Třídění odpadů

Místa určená občanům k odkládání komunálního odpadu 

Zbytkový odpad - místa vybavená typizovanými sběrnými nádobami o objemu 110, 120 a 240 litrů nebo 1100 litrů (tzv. ”popelnicemi” nebo ”kontejnery”). U nemovitostí sloužících k rekreaci mohou účastníci systému odložit odpad na místech určených Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Využitelné složky komunálního odpadu - jsou určena místa vybavená speciálními sběrnými nádobami označenými druhem využitelné složky (papír / sklo bílé / sklo barevné / plasty, PET, nápojové kartony, kovy / kovy) tzv. stanoviště tříděného odpadu, kterých je v Prostějově 221 a jiná zařízení (sběrné suroviny, školská zařízení). K odkládání využitelných složek komunálního odpadu jsou určeny v provozních hodinách i dva sběrné dvory.

Do speciálních sběrných nádob na některých stanovištích tříděného odpadu lze odkládat i textil nebo použité elektro a jedlé oleje a tuky (viz níže).

Objemný odpad - v provozních hodinách sběrný dvůr na ul. Anenská č. 11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Objemný odpad lze odkládat ve stanovených termínech také do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných svozovou firmou na určených stanovištích ve městě. Dále lze přistavení kontejneru na určené místo objednat u svozové firmy za úhradu.

Nebezpečný odpad – v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. V okrajových částech města Prostějova je organizován dvakrát do roka mobilní sběr.

Biologicky rozložitelný odpad -

a) typizované sběrné nádoby určené k odkládání bioodpadu, které má občan zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Tyto nádoby pravidelně vyváží svozová firma jednou za 14 dní a to i v zimě.

b) kompostéry, které má občan zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Občan pak využívá biologicky rozložitelný odpad pro vlastní potřebu

c) k odkládání objemného rostlinného bioodpadu (např. velké větve stromů) je určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Dále je dvakrát do roka organizován (jarní a podzimní) úklid města.

 

Kovy - v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Drobný kovový odpad lze odkládat na stanovištích tříděného odpadu do šedých kontejnerů na kovy, nebo do žlutých kontejnerů na plast.

Lze využít i sběrny (viz níže seznam těch, které se zapojily do odpadového systému města).

 

Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti, které jsou dle Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet atd.). Stavební odpad není odpadem komunálním. Odložit ho občan může v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově pouze v omezeném množství za úplatu. Dále na místa k tomu určená viz níže.

 

Použité elektrozařízení - není odpad. Odložit ho občan (i ten, který nemá trvalý pobyt v Prostějově) může v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově bezplatně. Malé kusy je možno odložit do červených kontejnerů na 11 stanovištích tříděného odpadu v ulicích města.

 

Jedlé oleje a tuky -  v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. V dobře uzavřených PET lahvích je možné oleje odkládat na 44 místech na stanovištích tříděného odpadu do zelené nádoby s oranžovým víkem (viz níže).

Možnosti uložení stavební suti obyvateli města Prostějova za úplatu 

Obchodní jméno

Adresa sídla

Tel.

provozovna

RESTA s.r.o.

Kojetínská 3120/75, Přerov

606 795 795

Recyklační závod Olomouc - Holice

Petr Očenášek

Petelinova 12, Olomouc

582 330 022

Recyklační centrum Určická ul., Prostějov

Recovera využití zdrojů a.s.

Novosady 616,

Němčice nad Hanou

800 102 000

Němčice nad Hanou

FCC Prostějov, s.r.o.

Průmyslová 1b, Prostějov

582 334 711

725 824 716

Sběrný dvůr na ul. Anenská č.11

Sběrný dvůr na ul. Průmyslová

Možnosti uložení kovů obyvateli města Prostějova

Obchodní jméno

Adresa sídla

Tel.

provozovna

Haná Metal spol. s.r.o.

U Spalovny 11, Prostějov

582 345 668

U Spalovny 11, Prostějov

Západní 98/34-44, Prostějov

PV Recyklace, s.r.o.

Vrahovická 52, Prostějov

739 317 790

Vrahovická 52, Prostějov

Metalšrot Tlumačov, a.s.

Mánesova 510, Tlumačov

582 333 661

U Stadionu, Prostějov

Antonín Hrdý - SEBRANKA

Němčice nad Hanou

582 351 417

Dolní 115, Prostějov

VR Morava a.s.

Na Poříčí 17, Praha

602 442 490

Průmyslová 7864/4, Prostějov

FCC Prostějov, s.r.o.

Průmyslová 1b, Prostějov

582334711

725824716

Sběrný dvůr na ul. Anenská č.11

Sběrný dvůr na ul. Průmyslová

Seznam stanovišť šedých kontejnerů na kovy (plechovky) v ulicích města :

- 3 ks sídl. Hloučela po jednom u zděných stanovišť uprostřed tzv. osmiček

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na sídl. Svodody vedle bloku č.19 (ul. Anenská)

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na sídl. Západ, slepé rameno ul. Švýcarská – J. V. Myslbeka 

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na ul. Moravská

- 1 ks stanoviště na ul. Tylova č. 85

- 1 ks ul. Dolní 30 vedle kontejnerů na sklo

- 1 ks sídl. E. Beneše stanoviště tř. odpadu za domem služeb

- 1 ks sídl. Svornosti 9 stanoviště tř. odpadu uprostřed sídliště

 

Stanoviště na odložení textilu najdete na ulicích:

- Čechovická 51 u samoobsluhy - Čechovice

- Domamyslická u samoobsluhy – Domamyslice

- Antonína Slavíčka 2

- Finská 1

- Finská x Norská

- Jana Zrzavého 2

- sídl. E.Beneše 14-20 a 24-27

- Sídliště svobody 19/72, 8/26 a u MŠ

- sídl. Svornosti 9-11 – Vrahovice

- Trpínky – Vrahovice

- SD Průmyslová

- SD Anenská

- Janáčkova ul. 4

- Libušinka 25

- Wolkerova 29

- Žeranovská ul. 14

- Vodní ul. 28A

- Šárka 10

- Šárka 52

- Brněnská ul. 33

- Brněnská ul. 40

- Studentská ul. 8

- Na Příhoně 15

- Žešov u MHD

- Na Spojce parkoviště

- Václava Špály 14

- Kpt. O Jaroše 29

 

Stanoviště na odložení drobného použitého elektrozařízení najdete na ulicích:

- ul. Čechovická u samoobsluhy - Čechovice

- ul. Domamyslická u samoobsluhy – Domamyslice

- V. Špály 2

- ul. Vícovská ul.

- Neumannovo nám.

- Šárka – naproti restaurace

- ul. Tylova – Libušinka 25

- ul. B. Šmerala 19

- ul. Rejskova – Přikrylovo nám.

- sídl. Svornosti 9-11 – Vrahovice

- Trpínky – Vrahovice

 

Stanoviště na odložení použitých jedlých olejů a tuků v PET lahvích:

- ul. C. Boudy 2 (na konci slepého ramene)

- ul. J. Zrzavého 9 (stanoviště uprostřed bytových domů)

- ul. V. Špály 9 (stanoviště uprostřed bytových domů)

- ul. A. Slavíčka 9 (stanoviště uprostřed bytových domů)

- ul. Finská 1 (u trafostanice)

- ul. Norská 4 (na konci slepého ramene)

- ul. Anenská (vedle domu Sídl. Svobody 72 – naproti auto-servisu)

- ul. B. Šmerala 13

- ul. Žeranovská 15

- ul. Mozartova 7a

- ul. Libušinka 25

- ul. Tylova 79

- ul. Kostelecká 17 (vnitroblok)

- ul. Šárka 28

- ul. Okružní 61 (vnitroblok)

- sídl. Svornosti 9-11

- sídl. E. Beneše 24 (za obchodem)

- sídl. E. Beneše 16 (vnitroblok)

- ul. Moravská 28

- ul. Moravská 85 (u obchodu)

- ul. Divišova 14 (roh s nám. Spojenců vedle školy)

- Kpt. O. Jaroše 29 – polopodzemní kon.

- Francouzská – polopodzemní kon.

- Krapkova 18 za domovem důchodců

- Kosířská – Na Vyhlídce

- Melantrichova 58 u školy

- Sídl. Svobody 70 u MŠ – polopodzemní kon.

- J.V. Myslbeka parkoviště

- Vícovská

- Boženy Němcové 26

- Wolfova garáže

- Neumannovo nám.

- Dr. Horáka parkoviště – polopodzemní kon.

- Šárka 10

- Rejskova 1

- Husovo nám. poliklinika – polopodzemní kon.

- Svatoplukova 60a

- Janáčkova pošta

- Vrahovická 61 – Tovární

- Vrahovická 130 garáže

- Čs. armádního sboru (Trpínky) – polopodzemní kon.

- Čechovická 92 – polopodzemní kon.

- Žitná 153/22 točna Domamyslice

- Žešov 63 zastávka MHD

Vytvořeno 6.6.2012 13:10:01 - aktualizováno 31.1.2023 10:30:43 | přečteno 6162x | Richard Sedlák
load