Upozornění finanční správy

Od 1.1.2015 se rozšiřuje povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky

Kdo je nově povinnen učinit pouze elektronicky?

Daňový ubjekt nebo jeho zásupce, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Jaké podání musí učinit elektronicky (datovou zprávou)?

- Přihláška k registraci

- Oznámení o změně registračních údajů

- Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové příznání

- Hlášení a vyúčtování

Jak lze učinit podání?

Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to:

Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu

- s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým lze přihlásit do jeho datové schránky nebo

- podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo

Prostřednictvím datové schránky

Vyplývají z nedodržení nějaké sankce?

Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uloží pokutu ve výši 2 000,-Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu

být uložena pokuta až do výše 50 000,-Kč.

www.financnisprava.cz

Vytvořeno 7.1.2015 12:00:00 - aktualizováno 31.8.2021 7:15:09 | přečteno 678x | Eva Navrátilová
Štítky: povinnost , upozorneni , financni , podani
 
load