Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor rozvoje a investic > Cyklistická stezka v ulici Pod Kosířem - III. etapa a IV. etapa

Cyklistická stezka v ulici Pod Kosířem - III. etapa a IV. etapa

III. etapa

Cyklistická stezka je vedena po východní straně v ulici Pod Kosířem v úseku od ulice Wolfovy po ulici Sportovní. Jedná se o provedení smíšené stezky s odděleným provozem chodců a cyklistů. Budou provedeny úpravy obrubníků v napojení na místní komunikaci, posuny vpustí, přejezdy pásů pro vjezdy na soukromé pozemky a přeložení sloupů veřejného osvětlení včetně nové kabeláže. V ulici Wolfova je navržena plocha pro stání kontejnerů na tříděný odpad jako náhrada za zrušenou plochu v místě stezky. Součástí projektu je i návrh přeložky kabelu CETIN.

Na III. etapu bylo vydáno stavební povolení v dubnu 2020.

IV. etapa

Navržená úprava navazuje na stavbu Cyklistická stezka Pod Kosířem, v Prostějově, III. etapa. Stezka je situována na východní straně profilu místní komunikace a vede od ulice Martinákova severním směrem. IV. etapa vede od křížení s místní komunikace Sportovní severním směrem v délce cca 32 m a končí u sjezdu na soukromý pozemek.

Jedná se o provedení smíšené stezky s odděleným provozem chodců a cyklistů. Budou provedeny úpravy obrubníků v napojení na komunikaci Sportovní, oprava stávající vpusti, konstrukce pásu pro pěší a pásu pro cyklisty a nová konstrukce sjezdu na soukromý pozemek, na němž stezka končí. Součástí stavby je i přeložení sloupu veřejného osvětlení včetně nové kabeláže.

Na IV. etapu bylo vydáno stavební povolení v září 2020.


Připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.


ikona souboruKOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES III etapa

ikona souboruKOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IV etapa


Podrobnější informace Vám poskytne Martin Barták (martin.bartak@prostejov.eu)

Vytvořeno 27.2.2019 9:09:43 - aktualizováno 31.3.2021 13:29:20 | přečteno 339x | Bc. Iva Veselá
load