Související právní předpisy

Základní právní úprava živnostenského podnikání je stanovena zákony č.:

 • 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Živnostenský zákon je vzájemnými vazbami některých institutů a ustanovení těsně spjat s dalšími zákony (vyhláškami) č.:

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 • 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 
 • 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 • 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vytvořeno 21.8.2015 9:52:34 - aktualizováno 21.12.2021 15:27:24 | přečteno 663x | Ing. Jana Hochvaldová
Štítky: zakon , predpis , pravo , podnikani
 
load