Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Správu a údržbu veřejného osvětlení a světelné signalizace od 1.1.2017 zajišťuje sdružení společností ELTODO, a.s., Praha a ELTODO – OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha:

Správu veřejného osvětlení a světelné signalizace, kterou se rozumí zejména

 • vedení provozní evidence staveb veřejného osvětlení včetně práce s pasporty 
 • zajištění předepsaných revizí elektrického zařízení 
 • plnění povinností podle právních předpisů vztahujících se k veřejnému osvětlení

Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace, kterou se rozumí zejména

 • funkčnost veřejného osvětlení denně po dobu snížené viditelnosti 
 • odstranění závad jednotlivých světelných bodů 
 • odstranění plošného výpadku veřejného osvětlení (ulice, čtvrť) 
 • údržba rozvaděčů, průběžné odstraňování závad z revizí 
 • obnova nátěrů sloupů veřejného osvětlení 
 • bezpečné zakrytí všech částí zařízení, která jsou pod napětím, jejich bezpečný provoz v souladu s předpisy 
 • zabezpečení provozu a seřizování světelné signalizace v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy 
 • výměna jednotlivých svítidel s přihlédnutím ke sjednocení typů a ekonomiky provozu 
 • čištění a údržba krytů světel  
 • výměna, případně oprava jednotlivých opotřebených sloupů veřejného osvětlení 
 • výměna a obnova kabelových rozvodů veřejného osvětlení 
 • správa, provoz a údržba slavnostního osvětlení významných městských staveb a městského mobiliáře 
 • správa, provoz a údržba slavnostního vánočního osvětlení 

Důležitá telefonní čísla 

ELTODO, a.s., Praha a ELTODO – OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha

 • pohotovost veřejné osvětlení a světelná signalizace +420 800 101 109

Magistrát města Prostějova, Odbor správy a údržby majetku města, Oddělení údržby majetku

 • Tel.: 582 329 554
Vytvořeno 6.6.2012 13:10:12 | přečteno 3599x | Richard Sedlák
load