Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor správy a údržby majetku města > Ceník nájemného a pachtovného z pozemků statutárního města Prostějova

Ceník nájemného a pachtovného z pozemků statutárního města Prostějova

Účel užívání

Roční nájemné za 1 m2 v Kč

Zahrada, předzahrádka před domem, údržba travnaté plochy

1-6

Odstavná plocha

237 + DPH

Vjezd, vchod, bezbariérový vstup

12 (fyzická osoba)
24 (právnická osoba + OSVČ)

Schody

118

Garáž, jiná stavba cizího vlastníka

59

Regulační skříň plynovodu, venkovní rozvaděč NN 118

Prodejní stánek

947

Zemědělská rostlinná výroba

0,18-0,24

Předzahrádka před provozovnou

237

Zařízení staveniště

24

Zázemí domu

12

Kontejner na odpad

118
Reklamní/navigační poutač
1183 + DPH (dle velikosti poutače)

Předmět užívání (movitá věc)

Denní nájemné v Kč

Dřevěný prodejní stánek Standard

296 + DPH

Dřevěný prodejní stánek Gastro

591 + DPH
Pivní set (1 stůl + 2 lavice)
100 + DPH

Sazby nájemného a pachtovného se každoročně automaticky valorizují o míru inflace, pokud příslušný orgán Statutárního města Prostějova nerozhodne pro daný kalendářní rok jinak.
Ceník nahrazuje v plném rozsahu Ceník nájemného z pozemků Statutárního města Prostějova schválený Radou města Prostějova dne 24.01.2012 usnesením č. 2109.

Vytvořeno 25.6.2014 7:56:30 - aktualizováno 12.7.2023 14:57:17 | přečteno 1927x | Richard Sedlák
load