Úvodní strana > Občan > Komunální služby > Komunikace > Údržba místních komunikací

Údržba místních komunikací

Na základě smlouvy uzavřené se Statutárním městem Prostějovem, FCC Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov vykonává a zajišťuje :

1) Údržbu místních komunikací vč. chodníků, kterou se rozumí zejména:

 • vysprávky trhlin, prasklin, výtluků, nerovností v živičných krytech, opravy obrubníků
 • lokální předlažby chodníků uvolněné poškozené, propadené dlažby
 • opravy propadlých dešťových kanalizačních vpustí ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců
 • úpravy bezbariérových přechodů
 • údržba a opravy ostatních dopravních zařízení a součástí místních komunikací např.patníky, zábradlí, svodidla, atd.
 • údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, dle platných ČSN a technických předpisů, výměnu dopravních značek, osazení nových dopravních značek, obnova zničených dopravních značek
 • údržba stojanů na kola v majetku města
 • zabezpečení pohotovostních služeb v mimopracovní době k likvidaci havarijních stavů na komunikacích v době od 1.4. do 31.10 příslušného kalendářního roku

2) Zimní údržbu místních komunikací vč.chodníků, kterou se rozumí zejména:

 • zabezpečení pohotovostních služeb v období od 1.11. do 31.3. následujícího roku, které představuje trvalou připravenost dopravních prostředků, mechanismů a dostupnost jejich osádek kterýkoliv den v týdnu v denní či noční době po celé zimní období
 • podle pořadí důležitosti zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací vč.chodníků dle plánu v souladu s plánem zimní údržby na daný rok.

Tabulka rozsahu a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti dle výše uvedeného zákona a vyhlášky pro účely Statutárního města Prostějova

KOMUNIKACE I. POŘADÍ sběrné místní komunikace (MK) s hromadnou dopravou, příjezdové MK ke zdravotnickým zařízením a další významné MK ošetření do 4 hod.

II. POŘADÍ sběrné místní komunikace (MK) nezařazené do 1.pořadí a důležité obslužné místní komunikace ošetření do 12-ti hod.

III. POŘADÍ ostatní obslužné komunikace po ošetření komunikací I.a II.pořadí, nejpozději však do 48 hod.

Důležitá telefonní čísla

FCC Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov

 • zelená linka (zdarma) 800 100 351
 • pohotovost komunikace 737 242 155
 • zákaznická linka 582 302 755

Magistrát města Prostějova, Odbor správy a údržby majetku města

 • Tel.: 582 329 554
Vytvořeno 20.11.2015 14:53:51 | přečteno 1434x | Jiří Třísko
load