Úvodní strana > Občan > Magistrát > Odbory magistrátu > Stavební úřad > Související právní předpisy

Související právní předpisy

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

Výše poplatků

  • Výše poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vytvořeno 6.6.2012 13:09:52 | přečteno 694x | Richard Sedlák
load