Třídění odpadů

Místa určená občanům k odkládání komunálního odpadu

Zbytkový odpad - místa vybavená typizovanými sběrnými nádobami o objemu 110, 120 a 240 litrů nebo 1100 litrů (tzv. ”popelnicemi” nebo ”kontejnery”). U nemovitostí sloužících k rekreaci mohou účastníci systému odložit odpad na místech určených Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova.

Využitelné složky komunálního odpadu - jsou určena místa vybavená speciálními sběrnými nádobami označenými druhem využitelné složky (papír / sklo bílé / sklo barevné / plasty, PET, nápojové kartony) tzv. stanoviště tříděného odpadu, kterých je v Prostějově 178 a jiná zařízení (sběrné suroviny, školská zařízení). K odkládání využitelných složek komunálního odpadu jsou určeny v provozních hodinách i sběrné dvory.

Do speciálních sběrných nádob na některých stanovištích tříděného odpadu lze odkládat i textil nebo použité elektro (viz níže).

Objemný odpad - v provozních hodinách sběrný dvůr na ul. Anenská č. 11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Objemný odpad lze odkládat ve stanovených termínech také do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných svozovou firmou na určených stanovištích ve městě. Dále lze přistavení kontejneru na určené místo objednat u svozové firmy za úhradu.

Nebezpečný odpad – v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. V okrajových částech města Prostějova je organizován dvakrát do roka svoz.

Biologicky rozložitelný odpad -

a) typizované sběrné nádoby určené k odkládání bioodpadu, které má občan zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Tyto nádoby pravidelně vyváží svozová firma

b) kompostéry, které má občan zapůjčeny od města nebo si je zakoupil sám. Občan pak využívá biologicky rozložitelný odpad pro vlastní potřebu

c) k odkládání objemného rostlinného bioodpadu (např. velké větve stromů) je určen v provozních hodinách sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Dále je dvakrát do roka organizován (jarní a podzimní) úklid města.

Kovy - v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově. Lze využít i sběrny (viz níže seznam těch, které se zapojily do odpadového systému města).

Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti, které jsou dle Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika,
materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet atd.). Stavební odpad není odpadem komunálním. Odložit ho občan může v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově pouze v omezeném množství za úplatu. Dále na místa k tomu určená viz níže.

Použité elektrozařízení - není odpad. Odložit ho občan (i ten, který nemá trvalý pobyt v Prostějově) může v provozních hodinách na sběrný dvůr na ulici Anenská č.11 a ulici Průmyslová v Prostějově bezplatně. Malé kusy je možno odložit do červených kontejnerů na 11 stanovištích tříděného odpadu v ulicích města.

Možnosti uložení stavební suti obyvateli města Prostějova za úplatu

Obchodní jméno

 Adresa sídla

 Tel.

 provozovna

RESTA s.r.o.

Kojetínská 3120/75, Přerov

606 795 795

Recyklační závod Olomouc - Holice

Petr Očenášek

Petelinova 12, Olomouc

582 330 022

Recyklační centrum Určická ul., Prostějov

SUEZ a.s.

Novosady 616, Němčice nad Hanou

800 102 000

Němčice nad Hanou

FCC Prostějov, s.r.o.

Průmyslová 1b, Prostějov

582 334 711

725 824 716

Sběrný dvůr na ul. Anenská č.11

Sběrný dvůr na ul. Průmyslová


Možnosti uložení kovů obyvateli města Prostějova

 Obchodní jméno  Adresa sídla Tel.  provozovna
Haná Metal spol. s.r.o. U Spalovny 11, Prostějov 582 345 668 U Spalovny 11, Prostějov
Západní 98/34-44, Prostějov
PV-RECYKLING, s.r.o. Vrahovická 52, Prostějov 739 317 790 Vrahovická 52, Prostějov
Metalšrot Tlumačov, a.s. Mánesova 510, Tlumačov 582 333 661 U Stadionu, Prostějov
Antonín Hrdý - SEBRANKA Němčice nad Hanou 582 351 417 Dolní 115, Prostějov
HOPR TRADE CZ, s.r.o. Cihlářská 13, Zábřeh 602 442 490 Průmyslová 4277, Prostějov
FCC Prostějov, s.r.o. Průmyslová 1b, Prostějov 582334711
725824716
Sběrný dvůr na ul. Anenská č.11
Sběrný dvůr na ul. Průmyslová

Seznam stanovišť šedých kontejnerů na kovy (plechovky) v ulicích města :

- 3 ks sídl. Hloučela po jednom u zděných stanovišť uprostřed tzv. osmiček

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na sídl. Svodody vedle bloku č.19 (ul. Anenská)

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na sídl. Západ, slepé rameno ul. Švýcarská – J. V. Myslbeka 

- 1 ks stanoviště tř. odpadu na ul. Moravská

- 1 ks stanoviště na ul. Tylova č. 85

- 1 ks ul. Dolní 30 vedle kontejnerů na sklo

- 1 ks sídl. E. Beneše stanoviště tř. odpadu za domem služeb

- 1 ks sídl. Svornosti 9 stanoviště tř. odpadu uprostřed sídliště


Stanoviště na odložení textilu najdete na ulicích:

- Čechovická u samoobsluhy - Čechovice

- Domamyslická u samoobsluhy – Domamyslice

- Antonína Slavíčka

- Finská 1

- Finská x Norská

- Jana Zrzavého

- sídl. E.Beneše 14-20 a 24-27

- Sídliště svobody 19/72, 8/26 a u MŠ

- sídl. Svornosti 9-11 – Vrahovice

- Trpínky – Vrahovice

- SD Průmyslová

- SD Anenská

- Janáčkova ul. 4

- Újezd prodejna REVENGE

- Libušinka 25

- Sušilova ul. 8

- Žeranovská ul. 14

- Vodní ul. 28

- Šárka 10

- Dolní ul. 32

- Brněnská ul. 33

- Brněnská ul. 46

- Studentská ul. 8

- Na Příhoně 15

- Žešov u MHD

Stanoviště na odložení drobného použitého elektrozařízení najdete na ulicích:

- ul. Čechovická u samoobsluhy - Čechovice

- ul. Domamyslická u samoobsluhy – Domamyslice

- V. Špály

- ul. Vícovská ul.

- Neumannovo nám.

- Šárka – naproti restaurace

- ul. Tylova - Libušinka

- ul. B. Šmerala

- ul. Rejskova

- sídl. Svornosti – Vrahovice

- Trpínky - Vrahovice

Stanoviště na odložení použitých jedlých olejů a tuků v PET lahvích:

- ul. C. Boudy 2 (na konci slepého ramene)

- ul. J. Zrzavého 9 (stanoviště uprostřed bytových domů)

- ul. V. Špály 9 (stanoviště uprostřed bytových domů)

- ul. A. Slavíčka 9 (stanoviště uprostřed bytových domů)

- ul. Finská 1 (u trafostanice)

- ul. Norská 4 (na konci slepého ramene)

- ul. Anenská (vedle domu Sídl. Svobody 72 – naproti auto-servisu)

- ul. B. Šmerala 13

- ul. Žeranovská 15

- ul. Mozartova 7a

- ul. Libušinka 25

- ul. Tylova 79

- ul. Kostelecká 17 (vnitroblok)

- ul. Šárka 28

- ul. Okružní 61 (vnitroblok)

- sídl. Svornosti 9-11

- sídl. E. Beneše 24 (za obchodem)

- sídl. E. Beneše 16 (vnitroblok)

- ul. Moravská 28

- ul. Moravská 85 (u obchodu)

- ul. Divišova 14 (roh s nám. Spojenců vedle školy)


Vytvořeno 6.6.2012 13:10:01 - aktualizováno 5.4.2022 8:20:22 | přečteno 5080x | Richard Sedlák
load