Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Finanční odbor > Informace týkající se provozování tomboly

Informace týkající se provozování tomboly

Změna právní úpravy povolování tomboly po účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Do konce roku 2016 byla povinnost všech provozovatelů tomboly s herní jistinou do 50 000,-Kč postupovat v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále jen „zákon o loteriích“), tzn. podat žádost o povolení v souladu s tímto zákonem.

Od 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“), který nahradil zákon o loteriích. Zákon, na rozdíl od zákona o loteriích zavedl administrativně jednodušší postup, na jehož základě je možné provozovat tombolu.

Ohlášení obecnímu úřadu podléhá pouze tombola, u níž výše herní jistiny (součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket) činí více než 100 000,- Kč (§ 105 zákona).

Ohlášení, které je nutno podat nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • název a popis ohlašované tomboly,

  • adresu místa, kde bude ohlašovaná tombola provozována,

  • dobu, po kterou bude ohlašovaná tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,

  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,

  • herní plán,

  • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

V případě provozování tomboly s herní jistinou do 100.000,- Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení. 

Vytvořeno 6.12.2016 13:31:41 | přečteno 457x | Richard Sedlák
load