Úvodní strana > Občan > Magistrát > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Dle nařízení vlády ČR č. 495/2004 kterým se provádí zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Adresa elektronické podatelny:  posta@prostejov.eu

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Prostějova.

Seznam kvalifikovaných certifikátů Magistrátu města Prostějova určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Vystaveno pro Vystavitel Sériové číslo certifikátu   Platnost od Platnost do 
 ePečeť  I.CA Qualified       00B79B68  16.8.2022  16.8.2023

Seznam povolených formátů datových zpráv:

  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • Microsoft Word 6.0/95 nebo 97-2000 s příponou .DOC
  • prostý text (CP 1250) s příponou .TXT
  • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
  • grafický formát s příponou .JPG, .TIF, .GIF
  • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF

V případě, že je obsah podání tvořen odkazem na webovou stránku, je přijetí takového dokumentu odmítnuto.

Maximální povolená velikost jednoho souboru datové zprávy je 10 MB.

Seznam povolených typů nosičů dat:

CD. DVD.

Adresa podatelny: 

Magistrát města Prostějova
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

Potvrzování doručených zpráv:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy s potvrzením doručení.
vzor:
Od: posta@prostejov.eu
Komu: ...
Předmět: Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission [...]
Podepsáno:
posta@prostejov.eu
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: ...
Předmět / Subject: testovací podání
Identifikátor / Identier: ...

Pokud je doručená datová zpráva pracovníkem elektronické podatelny zaevidována jako podání, je odesilateli zasláno Potvrzení příjmu podání.

Postup u chybného formátu zprávy, infekci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy a podobně), bude neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy, že zpráva nebyla přijata.
Datová zpráva, u které bude zjištěn virus nebo jiný škodlivý software nebude zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@prostejov.eu , případně volejte na tel. č. 582 329 724, podatelna, odbor vnitřní správy.

Provozní doba podatelny:

Pondělí: od 7.30 hodin do 17.00 hodin
Úterý: od 7.30 hodin do 16.00 hodin
Středa: od 7.30 hodin do 17.00 hodin
Čtvrtek: od 7.30 hodin do 16.00 hodin
Pátek: od 7.30 hodin do 14.00 hodin

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

  • neakreditovaná certifikační autorita
  • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
  • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Magistrátu města Prostějov činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2) Podání podle zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád
- musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a uveden současně poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát musí být připojen k podání
nebo
- nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; takové podání je třeba doplnit písemně nebo ústně do protokolu, nebo potvrdit zaručeným elektronickým podpisem nejpozději do pěti dnů.

3) Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Vytvořeno 14.1.2015 10:17:35 - aktualizováno 3.1.2023 10:08:34 | přečteno 6447x | Pavlína Pospíšilová
load