Úvodní strana > Občan > Magistrát > Informace z odborů > Odbor vnitřní správy > Pravidla pro nahlížení do dokumentů v CS

Pravidla pro nahlížení do dokumentů v CS

Pravidla pro nahlížení do dokumentů uložených v centrální spisovně.

Povolení ke vstupu a nahlížení do dokumentů odborů Magistrátu města Prostějov vydává příslušný vedoucí odboru, z jehož činnosti dokumenty vznikly (např. pro dokumenty stavebního úřadu je vydává vedoucí stavebního úřadu).

Pro dokumenty vzniklé z činnosti Okresního úřadu Prostějov vydává souhlas k nahlížení vedoucí odboru MMPv, do jehož působnosti patří problematika zrušeného referátu okresního úřadu.
Pokud daná problematika nespadá do působnosti žádného z odborů MMPv, vydává povolení vedoucí odboru vnitřní správy.

Jedná se o tyto referáty OkÚ:

  • Kancelář přednosty OkÚ a hospodářská správa
  • Referát místního hospodářství
  • Referát regionálního rozvoje
  • Referát vnitřních věcí
  • Referát zdravotnictví
Potvrzení o odpracované době a výši mzdy bývalým zaměstnancům zrušených organizací, jejichž zřizovatelem byl OkÚ nebo město Prostějov je zajišťováno těmito pracovišti:
  • potvrzení o odpracované době a  potvrzení o mzdách vydává odbor vnitřní správy, oddělení řízení lidských zdrojů, telefon 582 329 709 nebo 739.
Vytvořeno 15.6.2005 12:00:00 | přečteno 779x | Pavlína Pospíšilová
load