Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor sociálních věcí > Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (opiátové tiskopisy)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (opiátové tiskopisy)


- Právní úprava
V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečují agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem (opiátové tiskopisy) obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

- Výroba a výdej opiátových tiskopisů
Magistrát města Prostějova zajišťuje výrobu a výdej opiátových tiskopisů na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, nebo jejich zplnomocněných zástupců (dále jen osoby oprávněné).

- Znehodnocené nebo poškozené tiskopisy, ukončení činnosti
Znehodnocené nebo poškozené opiátové tiskopisy jsou osoby oprávněné povinny odevzdat výdejci, tj. Magistrátu města Prostějova, k jejich dalšímu zpracování.
Při ukončení nebo zániku činnosti jsou osoby oprávněné, jejich pověření zástupci či rodinní příslušníci povinni odevzdat opiátové tiskopisy do 10 dní Magistrátu města Prostějova.

- Jaké doklady je nutné mít s sebou
-oprávnění k odběru, tj. registrace nestátního zdravotnického zařízení, popř. zřizovací listina zdravotnického zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče
-občanský průkaz
-pokud lékař posílá pro recepty jinou osobu (např. zdravotní sestru), pak tato musí mít od lékaře plnou moc
-razítko ordinace

- Tiskopisy jsou zpoplatněny
-1 blok receptů 32,- Kč (25 receptů)
-1 blok žádanek 59,- Kč (25 žádanek)

- Kdy a kde je možno tiskopisy vyzvednout
-k vyzvednutí tiskopisů je nutná telefonická domluva termínu s uvedenou kontaktní osobou
-místo vyzvednutí – Magistrát města Prostějova, Školní ul. 4, kancelář č. 311 (2. patro)

- Kontaktní osoba
Bc. Gabriela Petrželová, tel. 582 329 560, e-mail: gabriela.petrzelova@prostejov.eu

Vytvořeno 13.3.2015 9:11:02 | přečteno 3273x | Richard Sedlák
load