Úvodní strana > Občan > Ovzduší

Ovzduší

Aktuální stav kvality ovzduší ve městě Prostějov

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zabezpečuje provoz celostátní sítě měření znečištění ovzduší v naší republice, jejíž součástí je i automatizovaný imisní monitoring (AIM). Měřicí stanice AIM pracují v nepřetržitém provozu a předávají naměřené údaje v reálném čase do center ČHMÚ. Od roku 1994 je v Prostějově na Tylově ulici v provozu automatická monitorovací stanice AMS 1133, na které jsou v současné době měřeny imisní koncentrace prašného aerosolu (PM10).

Aktuální informace o stavu ovzduší ve městě Prostějově je tak možné získat na webových stránkách ČHMÚ:

load