Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018–2022 vychází z požadavků zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obcím vytvářet podmínky pro sport. Plán rozvoje sportu obsahuje vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Součástí Plánu rozvoje sportu je analytická část, která obsahuje analýzu současného stavu sportu ve městě včetně současného stavu financování, dále strategii rozvoje sportu v Prostějově a akční plán rozvoje sportu včetně určení prostředků z rozpočtu města Prostějova, které jsou nezbytné k naplnění plánu.


Vytvořeno 11.9.2018 10:53:25 - aktualizováno 11.9.2018 11:01:52 | přečteno 778x | Ing. Ilona Božková
load