Stavební úřad

adresa: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Rozsah činnosti

Zajišťuje a provádí výkon přenesené působnosti v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu v rozsahu stanoveném městu a magistrátu města jako  obecnému stavebnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a výkon samostatné působnosti, zejména:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí
 • vydává souhlasy pro speciální stavební úřady
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného záměru
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení
 • povoluje užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o odstranění stavby
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby
 • vydává rozhodnutí o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu
 • vydává výzvy ke zjednání nápravy při zjištění závad na stavbě
 • zjišťuje porušení stavebního zákona a vydává rozhodnutí o uložení sankce
 • projednává nepovolené stavby v řízení o odstranění stavby
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • rozhoduje o vyvlastnění
 • eviduje a ukládá dokumentace, rozhoduje o nahlédnutí do dokumentace
Další činnosti odboru:
 • poskytování informací vedení Magistrátu města Prostějova, zastupitelstvu města a radě města, poskytování odborných rad a konzultací orgánům samosprávy
 • pro výkon působnosti je vnitřně členěn na:
  • oddělení územního a stavebního řízení pro Prostějov
  • oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce
 • spravuje kapitolu 61 - Stavební úřad rozpočtu města Prostějova
 • přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytuje statistické údaje pro potřeby Českého statistického úřadu
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 • edituje data v registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Správní obvod Magistrátu města Prostějova v působnosti stavebního úřadu je vymezen obcemi 

Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Brodek u Prostějova, Čehovice, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Držovice, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, Mostkovice, Myslejovice, Obědkovice, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Pivín, Prostějov, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Tvorovice, Určice, Vincencov, Vranovice-Kelčice, Vrbátky, Vřesovice, Výšovice, Želeč.

Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Další

V případě, že klienti ze závažných důvodů nemohou k vyřízení své záležitosti využít shora vymezené úřední dny a hodiny, je možné, aby si ve zcela výjimečných případech telefonicky dohodli s vyřizujícím úředníkem i jiný termín v provozní době úřadu.

Kontakty

JménoFunkceKontaktE-mail

stavební úřad

Ing. Jan Košťálvedoucí odboru stavební úřad+420 582 329 153
+420 603 555 898
Jan.Kostal@prostejov.eu
Martina Sedlákováreferent spisové služby+420 582 329 152Martina.Sedlakova@prostejov.eu
Mgr. Barbora Nadymáčkováprávník stavebního úřadu+420 582 329 164Barbora.Nadymackova@prostejov.eu
Ivana Groškováreferent spisové služby, rozpočtář+420 582 329 151Ivana.Groskova@prostejov.eu
Jiří Boudavedoucí oddělení územního a stavebního řízení pro město Prostějov+420 582 329 157Jiri.Bouda@prostejov.eu
Mgr. Renata Grulichováreferent stavebního úřadu+420 582 329 154Renata.Grulichova@prostejov.eu
Mgr. Anna Hnilováreferent stavebního úřadu+420 582 329 175Anna.Hnilova@prostejov.eu
Michal Hrubýreferent stavebního úřadu+420 582 329 147Michal.Hruby@prostejov.eu
Mgr. Klára Kosatíkováreferent stavebního úřadu+420 582 329 148Klara.Kosatikova@prostejov.eu
Bronislav Šmídreferent stavebního úřadu+420 582 329 174Bronislav.Smid@prostejov.eu
Jiří Odvářkavedoucí oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce+420 582 329 176Jiri.Odvarka@prostejov.eu
Marika Csókareferent stavebního úřadu+420 582 329 721Marika.Csoka@prostejov.eu
Magda Jurdováreferent stavebního úřadu+420 582 329 767magda.jurdova@prostejov.eu
Antonín Zajícreferent stavebního úřadu+420 582 329 160antonin.zajic@prostejov.eu

Související právní předpisy

6.6.2012 13:09:52 | přečteno 693x | richard.sedlak | Celý článek
 
Vytvořeno 23.11.2015 16:46:06 - aktualizováno 1.7.2022 11:07:13 | přečteno 30792x | Jiří Třísko
load