Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor sociálních věcí > Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

EU.jpg

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS) je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost

Přínosy SPRSS:

a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb

b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb

c)pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností

Případným zájemcům z řad poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb či veřejnosti, kteří mají zájem se do procesu SPRSS ve městě zapojit, či mají dotazy, připomínky a náměty k poskytování sociálních služeb na území města Prostějova, nabízíme možnost kontaktovat koordinátorku Alenu Horákovou, DiS., Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí, ul. Školní 4, tel.: 582 329 303, email: alena.horakova@prostejov.eu.

load