Úvodní strana > Občan > Komunální služby > Komunální odpad > Způsoby odstraňování rostlinných materiálů

Způsoby odstraňování rostlinných materiálů

1. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob lze:

a) kompostovat na pozemcích ve vlastnictví těchto osob, či na pozemcích jím pronajatých,
b) ukládat do velkoobjemových kontejnerů svážených min. 2x ročně oprávněnou osobou,
c) ukládat ve sběrném dvoře,
d) na náklady těchto osob ukládat na řízené skládky,
e) na náklady těchto osob odstraňovat nebo recyklovat jiným vhodným způsobem (např. štěpkováním, drcením rostlinného materiálu odbornou organizací).

2. Rostlinný materiál vzniklý při činnosti fyzických osob při výkonu podnikání a právnických osob lze:

a) kompostovat na pozemcích, které tyto osoby vlastní, užívají nebo mají svěřeny do správy,
b) na náklady těchto osob ukládat na řízené skládky a do velkoobjemových kontejnerů svážených oprávněnou osobou,
c) na náklady těchto osob odstraňovat nebo recyklovat jiným vhodným způsobem (např. štěpkováním, drcením rostlinného materiálu odbornou organizací).

Vytvořeno 6.5.2014 15:52:35 | přečteno 876x | Mgr. Jana Daňhová
load