Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Výkon přenesené působnosti a samostatné působnosti na úseku školství, kultury a sportu v rozsahu stanoveném statutárnímu městu a magistrátu města jako obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, zejména:

Oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu

 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti pro krajský úřad a MŠMT ve stanovených termínech
 • poskytuje informace a metodickou pomoc školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti
 • vykonává a zajišťuje samostatnou působnosti města na úseku školství, včetně výkonu funkce zřizovatele vůči právnickým osobám zřízeným městem na úseku školství
 • vykonává funkci zřizovatele vůči právnickým osobám zřízeným městem na úseku kultury
 • vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí, koordinuje nabídku programů pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem
 • vede evidenci kulturních aktivit ve městě a spolupracuje s ochrannými autorskými svazy
 • vyhlašuje granty v oblasti kultury
 • zajišťuje záležitosti mládeže, sportu a tělovýchovy na území města 

Oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb

 •  zajišťuje, organizuje a pořádá veřejně prospěšné služby a činnosti v oblasti kultury, které jsou v působnosti statutárního města Prostějova a jsou provozovány na jeho území jako esteticko-výchovné akce
  •  soutěže a přehlídky neprofesionálního umění místního, obecního, regionálního a národního významu
  •  konfrontační a inspirativní setkání a přehlídky
  •  slavnosti a občanské akce
  •  společenské, osvětové a vzdělávací akce pro nejširší veřejnost
  •  podporující rozvoj umělecké tvořivosti dětí a občanů všech věkových kategorií a sociálních vrstev
  •  audiovizuální produkce
  •  zájmové a vzdělávací kurzy
  •  kulturní pořady profesionálních umělců všech uměleckých žánrů
 • zajišťuje a poskytuje poradenskou, agenturní a konzultační činnost, zejména
  •  organizační pomoc společenským organizacím, spolkům, soukromým podnikatelům při přípravě a průběhu kulturních a společenských akcí
  •  organizování a zprostředkování prodeje výtvarných děl a výrobků lidové umělecké výroby v rámci výstav
 • zajišťuje agendu významných životních výročí občanů města Prostějova
 • zajišťuje agendu slavnostního přivítání novorozenců
 • koordinuje a komplexně zajišťuje agendu zřizovatelských funkcí vůči organizacím zřízeným městem Prostějovem v oblasti školství, tělovýchovy a kultury
 • spravuje kapitolu 20 - Školství, kultura a sport rozpočtu statutárního města Prostějov a kapitolu 19 - Duha Kulturní klub u hradeb

Další

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor školství, kultury a sportu

Mgr. Petr Ivánekvedoucí odboru školství, kultury a sportu+420 582 329 330
+420 737 543 276
Petr.Ivanek@prostejov.eu
Ing. Ivana Novákovávedoucí oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu+420 582 329 326Ivana.Novakova@prostejov.eu
Lenka Gajdošovározpočtář, statistik+420 582 329 328Lenka.Gajdosova@prostejov.eu
Ing. Alena Radovározpočtář, statistik+420 582 329 335Alena.Radova@prostejov.eu
Ing. Ilona Božkovásprávce školského serveru, statistik, rozpočtář+420 582 329 325Ilona.Bozkova@prostejov.eu
Michaela Dobešováreferent samosprávných agend pro školství+420 582 329 334Michaela.Dobesova@prostejov.eu
Dagmar Cáskováreferent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport+420 582 329 331Dagmar.Caskova@prostejov.eu
Ing. Olga Jedličkováreferent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport+420 582 329 187Olga.Jedlickova@prostejov.eu
Ing. Romana Maděrkováreferent samosprávných agend pro školství, kulturu a sport+420 582 329 332Romana.Maderkova@prostejov.eu
Veronika Hyblováreferent samosprávných agend pro školství a sport+420 582 329 333Veronika.Hyblova@prostejov.eu
JménoFunkceKontaktE-mail

oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb

Mgr. Pavla Vaškovávedoucí oddělení DUHA+420 582 329 620Pavla.Vaskova@prostejov.eu
MgA. Martina Drmolováprodukční, programový a kulturně výchovný pracovník+420 582 329 623Martina.Drmolova@prostejov.eu
Markéta Novotnáprodukční, programový a kulturně výchovný pracovník+420 582 329 624Marketa.Novotna@prostejov.eu
Jaroslav Šimektechnický pracovník+420 582 329 625Jaroslav.Simek@prostejov.eu
Martina Váňovágrafik a organizační pracovník+420 582 329 744Martina.Vanova@prostejov.eu
Ing. Denisa Horkákoordinátor zdravého města+420 582 329 379denisa.horka@prostejov.eu
JménoFunkceKontaktE-mail
Vytvořeno 23.11.2015 11:45:31 - aktualizováno 28.5.2018 16:05:02 | přečteno 7599x | Jiří Třísko
load