovova, Fügnerova, Pod Kosířem, Sadová, Kotěrova, Vrlova, Janáčkova, Dykova, Palackého, Na hrázi, Žeranovská, Okružní, Šárka, Rozhonova, Studentská, Tylova, Okružní, Hacarova, Polišenského, Kollárova 

odpoledne:
Čs.odboje, Majakovského, Prešovská 12, M.Alše, P.Jilemnického, Husitská, I.Olbrachta, J.Köhlera, Hrázky, J.Křičky, O.Ostrčila, V.Nováka, O.Nedbala, V.Talicha, B.Martinů, J.Suka, Zátiší, K.Nálepky, Smetanova, J.Rokycany, Vrahovická-Vrahovice, Tovární, M.Pujmanové, M.Majerové, Z.Wintra, J.Hory, Průmyslová, Sídl.Svornosti, Kubelíkova, Karla Svobody, Šlitrova, Jiřího Štaidla, Petra Hapky, Frébortova, Střížova, Podivínského, Kopečného, Krumlovského

ÚTERÝ:

ráno: 
Tylova, Dolní, Šárka, Okružní, Brněnská, Mozartova, Krokova, Bulharská, Manhartova, Západní, Moravská, B.Šmerala, Palackého, B.Němcové, Joštovo nám., Studentská, Dobrovského, Podjezd, Libušina, Rumunská, Družstevní, Dr.Horáka, Waitova, Raisova, J.Olivetského, Krasická, Werichova

odpoledne: 
Vodní, Mlýnská, Na hrázi, Žeranovská, Poděbradovo nám., Dr. Horáka, Okružní, Waitova, Bulharská, Rumunská, Krokova, Wolkerova, Určická, Pod Záhořím, U Boží muky, Brněnská, Tylova, Tetín, Libušinka, Lidická, Studentská, Čs.armádního sboru, K.Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Prešovská, Jaselská, Čechůvky, Kralická, St. Manharda

STŘEDA:

ráno:
vozidlem PIAGGIO – Jasanová, Borová, Javorová, V Zahradách, Anenská, Průchozí

odpoledne:
Šárka, Jezdecká, Balbínova, Pešinova, Dobrovského, Kazín, Ječmínkova, Dvořákova, Puškinova, Spitznerova, Letecká, Dolní, Sušilova, Sádky, Komenského, Netušilova, Husserleho nám., Hradební, Okružní, Určická, Letecká 1, Úprkova, Kostelní, Újezd, Koželuhova, U Spalovny, Průmyslová, Za Sokolskou, Kojetínská, ŽEŠOV

ČTVRTEK:

ráno:
nám.T. G. Masaryka, Žižkovo nám., Perštýnské nám., Fügnerova, Dukelská brána,Vrchlického, Hvězda, Švabinského, Rozhonova, Sokolská, Přemyslovka, Vrahovická – Prostějov, Třebízského, Kravařova, Kramářská, Skálovo nám., U Spořitelny, Jihoslovanská, Winklerova, Na Příhoně, Trávnická, Karlov, Křížkovského, Lutinovova, Poděbradovo nám., Knihařská, E.Valenty, E.Beneše, Kolárova, Letecká

odpoledne: 
Svatoplukova, Školní, Martiňákova, Kostelecká, Palackého, Pražská, nám.Spojenců, Slovenská, Žeranovská, Fanderlíkova, Krapkova, J. B. Pecky, Nerudova, Janáčkova, Rozhonova, Přikrylovo nám., Šerhovní, F.Nováka, Na Hrázi, M.Pujmanové, sídl.Svornosti, Budovcova

PÁTEK:

ráno:
Tylova, Dolní, Šárka, Okružní, Brněnská, Mozartova, Krokova, Bulharská, Manhardova, Západní, Moravská, B.Šmerala, B.Němcové, Studentská, Joštovo nám., Raisova, Krasická, Dobrovského, Libušinka, Družstevní, Dr.Horáka, ½ Husovo nám., Předina, Werichova

odpoledne:
Domamyslická, Pod Vinohrádkem, Za Humny, Na Splávku, V Loučkách, Šípková, Karafiátová, Jasmínová, Šeříková, Růžová, Družební, Na Blatech, Kaštanová, Slunečná, Jabloňová, Višňová, Čechovická, Žitná, Lipová, 5.května, Luční, Ovocná, Průchodní, Duhová, Esperantská, Habrová, K Rybníku, Ječná, Ovesná, Foerstrova, Jilmová, Platanová, Modřínová, Meruňková

 

Harmonogram auto II

PONDĚLÍ:

ráno:
Melantrichova, A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého, A. Fišárka, B. Dvorského, O. Jaroše, C. Boudy, St. Suchardy, K. H. Kepky, E. Králíka, K. Svolinského, Sídl. Svobody, Holandská, Italská, Švýcarská, Belgická, Anglická, Francouzská, Finská, Norská, Na Lukách

odpoledne: 
Olomoucká, Lužická, Budovcova, A. Krále, Miličova, Barákova, Českobratrská, nám. Spojenců, Slovenská, Divišova

ÚTERÝ:

ráno:
Olomoucká – město, V. Nezvala, Veleslavínská, V. Outraty, Arbesovo nám., nám. Odboje, Zborov, Hybešova, J. Kuchaře, Neumanovo nám., Kotěrova, Vrlova, Vencovského, Tovačovského, Kotkova, Vápenice, Rejskova, Sladkovského, Šafaříkova, Havlíčkova, Partyzánská, Barákova, nám.Spojenců, Kolárova

STŘEDA:

ráno:
Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Martiňákova, Daliborka, Sportovní, Květná, Strojnická, Příční, Sadová, Na Výsluní, Krásná, Wolfova, Tyršova, Bratří Čapků, Kostelecká, Svatoplukova, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, U Kalicha, Za Místním nádražím, Olympijská, Za Velodromem, Valašská, Chodská, Šumavská, Beskydská, Atletická, Slovácká, Kovaříkova, Za Drahou, U spalovny

ČTVRTEK:

ráno:
Melantrichova, J. Lady, A. Slavíčka, V. Špály, J. Zrzavého, A. Fišárka, E. Dvorského, O. Jaroše, C. Boudy, St. Suchardy, K. H. Kepky, E. Králíka, K. Svolinského, Sídl. Svobody, Holandská, Italská, Švýcarská, Belgická, Anglická, Francouzská, Finská, Norská, J.V.Myslbeka, Na Lukách, Krkonošská

odpoledne:
Fanderlíkova, Krapkova, Bezručovo nám., Melantrichova, Dykova, Nerudova, J. Švermy, Obránců míru, O. Jaroše, Resslova, Březinova, Plumlovská, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Blahoslavova, Hliníky, Jungmanova, Česká, Krátká, Máchova, Reigrova, Brandlova, Šlikova, Mánesova, Rostislavova, Jiráskovo nám., Floriánské nám.

PÁTEK:

ráno:
Západní, Foestrova, R.Těsnohlídka, E. Krásnohorské, Stroupežnického, Na Brachlavě, nám. J.V.Sládka, J.Myslbeka, Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Hloučelní, Plumlovská, J. Lady, Krasická, Vícovská, Dr. Uhra, J. Kaštila, V Polích, J. Kučery, Javoříčská, V. Škracha, Drozdovice, G. Preissové, Zahradní, Wichterlova

odpoledne:
½ Husovo nám., Slezská, Mojmírova, Petrské nám.

Vyvážení kontejnerů na tříděný odpad v Prostějově

PLAST (plast + nápojový karton + kovy)

  • pondělí

  • středa

 

PAPÍR

  • sudý týden úterý a pátek

  • lichý týden úterý 1/2 trasy, středa 1/2 trasy a pátek

 

SKLO BÍLÉ A SMĚSNÉ

  • dle potřeby a zaplnění kontejnerů

 

KOV

  • dle potřeby a zaplnění kontejnerů

 

BIO odpad

* pátek (v zimě jednou za 14 dní)

 

Textil, elektrozařízení, jedlé tuky a oleje

  •  dle potřeby a zaplnění kontejnerů

Vyvážení nádob na bioodpad od 6,00 do 22,00 hodin celoročně

Pátek – lichý týden, ulice:

5. května, Antonína Slavíčka, Anenská, B. Dvorského, B. Šmerala, Beskydská, Bezručovo nám., Borová, Boženy Němcové, Brandlova, Brodecká, Březinova, Bulharská, C. Boudy, Čechovická, Česká, Dělnická, Dětkovická, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Plajnera, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Duhová, Dykova, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Esperantská, Fanderlíkova, Finská, Foerstrova, G. Preissové, Gen. Sachera, Gen. Dudy, Habrová, Hloučelní, Hyacintová, Chodská, J.V.Myslbeka, Jabloňová, Jana Olivetského, Jana Švermy, Jana Zrzavého, J.B.Pecky, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Kučery, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječná, Jilmová, Jungmannova, K rybníku, Karafiátová, Karla Svolinského, Kaštanová, Kelčická, Kosířská, Kovaříkova, Kpt. O. Jaroše, Krapkova, Krasická, Krkonošská, Krokova, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, Máchova, Mánesova, Manhardova, Melantrichova, Meruňková, Mlýnská, Modřínová, Mozartova, MŠ Rumunská (Krokova), Na Blatech, Na Brachlavě, Na Hrázi, Na Okraji, Na Splávku, Na Vyhlídce, nám. J.V.Sládka, nám. Práce, Nerudova, Obránců míru, Okružní (Brněnská-Určická), Olšová, Ořechová, Ovesná, Ovocná, Palackého, Platanová, Plumlovská, Pod Vinohrádkem, Polišenského, Polská, Průchozí, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Sídl. svobody, Slovácká, Slunečná, Stanislava Manharda, Stroupežnického, Šeříková, Šípková, Šlikova, Šumavská, Trnková, Třešňová, Tulipánová, Určická, V Loučkách, V Polích, V Zahradách, Václava Špály, Vasila Škracha, Višňová, Vodní, Vrbová, Vřesová, Waitova, Wichterlova, Za Humny, Za Určickou, Zahradní, Západní, Zlechovská, ZŠ a MŠ Melantrichova, ZŠ Dr. Horáka, Žitná

Pátek – sudý týden, ulice:

Aloise Krále, Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova, Bohuslava Martinů, Bratří Čapků, Brněnská, Budovcova, Čechůvky, Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Divišova, Dobrovského, Dolní, Dvořákova, Erbenova, Frébortova, Fügnerova, Havlíčkova, Hrázky, Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hybešova, Ivana Olbrachta, Jana Kuchaře, Jana Rokycany, Janáčkova, Jano Köhlera, Jaroslava Křičky, Jaselská, Ječmínkova, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiřího Štaidla, Josefa Hory, Josefa Suka, Karla Svobody, Karlov, Kazín, Knihařská, Kollárova, Komenského, Kopečného, Kostelecká, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kpt. Nálepky, Kravařova, Kubelíkova, Květná, Krumlovského, Kyjevská, Libušinka, Lidická, Lužická, Majakovského, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova, Mikoláše Alše, Miličova, Mojmírova, MŠ Husovo nám., MŠ Partyzánská, MŠ Smetanova, Na Příhoně, Na Výsluní, nám. Padlých hrdinů, nám. T.G.Masaryka, nám. Spojenců, Okružní (Brněnská-Dolní), Olomoucká, Olympijská, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Palečkova, Partyzánská, Petra Hapky, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské nám., Pod Kosířem, Pod Svahem, Podivínského, Poláčkova, Prešovská, Předina, Příční, Puškinova, Rejskova, Rozhonova, Sádky, Sadová, Sladkovského, Slezská, Slovenská, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Staškova, Strojnická, Střížova, Studentská, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Školní, Šlitrova, Švabinského, Tetín, Tovačovského, Trávnická, Trpínky, Třebízského, Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyršova, U Kalicha, Újezd, Úprkova, Václava Talicha, Vápenice, Veleslavínská, Vencovského, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrchlického, Vrlova, Winklerova, Wolfova, Wolkerova, Za Kosteleckou, Za Olomouckou, Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, ŽS a MŠ Palackého, ZŠ E. Valenty, ZŠ Majakovského, Žešov, Žižkovo nám. 

V případě dotazů a připomínek ke svozu kontaktujte svozovou společnost FCC Prostějov, s.r.o. – p. Rybka – tel. 737 242 157, e-mail: Zdenek.Rybka@fcc-group.cz

Vytvořeno 2.12.2014 12:27:21 - aktualizováno 8.3.2023 9:29:35 | přečteno 18017x | Richard Sedlák
load