Poradny pro spotřebitele v Prostějově

Poradenskou službu pro spotřebitele zajišťuje:

I. Sdružení obrany spotřebitelů ČR

V Prostějově každý sudý týden ve čtvrtek
Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6, 796 01, Prostějov– přízemí od 15.30 – 17.30 hodin 

Osobní poradna - Mečová 368/5, 602 00 Brno
Provozní doba: pondělí - pátek 9.00 - 16.00 hodin 

Pátek je určen pro přednášky, besedy, poradenství ve složitých případech

Poradenská linka 542 210 549, 542 210 778

www.asociace-sos.cz

II. Česká obchodní inspekce (ČOI)


Kontakt na ČOI:
Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj
Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice
Poradenská linka: +420222703404
Pracoviště Olomouc:

Krapkova 1159/3, 772 11 OLOMOUC
www.coi.cz

Od ledna 2013 obnovuje Česká obchodní inspekce poradnu i v Prostějově.

Poradenská služba bude probíhat bezplatně vždy první pondělí v měsíci, v době od 13.00 do 16.00 hodin, v budově Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov, ve třetím poschodí, v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, č. dveří:  435.

Bližší informace k provozu poradenského místa ČOI lze získat na Magistrátě města Prostějova,  Odboru obecní živnostenský úřad, Prostějov,  Školní 4 - přízemí, kancelář č. 143 – 147 nebo na tel. č. 582 329 501 – 4.


Rozsah pravomocí ČOI:

 • kontroluje dodržování dohodnutých či stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb;
 • kontroluje dodržování podmínek osob poskytujících spotřebitelský úvěr;
 • kontroluje dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží, výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu, požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu;
 • kontroluje jakost pohonných hmot;
 • kontroluje kvalitu paliv dle zákona o ochraně ovzduší;
 • kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh, jejich označování a opakovaného použití;
 • kontroluje požívání ověřených měřidel při prodeji zboží;
 • kontroluje řádné označení výrobků a zda výrobky odpovídají stanoveným technickým požadavkům;
 • kontroluje, zda nedochází ke klamání spotřebitele;
 • kontroluje, zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné;
 • provádí kontroly právnických a fyzických osob prodávajících nebo dodávajících výrobky, služby a zboží na vnitřní trh;
 • vyzývá k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, ukládá pokuty.

III. Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Bezplatnou sociální službu poradenského centra mohou klienti využít každý měsíc v rozsahu dvou hodin. Kancelář č. dv. 328 na Odboru sociálních věcí, Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov.Konzultace probíhají každou čtvrtou středu v časovém rozmezí: od 13.30 do 16.00 hodin
Nutné objednání na tel. čísle: 595 532 740

Zelená linka: 800 722 722
Provozní doba zelené linky:
každý pracovní den od 8.00 - 17.00 hod.

Komu jsou služby určeny

 • těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj. uvažují o půjčce, úvěru apod.;
 • těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas;
 • těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů;
 • těm organizacím, které poskytují poradenské či sociální služby a mají zájem na konzultaci konkrétního případu nebo na přednášce či školení zaměstnanců nebo klientů.

Služby poskytujeme fyzickým osobám – spotřebitelům.
V případě konzultace (osobní, telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení-osobního bankrotu je vhodné, aby klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) a sečtenu celkovou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádně splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled vč. např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.

www.financnitisen.cz

IV. Obecně prospěšná společnost dTest, o.p.s.

nabízí v rámci poradny
Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10, tel.: 241 404 922,
e-mail: dtest@dtest.cz , www.dtest.cz

 • Poradenství v oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu.

Vlastní poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linky: 299 149 009 (běžný tarif)
222 767 221 (běžný tarif)
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna: www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

 • Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou službu přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.
 • Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
 • Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz ).
 • Elektronické příručky: Spotřebitelská práva v novém, Jak na koupi ojetého vozu a další (ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz ).

V. Státní úřad inspekce práce

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ A OLOMOUCKÝ KRAJ SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Živičná 2, 702 69 Ostrava, tel. + 420 950 179 211 (spojovatelka)

IČO: 750 46 962, http://www.suip.cz/web/oip10/poskytovani-poradenstvi#olk, e-mail: ostrava@suip.cz, datová schránka: 5bzeezt

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8:00 – 12.00, 12:30 - 17:00 hod.

Telefonicky: pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.


Telefonické poradenství lze využít i prostřednictvím bezplatné linky, a to na telefonním čísle 800 606 070

Obslužnost této linky je zajištěna: pondělí, středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00–14:00


POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ - pro oblast pracovněprávních vztahů

Osobně, telefonicky: středa: 8:00–12:00, 13:00–17:00

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, 796 01 Prostějov, přízemí, kancelář č. 125 

tel. +420 950 179 216

e-mail: ostrava@supi.cz


Vytvořeno 3.2.2015 15:00:00 - aktualizováno 28.6.2023 12:57:04 | přečteno 2988x | Ing. Jana Hochvaldová
load