Související právní předpisy

  • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
  • zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
  • zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Vytvořeno 2.7.2014 11:25:20 | přečteno 576x | Mgr. David Navara
load