Úvodní strana > Občan > Magistrát > Povinně zveřejňované informace > Informace k zákonu o střetu zájmů - zákon č. 159/2006 Sb.

Informace k zákonu o střetu zájmů - zákon č. 159/2006 Sb.

S účinností od 1. 9. 2017 došlo k novelizaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“), která změnila způsob podávání a evidence oznámení veřejných funkcionářů.  Je zaveden Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Dle § 13 zákona má každý právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti.

Nahlížet do registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze na http://cro.justice.cz.

Vytvořeno 22.4.2015 13:38:14 - aktualizováno 3.1.2019 13:47:18 | přečteno 1273x | Michaela Dobešová
load