Průvodce pro spotřebitele

Průvodce pro spotřebitele naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu


Průvodce pro spotřebitele je informační systém, který má pomoci spotřebitelům v případech, kdy si neví rady při řešení spotřebitelského problému, poskytne kontakty na příslušné organizace či instituce. Seznámí spotřebitele se základními životními situacemi, do kterých se mohou při nákupu zboží či služeb dostat. Informuje o systémech, kde se spotřebitelé dozvědí o nebezpečných výrobcích v České republice a rovněž v Evropské unii.

V případě, že máte problém v oblasti nákupu zboží či služeb, nebo chcete získat informace o právech spotřebitelů, můžete využít poradenské nebo další služby spotřebitelských organizací. Pokud chcete řešit spor, zde zjistíte, jaké jsou možnosti. Dozvíte se informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, Evropském spotřebitelském centru a soudech.

Setkali jste se při jednání s podnikatelem s chováním, které nebylo podle Vašeho názoru fér či bylo dokonce protizákonné, a chtěli byste na takové jednání upozornit? V takovém případě můžete podat podnět k příslušnému dozorovému orgánu, který danou oblast kontroluje a který může Váš podnět využít pro svou činnost. Podnět je podání adresované určitému orgánu veřejné správy, v němž se podatel zpravidla snaží upozornit na nedostatky či protiprávní jednání určitého podnikatele a požaduje, aby skutečnosti uvedené v podání orgán veřejné správy prošetřil.

Zajištění bezpečnosti výrobků a jejich shody s právními předpisy je významnou součástí ochrany spotřebitele. Výrobci, dovozci, distributoři a prodejci mají povinnost dodávat na trh výrobky bezpečné a výrobky, které jsou v souladu s požadavky právních předpisů.


Vytvořeno 3.9.2021 10:37:30 | přečteno 203x | Ing. Gabriela Kafková
Štítky: spotrebitel , informace , predpisy , zbozi , prava , nakup , sluzba
 
load