Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Odbor územního plánování a památkové péče

Odbor územního plánování a památkové péče

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor územního plánování a památkové péče vykonává přenesenou působnost v oblasti územního plánování a úřadu územního plánování, vykonává přenesenou a samostatnou působnost na úseku státní památkové péče v rozsahu stanoveném městu a magistrátu, vykonává samostatnou působnost v oblasti péče o památky ve vlastnictví města včetně působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a plní úkoly městského architekta.

Oddělení územního plánování

a) zpracovává odborná stanoviska k zásadním otázkám rozvoje města, k urbanistickým a architektonickým záměrům a projektům

b) navrhuje koncepci rozvoje města a koncepci zeleně a životního prostředí ve městě

c) zpracovává jednoduchá urbanistická řešení pro lokality ve městě

d) pořizuje územní plán a regulační plán pro území města,

e) pořizuje územně plánovací podklady,

f) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obcí ve svém správním obvodu,

g) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,

h) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,

i) poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití,

j) pořizuje územně analytické podklady a územní studie v souladu s prováděcí vyhláškou o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Oddělení památkové péče

k) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, organizuje výkon státní památkové péče v  souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče,

l) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a  prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,

m) vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek, ke stavebním změnám a udržovacím pracím v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek a městské památkové zóny

n) vykonává státní stavební dohled při obnově, stavebních změnách a údržbě kulturních památek z hlediska památkové péče,

o) vydává opatření, jestliže vlastník kulturní památky nepečuje o její zachování, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením,

p) spolupracuje s vlastníky kulturních památek při předkládání jejich žádostí o finanční prostředky poskytované ze státních programů,

q) poskytuje odbornou metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek,

r) projednává přestupky na úseku památkové péče,

s) zajišťuje péči o kulturní památky ve vlastnictví města, zajišťuje jejich ochranu, údržbu a obnovu, využívá možnosti dotací z Fondu architektonického dědictví a Programu regenerace památek

Správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) je vymezen obcemi

Alojzov, Bedihošť, Bílovice-Lutotín, Biskupice, Bousín, Brodek u Prostějova, Buková, Čehovice, Čechy pod Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Drahany, Držovice, Dřevnovice, Hluchov, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Hruška, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kostelec na Hané, Koválovice-Osíčany, Kralice na Hané, Krumsín, Laškov, Lešany, Malé Hradisko, Mořice, Mostkovice, Myslejovice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Niva, Obědkovice, Ohrozim, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Otinoves, Pavlovice u Kojetína, Pěnčín, Pivín, Plumlov, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, Ptení, Rozstání, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Srbce, Stařechovice, Stínava, Tištín, Tvorovice, Určice, Víceměřice, Vícov, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vrchoslavice, Vřesovice, Výšovice, Zdětín, Želeč. 


kontakty

Ing. arch. Jan Mlčochvedoucí odboru územního plánování a památkové péče+420 582 329 752Jan.Mlcoch@prostejov.eu
Alexandra Ptáčková
asistent vedoucího odboru+420 582 329 368Alexandra.Ptackova@prostejov.eu
Mgr. Milan Škobrtalvedoucí oddělení památkové péče+420 582 329 135Milan.Skobrtal@prostejov.eu
Mgr. Vlastimil Rudolfpamátkář+420 582 329 161Vlastimil.Rudolf@prostejov.eu
Mgr. Michaela Kučerová památkář  +420 582 329 651 Michaela.Kucerova@prostejov.eu
Ing. Ivana Novákovávedoucí oddělení územního plánování, úřadu územního plánování+420 582 329 742I.Novakova@prostejov.eu
Ing. arch. Radana Geryková referent pořizování ÚPP a ÚPD +420 582 329 564 Radana.Gerykova@prostejov.eu
Bc. Klára Hacarováreferent pořizování ÚPP a ÚPD+420 582 329 732Klara.Hacarova@prostejov.eu
Ing. Pavla Korhonováreferent pořizování ÚPP a ÚPD+420 582 329 704Pavla.Korhonova@prostejov.eu
Ing. arch. Radek Štefkareferent pořizování ÚPP a ÚPD+420 582 329 392Radek.Stefka@prostejov.eu
Mgr. Michal Odstrčil referent pořizování ÚPP a ÚPD
+420 582 329 143
Michal.Odstrcil@prostejov.eu
Mgr. Radek Brablec
referent územně analytických podkladů +420 582 329 192Radek.Brablec@prostejov.eu

Vytvořeno 10.2.2016 10:22:25 - aktualizováno 1.2.2023 10:12:55 | přečteno 6059x | Ing. Václav Lužný
load