Sběrné dvory

Sběrný dvůr v Průmyslové ulici

Adresa: Průmyslová ul., Prostějov
Telefon: 725 824 716
Provozní doba:
úterý, středa - zavřeno
pondělí, čtvrtek, pátek, sobota, neděle 9:00-13:00; 13:30-17:00

Sběrný dvůr U sv. Anny

Adresa: Anenská 11, Prostějov
Telefon: 582 334 711
Provozní doba:
neděle, pondělí – zavřeno
úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota 9:00 – 17:00
; polední přestávka 13:30 – 14:00

Sběrné dvory slouží k odkládání:
nebezpečného odpadu, např.: monočlánky, výbojky, olověné akumulátory, zářivky, zbytky barev a rozpouštědel, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, obaly znečištěné od chemikálií, zbytky spotřební chemie, spotřební elektronika apod.
objemného odpadu, např.: vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, vany, pneumatiky, obaly větších rozměrů, různé přístroje a zařízení, koberce, tabulové sklo apod.

Odpadové centrum pro živnostníky v Průmyslové ulici

Adresa: Průmyslová ul., Prostějov, areál „bývalé Vitany“
Telefon: 582 302 740
Provozní doba: 6:00 – 15:00
Zařízení na sběr a výkup odpadů je provozováno společností, zabývající se nakládáním s odpady, .FCC Prostějov, s.r.o.. 
Zařízení je určeno všem subjektům - podnikatelům, živnostníkům, prostějovským i mimo-prostějovským občanům, kteří zde mohou za poplatek uložit prakticky jakýkoliv druh a množství odpadu.
V praxi předání odpadu funguje tak že kdokoliv může přivézt vlastní dopravou (nebo si objednat dopravu od ASA) odpad, který bude zvážen, zařazen pod odpovídající kód odpadu a uložen do kontejnerů. Předávající subjekt obdrží doklad o uložení odpadu
Zařízení zároveň slouží jako výkupna druhotných surovin, především papíru a kovů. 
Další výhodou je možnost uložení téměř veškerých nebezpečných odpadů, což jsou nejčastěji obaly od nebezpečných látek, sorbenty, barvy, laky, případně jakékoliv zbytky z menší výroby nebo provozu živnostníků.
V případě, že zákazník hodlá přivézt větší množství odpadu najednou, je lepší uvědomit telefonicky dispečerku na čísle 582 302 740, aby byl v danou chvíli připraven odpovídající prostor pro uložení odpadu, zvláště jedná-li se o odpad nebezpečný.

Vytvořeno 6.5.2014 14:00:36 | přečteno 101602x | Mgr. Jana Daňhová
load