I. změna ÚP Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 12.6.2017 usnesením č. 17133 I. změnu územního plánu Prostějov. ikona souboruOpatření obecné povahy č. 1/2017 nabylo účinnosti dne 30.6.2017.

I. změna ÚP Prostějov

ikona souboruI. změna ÚP Prostějov - textová část

I. změna ÚP Prostějov (výrok) - grafická část

ODŮVODNĚNÍ I. změny ÚP Prostějov
V souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Proti I. změně územního Plánu Prostějov vydané formou opatření obecné povahy č. 1/2017 nelze podat opravný prostředek

 

Vytvořeno 14.6.2017 13:54:37 - aktualizováno 3.7.2017 13:18:30 | přečteno 1853x | Mgr. Radek Brablec
load