Finanční odbor

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Zajišťuje a provádí výkon samostatné působnosti a přenesené působnosti v oblasti hospodaření města a rozpočtu města, dotací, účetnictví města, správy místních a správních poplatků, finanční a cenové záležitosti, pojištění města v rozsahu stanoveném statutárnímu městu a magistrátu města.

Oddělení účetnictví

 • zajišťuje a provádí agendu účetnictví města, účtování příjmů, výdajů a hospodářské činnosti města
 • zpracovává komplexní metodiku pro účetní jednotku město Prostějov podle zvláštních právních předpisů
 • zajišťuje a vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti vedení účetnictví města podle zákona o finanční kontrole
 • provádí fakturaci navenek vůči třetím osobám, zajišťuje platby na základě faktur a platebních příkazů

Oddělení poplatků a plateb

 • vykonává a zajišťuje funkci správce daně (poplatku) ve věcech místních poplatků stanovených městem
 • zajišťuje a koordinuje pokladní služby, kontroluje a metodicky řídí pokladní služby na magistrátu města 
 • zajišťuje agendu pokutových bloků (nákup, evidence, výdej, zúčtování)
 • vede přehled poskytnutých veřejných finančních dotací 

 Oddělení rozpočtu a evidence majetku

 • zajišťuje a koordinuje zpracování návrhu rozpočtu města, zajišťuje realizaci úprav schváleného rozpočtu
 • metodicky řídí správu kapitol rozpočtu města
 • vykonává předběžnou řídící kontrolu v oblasti správy rozpočtu města podle zákona o finanční kontrole
 • zajišťuje a koordinuje vypracování závěrečného účtu města a výsledků hospodaření města ke stanovenému termínu
 • zajišťuje a koordinuje agendu pojištění odpovědnosti, majetku, osob a zákonného pojištění podle zvláštních předpisů, včetně likvidace pojistných událostí 

Kontrolní oddělení

 • vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a  o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), u žadatelů a příjemců dotací poskytovaných z rozpočtu statutárního města Prostějova,
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u městem zřízených příspěvkových organizací, prověřuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému zřízených příspěvkových organizací,
 • provádí cenovou kontrolu a ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů podle zákona č. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
 • kontroluje hospodaření organizačních složek,
 • vykonává a zajišťuje kontrolu hospodaření města a dodržování schváleného rozpočtu města,
 • provádí kontrolu plnění podmínek čerpání dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu Olomouckého kraje a jiných dotačních zdrojů 

Oddělení vymáhání pohledávek

 • zabezpečuje vymáhání pohledávek vzniklých v přenesené působnosti z titulu neuhrazených místních poplatků, pokut, včetně neuhrazených pokut Městské policie Prostějov,
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města, včetně podávání žalob, návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu a zastupování města před soudem, 
 • vydává potvrzení o bezdlužnosti, rozhoduje o povolení posečkání, případně rozložení úhrady nedoplatku na splátky,
 • vykonává a zajišťuje agendu hazardních her

Spravuje kapitolu 70 - Pokladní správa rozpočtu města Prostějova

Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

finanční odbor

Ing. Radim Cardavedoucí finančního odboru+420 582 329 104
+420 603 555 909
Radim.Carda@prostejov.eu
Ing. Iva Novotnávedoucí kontrolního oddělení+420 582 329 352Iva.Novotna@prostejov.eu
Ing. Lenka Skokánkovákontrolor+420 582 329 353lenka.skokankova@prostejov.eu
Ing. Iveta Trunečkovákontrolor+420 582 329 351Iveta.Truneckova@prostejov.eu
Ing. Hana Adamovávedoucí oddělení poplatků a plateb+420 582 329 358Hana.Adamova@prostejov.eu
Ing. Eva Kovaříkováreferent evidence poplatků+420 582 329 105eva.kovarikova@prostejov.eu
Kateřina Soldánováreferent evidence poplatků+420 582 329 103Katerina.Soldanova@prostejov.eu
Romana Augustinová, DiS.referent evidence poplatků - psi+420 582 329 359romana.augustinova@prostejov.eu
Andrea Dočkalováreferent evidence poplatků - psi+420 582 329 106Andrea.Dockalova@prostejov.eu
Ing. Michaela Egermajerováreferent evidence poplatků, pokladní+420 582 329 707michaela.egermajerova@prostejov.eu
Hana Studenáreferent evidence poplatků, pokladní+420 582 329 108hana.studena@prostejov.eu
Ing. Eva Ptáčkovávedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku+420 582 329 607eva.ptackova@prostejov.eu
Ing. Jana Bachanováreferent fiskální politiky, rozpočtu a financování+420 582 329 197jana.bachanova@prostejov.eu
Ing. Jindřich Smékalvedoucí oddělení účetnictví+420 582 329 179Jindrich.Smekal@prostejov.eu
Zdeňka Dostálováúčetní+420 582 329 110Zdenka.Dostalova@prostejov.eu
Ing. Milana Kratochvílováúčetní+420 582 329 354Milana.Kratochvilova@prostejov.eu
Ing. Nikola Rajskáúčetní+420 582 329 185nikola.rajska@prostejov.eu
Ivana Výskalováúčetní+420 582 329 109ivana.vyskalova@prostejov.eu
Mgr. Pavel Vyškovskývedoucí oddělení vymáhání pohledávek - právník+420 582 329 746pavel.vyskovsky@prostejov.eu
Alena Machováreferent evidence a nakládání s pohledávkami+420 582 329 622Alena.Machova@prostejov.eu
Romana Nakládalová, DiS.referent vymáhání pohledávek+420 582 329 398romana.nakladalova@prostejov.eu
Mgr. Jitka Švecováreferent vymáhání pohledávek+420 582 329 102Jitka.Svecova@prostejov.eu
Bc. Zuzana Vymětalováreferent vymáhání pohledávek+420 582 329 181zuzana.vymetalova@prostejov.eu

Související právní předpisy

30.12.2014 9:19:44 - aktualizováno 28.1.2020 14:06:09 | přečteno 676x | hana.adamova | Celý článek
 
Vytvořeno 23.11.2015 15:22:53 - aktualizováno 23.1.2020 7:59:00 | přečteno 5017x | Jiří Třísko
load