Dle zákona č. 365/2000 Sb.

Informační systém magistrátu města Prostějov

Informace o informačním systému magistrátu města Prostějova zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
Informační systém magistrátu města Prostějova je postaven na platformě operačního systému MS Windows.

Přehled aplikačního a licenčního software Informačního systému magistrátu města Prostějov:

Název (dodavatel) Popis
ASPI (ASPI Publishing, s.r.o.) Databáze zákonů a předpisů
BuildPower S Rozpočtový software ve stravebnictví a Správa a tvorba výběrových řízení
CALL250V (Kadlec) Vyvolávací systém na OD, OOZ
CODEXIS (Atlas)  Právní informační systém 
Dopravní agendy (VITA)
Správní řízení pro OD
ESPI (Inisoft) Evidence správních řízení
EVI (Inisoft) Evidence odpadů
Evidence automatů (Ing. Michal Vaněk) Evidence hracích automatů
Evidence dotací (Petr Šomek) Evidence dotací magistrátu města Prostějov
Evidence informační kanceláře (Ing. Petr Šomek) Evidence firem, jejich oboru činnosti, provozni doby, kontaku...
Evidence IS (Ing. Petr Šomek) Evidence softwaru, zásahů na serverech, vydaného spotřebního materiálů pro tiskárny, smluv a závazků
Evidence mysliveckých a rybářských průkazů (YAMACO) Evidence rybářů a myslivců. Možnost tisk loveckých lístků.
Evidence myslivosti (YAMACO) Evidence ulovené zvěře.
Evidence plomb (Ing. Petr Šomek) Evidence vydaných a vrácených plomb
Evidence přístupových práv (Ing. Petr Šomek) Evidence přístupových práv
Evidence rodin (DAtaProt) Evidence sociálně slabých či problémových rodin.
Evidence válečných hrobů (Ministerstvo obrany) Evidence válečných hrobů v Prostějově.
Evidence vozidel (Ing. Petr Šomek) Aplikace pro evidenci vozidel a řidičů v organizaci
FormStudio (Kastner) SW na vyplňování formulářů
GeoOutlook (Bentley) SW pro úpravu map
GINIS (GORDIC) Balík ekonomických programů
GINIS (GORDIC) Elektronická spisová služba
Heletax (TopolPro) SW pro prohlížení lesnických map.
Hmotná nouze (DIGI TRADE)  SW pro práci se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka 
Hlas (Minister) SW pro hlasování při zastupitelstvu
InfoKN (VÚGTK) SW pro prohlížení dat z KN
Krizová data (Ministervstvo obrany) Přehledy zásob při krizových událostech
Majetková a provozní evidence (MŽP) SW pro sbírání vodoprávních dat, a jejich následnou kompletaci pro odeslání na MŽP.
Matrika (Geovap) Evidence svateb, narození a úmrtí
Parcely (Geovap) Prohlížení katastrálních map.
Památky (VITA)
Správní řízení pro OÚPPP
Platy 2006 (Resk) SW pro evidování platů ředitelů škol
Projekty (Ing. Petr Šomek) Evidence projektů, koloběh a správa dokumentů vztahující se k projektu.
Přestupky (VITA) Evidence dopravních a správních přestupků
Registr obyvatel (GEOVAP) Evidence obyvatel.
Rozhlas (VEGACom) Aplikace řídící informační vysílání po městě.
RŽP (ICZ) SW pro evidování živnostníků
Správní úřad (VITA)
Správní řízení - koordinované stanovisko
Stavební úřad (VITA) Správní řízení pro SÚ
Tarifikace (Tadat) Software propojený s ústřednou, umožňuje výpisy hovorného
UIR (GEOVAP) Územní identifikační registr.
Úřad územního plánování (VITA)
Správní řízení pro OÚPPP
VEMA (VEMA) Mzdy, personalistika, systematizace, vzdělávání.
Vodoprávní úřad (VITA) Evidence vodoprávních správních řízení
Volby (GEOVAP) Aplikace pro tisk volebních seznamů, okrsků apod.
WIN SOC (PORS) Evidence sociálních dávek
ITIS (Kvintech) Interní IS
Windows XP, 7, 10, Server 2003, 2008, 2012, 2016 (Microsoft)

Operační systémy

Office (Microsoft) Kancelářské balíky
Yamaco - Sociálně právní ochrana Sociálně právní ochrana - evidence dětí
ArcView 9.3 single use SW - zpracování GIS dat
Vytvořeno 3.7.2014 15:07:37 - aktualizováno 25.7.2019 7:00:31 | přečteno 1681x | Richard Sedlák
load