Výkres limitů využití území

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, záplavová území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby, dopravní infrastruktura a další omezující jevy v území.

V rámci ÚAP správního obvodu ORP Prostějov je výkres limitů využití území vyhotoven v měřítku 1:10 000, podkladovou vrstvou je katastrální mapa. Výkres je rozdělen do dvanácti mapových listů (pdf souborů).

ikona souborulist A (Laškov, Přemyslovice, Pěnčín, Hluchov, Čechy pod Kosířem)

ikona souborulist B (Buková, Protivanov, Malé Hradisko)

ikona souborulist C (Ptení, Zdětín, Stínava, Vícov, Plumlov)

ikona souborulist D (Bílovice-Lutotín, Kostelec na Hané, Stařechovice, Slatinky, Čelechovice na Hané, Lešany, Ohrozim, Mostkovice)

ikona souborulist E (Smržice, Držovice, Olšany u Prostějova, Vrbátky)

ikona souborulist F (Niva, Bousín, Rozstání, Otinoves, Drahany)

ikona souborulist G (Krumsín, Prostějovičky, Myslejovice, Alojzov, Seloutky, Určice, Dětkovice)

ikona souborulist H (Bedihošť, Kralice na Hané, Hrdibořice, Hrubčice, Biskupice, Klopotovice, Čehovice, Čelčice, Ivaň, Čelčice)

ikona souborulist I (Vincencov, Vranovice-Klečice, Vřesovice, Výšovice, Otaslavice, Dobrochov, Brodek u Prostějova, Hradčany-Kobeřice, Ondratice, Želeč)

ikona souborulist J (Dobromilice, Doloplazy, Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, Pivín, Skalka, Klenovice na Hané, Obědkovice, Tvorovice)

ikona souborulist K (Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Vrchoslavice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Vitčice, Koválovice-Osíčany)

ikona souborulist P (Prostějov)

Součástí výkresu limitů jsou následující mapy a schémata:

ikona souboruSdělovací sítě na území města Prostějova v měřítku 1:3 000, zobrazující sdělovací kabely ve vybrané části Prostějova a páteřní kabelové trasy na území SO ORP Prostějov a mj. slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodování v území.

ikona souboruOchranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany ČR v měřítku 1:100 000, zobrazující celé území SO ORP Prostějov a mj. slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro rozhodování v území.

ikona souboruVodohospodářská pásma na území SO ORP Prostějov v měřítku 1:50 000 zobrazující ochranná pásma vodních zdrojů  a přírodních léčivých zdrojů, mj. slouží vodoprávnímu úřadu (odbor životního prostředí) jako podklad pro rozhodování v území.


Vytvořeno 21.7.2015 15:42:10 - aktualizováno 19.7.2018 15:24:21 | přečteno 2103x | Mgr. Radek Brablec
load