Oddělení sociální prevence

 Problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých dětí 

  • Péče o výše uvedené děti je zabezpečována prostřednictvím sociální kurately pro mládež. 
  • Sociální kuratelu vykonává kurátor promládež.

Kurátoři pro mládež řeší především

  • případy dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, 
  • případy dětí (mladistvých ve věku 15 – 18 let věku), které spáchaly trestný čin nebo, jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
  • případy dětí, které se se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

Pracovníci oddělení sociální prevence

Oddělení sociální prevence začleněné do odboru sociálních věcí sídlí v budově Magistrátu města Prostějova, Školní ul. č. 4, Prostějov, 2. patro.

Rozdělení obvodů jednotlivých zaměstnanců oddělení je abecední a zpravidla řídí se počátečním písmenem příjmení dítěte nebo dětí. V případech, kdy příjmení dětí žijících v rodině jsou rozdílná, řídí se vždy počátečním písmenem příjmení nejstaršího dítěte. Ve zvláštních případech (např. pochybnost o podjatosti) přidělí vedoucí oddělení případ dítěte do obvodu zaměstnanci i mimo abecední rozdělení. O této skutečnosti budou rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu prokazatelně informováni.

Vedoucí oddělení:
Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, dv. č. 324, tel.: 582 329 545, e-mail: pavlina.dockalova@prostejov.eu

Seznam, kontakty a obvody zaměstnanců oddělení

Kurátoři pro děti a mládež

Jméno zaměstnance

obvod

č. dv.

telefon

e-mail

Koblížková Marketa, Mgr.
kurátor pro mládež

L,M,N,P, Q,U,W,X,Y

326

582 329 341

marketa.koblizkova@prostejov.eu

Navarová Alice, Mgr.
kurátor pro mládež

323

582 329 551

alice.navarova@prostejov.eu

Zajíčková Kateřina, Mgr. 
kurátor pro mládež
B,D,H,I,O,Ř,Š 325 582 329 450 katerina.zajickova@prostejov.eu

Satorová Libuše, Mgr.,DiS.

kurátor pro mládež

A,C,Č,Ď,E,K,S

323

582 329 535

libuse.satorova@prostejov.eu


Ederová Lenka, DiS.
kurátor pro mládež

F,G,CH,J,R,T,Ť,V,Z,Ž

327

582 329 569

lenka.ederova@prostejov.eu

Ostatní zaměstnanci začlenění do oddělení, kteří nevykonávají sociálně-právní ochranu dětí

Jméno zaměstnance
vykonávaná agenda

č. dv.

telefon

e-mail
Petrželová Gabriela, Bc.
romská poradkyně, manažer prevence kriminality, výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem /opiátové recepty a žádanky/

311

582 329 560

gabriela.petrzelova@prostejov.eu
Vytvořeno 26.5.2015 15:07:18 | přečteno 2761x | Mgr.Bc. Pavlína Dočkalová
load