Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor občanských záležitostí

Odbor občanských záležitostí

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Zajišťuje a provádí výkon samostatné působnosti i přenesené působnosti v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik, státoobčanských záležitostí, přestupků, spisové a archivní služby a voleb v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, včetně působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

 • zajišťuje a provádí agendu trvalého pobytu občanů, jeho změny, rozhoduje o zrušení údaje o trvalém pobytu ve správním řízení, vede evidenci obyvatel  ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • přijímá žádosti o ukončení pobytu na území ČR, o zprostředkování kontaktu
 • vydává údaje z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů oprávněným osobám
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a vydává občanské průkazy
 • přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů a vydává cestovní doklady
 • rozhoduje ve správním řízení o skončení platnosti občanských průkazů, cestovních dokladů
 • vydává potvrzení o občanských průkazech,
 • přijímá oznámení ztrát a odcizení občanských průkazů
 • přijímá oznámení ztrát a odcizení cestovních dokladů
 • vede stálý seznam voličů pro prezidentské, parlamentní, krajské a komunální volby a referenda, pro volby do Evropského parlamentu sestavuje seznam voličů, přičemž spolupracuje s ostatními státy Evropské unie
 • vydává voličské průkazy
 • vybírá správní poplatky
 • ověřuje shodu opisů nebo kopie s listinou (vidimace)
 • ověřuje pravost podpisů (legalizace)

Oddělení matriky

 • zajišťuje a provádí matriční agendu sňatků, narození a úmrtí
 • vede matriční knihy úmrtí, manželství a narození, vystavuje matriční doklady
 • zajišťuje agendu státního občanství ČR v souvislosti s narozením občana ČR v cizině
 • vybírá správní poplatky
 • ověřuje shodu opisů nebo kopie s listinou (vidimace)
 • ověřuje pravost podpisů (legalizace )
 • rozhoduje o změně jména a příjmení
 • Provádí ověřování matričních dokladů  a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vydaných matričními úřady zařazeny do správního obvodu obce s rozšířenou působností pro použití do ciziny

 • vydává osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • vydává matriční doklady s vícejazyčným formulářem pro použití na území jiného členského států EU

 • zprostředkovává zápisy matričních událostí občanů ČR, které se staly v cizině do zvláštní matriky)

Správní obvod Magistrátu města Prostějova v působnosti matričního úřadu je podle zvláštního právního předpisu vymezen obcemi Mostkovice, Olšany u Prostějova, Prostějov, Vrbátky a Držovice

Oddělení přestupků

 • zajišťuje činnost Komise pro projednávání přestupků
 • zajišťuje přestupkovou agendu na úseku pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, projednává a rozhoduje i další přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
 • projednává a rozhoduje přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v platném znění a podle zvláštních zákonů na úseků dopravy na pozemních komunikacích,
 • projednává a rozhoduje přestupky podle zvláštních právních předpisů, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
 • zpracovává statistické údaje o přestupcích podle zvláštních právních předpisů,
 • vede řízení a ukládá správní tresty za přestupky fyzických podnikajících osob a právnických osob podle zvláštních právních předpisů, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
 • vede řízení a ukládá přestupky fyzických podnikajících osob a právnických osob podle zákona o obecním zřízení,
 • zapisuje údaje do evidence přestupků dle ust. § 106 č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích),
 • pořizuje zprávy o pověsti - výpisy z evidence přestupků na vyžádání oprávněných orgánů. 

Odbor občanských záležitostí zajišťuje a plní funkci volebního orgánu a další úkoly v záležitostech voleb prezidenta, Parlamentu České republiky, zastupitelstva Olomouckého kraje, zastupitelstev obcí a místního referenda

Další
V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v pracovní době úřadu.

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor občanských záležitostí

Mgr. Marie Javůrkovávedoucí odboru občanských záležitostí+420 582 329 144
+420 603 555 890
Marie.Javurkova@prostejov.eu
Dana Bílá, DiS.vedoucí oddělení matriky+420 582 329 158Dana.Bila@prostejov.eu
Eva Tuháčkovámatrikář - narození+420 582 329 159Eva.Tuhackova@prostejov.eu
Jana Holubkovámatrikář - manželství+420 582 329 168Jana.Holubkova@prostejov.eu
Lenka Kudláčková, DiS.matrikář - úmrtí+420 582 329 189lenka.kudlackova@prostejov.eu
Mgr. Alena Kaplánkovávedoucí přestupkového oddělení+420 582 329 280Alena.Kaplankova@prostejov.eu
Ing. Eliška Balášováreferent přestupků+420 582 329 229eliska.balasova@prostejov.eu
Ing. Jiří Bočekreferent přestupků+420 582 329 235jiri.bocek@prostejov.eu
Mgr. Pavla Dobrovolnáreferent přestupků+420 582 329 282pavla.dobrovolna@prostejov.eu
Bc. Kamila Fojtováreferent přestupků+420 582 329 281Kamila.Fojtova@prostejov.eu
Vladimír Huterareferent přestupků+420 582 329 278Vladimir.Hutera@prostejov.eu
Bc. Jiří Kasalreferent přestupků+420 582 329 279Jiri.Kasal@prostejov.eu
Bc. Marcela Kolaříkováreferent přestupků+420 582 329 285Marcela.Kolarikova@prostejov.eu
Bc. Michal Konečnýreferent přestupků+420 582 329 259Michal.Konecny@prostejov.eu
Bc. Lucie Kuběnováreferent přestupků+420 582 329 237Lucie.Kubenova@prostejov.eu
Mgr. Michael Liškareferent přestupků+420 582 329 249michael.liska@prostejov.eu
PhDr. Magdaléna Mazalováreferent přestupků+420 582 329 246Magdalena.Mazalova@prostejov.eu
Ing. Barbora Škurkováreferent přestupků+420 582 329 276barbora.skurkova@prostejov.eu
Bc. Jana Vybíralováreferent přestupků+420 582 329 263Jana.Vybiralova@prostejov.eu
Bc. Robert Babičkareferent přestupků, radary+420 582 329 205robert.babicka@prostejov.eu
Mgr. Romana Greňováreferent přestupků, radary+420 582 329 270romana.grenova@prostejov.eu
Bc. Lenka Rajtrováreferent přestupků, radary+420 582 329 275lenka.rajtrova@prostejov.eu
Radka Hamalovázapisovatel+420 582 329 201radka.hamalova@prostejov.eu
Michaela Janskázapisovatel+420 582 329 287michaela.janska@prostejov.eu
Kateřina Jurtíkovázapisovatel+420 582 329 284Katerina.Jurtikova@prostejov.eu
Bc. Jitka Konečnáreferent správních činností+420 582 329 236jitka.konecna@prostejov.eu
Věra Konečnáreferent správních činností+420 582 329 203Vera.Konecna@prostejov.eu
Michaela Sedlováreferent správních činností+420 582 329 286Michaela.Sedlova@prostejov.eu
Jolana Šebestíkovávedoucí oddělení registru obyvatel, OP a CD+420 582 329 778Jolana.Sebestikova@prostejov.eu
Ilona Buriánkováreferent evidence obyvatel, OP a CD+420 582 329 780Ilona.Buriankova@prostejov.eu
Anna Grulichováreferent evidence obyvatel, OP a CD+420 582 329 432Anna.Grulichova@prostejov.eu
Mgr. Silvie Hronováreferent evidence obyvatel, OP a CD+420 582 329 780silvie.hronova@prostejov.eu
Jana Ilgnerováreferent evidence obyvatel, OP a CD+420 582 329 433Jana.Ilgnerova@prostejov.eu
Jana Markováreferent evidence obyvatel, OP a CD+420 582 329 430Jana.Markova@prostejov.eu
Bc. Petra Páleníkováreferent evidence obyvatel, OP a CD+420 582 329 781petra.palenikova@prostejov.eu
Pavla Dočkalováreferent evidence obyvatel, OP a CD, ohlašovna+420 582 329 760pavla.dockalova@prostejov.eu
Jana Chytilováreferent evidence obyvatel, OP a CD, ohlašovna+420 582 329 760Jana.Chytilova@prostejov.eu
Žaneta Urbanovskáreferent evidence obyvatel, OP a CD, ohlašovna+420 582 329 706Zaneta.Urbanovska@prostejov.eu
Vytvořeno 25.11.2015 17:20:56 - aktualizováno 7.7.2022 11:45:26 | přečteno 18712x | Jiří Třísko
load