Územní studie krajiny SO ORP Prostějov

- Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov (SO ORP Prostějov).

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov je odborným komplexním dokumentem umožňujícím koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

ikona souboruÚzemní studie krajiny SO ORP Prostějov - Průvodní zpráva

ikona souboruÚzemní studie krajiny SO ORP Prostějov - Textová část

Územní studie krajiny SO ORP Prostějov - Grafická část

Územní studie krajiny SO ORP Prostějov - Doplňující výkresy k hlavnímu Výkresu A

Územní studie krajiny SO ORP Prostějov - Karty obcí

V souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Územní studie krajiny SO ORP Prostějov je uložena a lze do ní nahlížet na Magistrátu města Prostějova, Odboru územního plánování a památkové péče, na stavebním úřadu Magistrátu města Prostějova, na stavebním úřadu Městského úřadu Plumlov, na stavebním úřadu Městského úřadu Kostelec na Hané, na stavebním úřadu Městského úřadu Němčice nad Hanou a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování.

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

Loga IROP, MMR, MŽP, SFŽP na web

Vytvořeno 9.10.2018 8:20:35 | přečteno 2534x | Mgr. Radek Brablec
load