Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Blokové čištění 26_5...

26.05. proběhne blokové čištění - blok 18

Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova- Sladkovského) levá strana směr z centra


Uzavírka ul. Olšová...

Od 16. 5. 2022 do 18. 7. 2022 je uzavřena slepá ulice Olšová v Domamyslicích.
Důvodem je realizace stavby „Domamyslice – kanalizační a vodovodní přípojka pro RD“.

Objízdná trasa bude vedle uzavřené komunikace přes zpevněnou cestu na pozemcích parc. č. 169/58, 169/27, 169/29, 169/31, 169/33, 169/35, 169/39-41, 169/60 vše v k.ú. Domamyslice.

Děkujeme za pochopení.

EG. D 25_05 Domamyslice...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25. 05. 2022 od 12:00 do 14:30


Obec Prostějov - Domamyslice
Vypnutá oblast: ul. Modřínová, fa. Akdom s.r.o., R & G Zesta, s.r.o. na ul. Domamyslická, ul. Šeříková č. 2-18, 19, ul. Lísková, Akátová, Olšová.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.


Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s


EG. D 25_05 Okružní...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 25. 05. 2022 od 07:30 do 11:30
Obec Prostějov
Vypnutá oblast: jednostranně ul. Okružní - od. ul. Tylova po ul. Brněnská (č. 119 - 131), ul. Dobrovského č. 8 - 16, oboustranně ul. Tylova od ul. Okružní po č. 57 a 32, vč. č. 44, 52, část ul. Tetín od č. 4 po č. 16 a č. 7 (škola), jednostranně ul. Brněnská od č. 29 po č. 55.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s


Blokové čištění 24_5...

24.05. proběhne blokové čištění - blok 17

Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2


Odstávka systému evidence zemědělského podnikatele...

Pozor – důležitá informace o odstávce
Informačního systému evidence zemědělského podnikatele od pátku 1.7.2022 od 16:00 hod. do neděle 10.7.2022 do 23:00 hod.
Ministerstvo zemědělství z důvodu upgradu prostředí agentových informačních systému informuje, že od  pátku 1.7.2022 od 16:00 hod. do neděle 10.7.2022 do 23:00 hod. nebude dostupný (nebude možné se přihlásit) agendový Informační systém evidence zemědělského podnikatele a nebude možné v něm provádět žádné zápisy, změny, přerušení, pokračování a vyřazení. Rovněž nebude možné vydávat výpis a generovat statistiky.
Za případné problémy se omlouváme.

Uzavírka ul. Luční...

Ve dnech 27.4.2022 až 31. 7. 2022 je uzavřena komunikace v ul. Luční v Prostějově – Krasicích. Důvodem je realizace stavby „Prostějov – chodník a VO v ulici Luční, Prostějov - Krasice“. Úsek pracovního místa bude max. cca 50m.

Po dobu uzavírky veškerá doprava, vč. vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřenou část komunikace a okolní komunikace.

Odpovědná osoba: Vladimír Šponer, tel.: 737 255 850.

Uzavírka Šárka 32 - 34...

Ve dnech od 28. 4. 2022 do 31. 8. 2022 bude částečně uzavřena komunikace na ulici Šárka, z důvodu provádění stavby „Bytový dům Šárka 32, 34 Prostějov, Lodžie“, odpovídá za Revitalstav, s. r. o. Ing. David Vincourek, tel.: 725 987 676. Stavbu provádí Dalsiko s. r. o.


Uzavírka Brněnská ...

Ve dnech 4. 4. 2022 – 30. 9. 2022 bude úplná uzavírka ulice Brněnská – chodník, cyklostezka, parkoviště, zároveň dojde k přesunu zastávky MHD v rámci provádění stavby „Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, zdiva domu správce, dopravní řešení prostoru před hřbitovem - ul. Brněnská", odpovědná osoba za společnost Redal Aktiv CZ, s. r. o. Aleš Sychra, tel.: 777 044 074.


Informace o úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46...

Informujeme, že v důsledku opravy vozovky dojde v termínu od 6. 4. 2022 do 31. 10. 2022 k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 silnice D46, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 silnice D46 a silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780409, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

ETAPA IIa: 6. 4. 2022 – 28. 4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka sil. II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS.

 

Přepravní opatření

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) v termínu 9. 4. 2022 – 10. 4. 2022

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek (780405, 780931, 780932), které budou po obsluze zastávky Prostějov, aut. st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou MK ul. Janáčkova – II/150 ul. Vrahovická – MK ul. Průmyslová – II/367 okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov, Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována bez náhrady.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-najezdovych-a-vyjezdovych-ramp-silnice-d46-v-prostejove-a-silnice-ii-367-ulice-kralicka-v-prostejove/Uzavírka Žešov...

Ve dnech od 28. 3. 2022 do 5. 8. 2022 bude uzavřena místní komunikace v Žešově, viz. příloha.

Důvodem je provádění stavby "Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení veřejného osvětlení v Žešově".  

Odpovědná osoba za společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, Ing. Luděk Horák, tel.: 725 239 771.


Částečná uzavírka ul. Wolkerova...

Částečná uzavírka 

Od 14. 3. 2022 do 30.6.20222 bude probíhat částečná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova a to směr od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská).

Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd).

Budou probíhat práce na inženýrských sítích  (vodovod, plynovod, kanalizace). 

Kanalizace: BMH spol. s.r.o., 
Vodovod: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,
Plyn: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Uzavírka ul. Vrahovická...

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,

p o v o l u j e

úplnou uzavírku komunikace: II/150 ul. Vrahovická mezi ul. Českobratrská a Janáčkova
důvod uzavírky: provádění stavby „II/150 Prostějov - Přerov"
na dobu: od 14.2.2022 do 30.6.2022
délka uzavírky: cca 580 m
objížďka: II/150 ul. Svatoplukova, Újezd, II/367 ul. Dolní, Kralická, místní komunikace ul. Průmyslová a zpět

Uzavírka ul. Dobrovského...

Ve dnech 14. 02. - 31. 08. 2022 bude uzavřena ul. Dobrovského po parkoviště na Brněnské předměstí z důvodu regenerace panelového sídliště Brněnská. Odpovědná osoba Ing. Martin Řehulka (Strabag, a.s.), tel. 739 575 143. 

...


Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 10143x | Jiří Třísko
load