Úvodní strana > Občan > Komunální služby > Komunikace > Pravidla fungování pěší zóny

Pravidla fungování pěší zóny

Pravidla fungování pěší zóny byla schválena usnesením Rady města Prostějova č. 4698. Pěší zóna byla zřízena od 1.7.2004.

Hranice pěší zóny:
nám. T.G.Masaryka, část Perštýnského nám., Kravařova ul., Šerhovní ul.

Chodci:
Mohou se pohybovat nejen po chodnících, ale i po vozovkách. Mají přednost, ale musí vozidlům a cyklistům umožnit jízdu.

Cyklisté:
Mají povolen vjezd do pěší zóny neomezeně. Vjíždět mohou ze všech stran kromě Jiráskova nám Mohou jezdit pouze po vozovce, nikoliv po chodnících. Musí dát přednost chodcům, které nesmí ohrozit. Cyklisté mohou v Kravařově ul., která je jednosměrná, jezdit i do protisměru. Je zakázáno cyklistům vjíždět a vyjíždět z Jiráskova nám. do Kravařovy ul. Rychlost do 20 km/hod.

Motorová vozidla:
Vjezd povolen pouze dopravní obsluze, vozidlům svateb a výjimečně na povolení starosty nebo místostarostů. Vjezd není časově omezen. Musí dát přednost chodcům, které nesmí ohrozit. Rychlost do 20 km/hod. Vjezd povolen z Perštýnského nám.
Dopravní obsluha:Zásobování, lékařská, opravárenská, údržbářská, komunální a podobná služba, vozidla označena tabulkou O1 (ZTP), taxislužba a ti, kteří tam mají bydliště, sídlo nebo garáž. Dopravní obsluhou nejsou klienti bank, úřadů nebo občané nakupující v obchodech.

Odstavování vozidel v pěší zóně:
V pěší zóně je povoleno stát pouze na vyznačených parkovištích. Zastavit je možno tam, kde to pravidla silničního provozu dovolují.
Zastavení vozidla:Uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Parkoviště vyznačená v pěší zóně:
Pro vozidla označená symbolem O1 (vozíček): 4 stání před prodejnou oděvů a knih vedle radnice
Pro Městskou policii Prostějov: 1 stání před radnicí
Pro svatby a ty kterým to bude výjimečně povoleno: před radnicí, stání nejsou označené

Vozidla označená symbolem O1:
Možnost parkování na 4 označených stáních před knihou vedle radnice.

Držitelé parkovací karty se zeleným pruhem:
Platnost karty, která opravňovala parkovat před radnicí končí dnem 30.6.2004.

Vytvořeno 1.7.2004 | přečteno 2795x | Richard Sedlák
load