Úvodní strana > Občan > Ovzduší > Ohlašovací povinnost na úseku ochrany ovzduší od roku 2013

Ohlašovací povinnost na úseku ochrany ovzduší od roku 2013

Dne1. září 2012 nabyl účinnosti nový zákon č.201/2012, o ochraně ovzduší, který přinesl mimo jiné změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší a v ohlašovací povinnosti. Zdroje znečišťování ovzduší se nyní dělí na zdroje vyjmenované a nevyjmenované v příloze č. 2 tohoto zákona.

Většina zdrojů, které byly dříve řazeny mezi tzv. „střední a velké zdroje“ se nyní mohou najít mezi zdroji uvedenými v příloze č. 2 zákona. Provozovatelé těchto zdrojů jsou povinni každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (www.ispop.cz). Většina zdrojů znečistění ovzduší, které byly dříve tzv. „malými zdroji“, se nyní řadí mezi zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákonanevztahuje se již na ně ohlašovací povinnost.

Poplatníkem poplatku za znečišťování je pouze provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 5 000 Kč.

Vytvořeno 5.5.2014 16:15:49 | přečteno 1619x | Mgr. Jana Daňhová
load