Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Blokové čištění 30_05...

31.05. proběhne blokové čištění - blok 19

Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty), Krásná, Sadová, Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), za ul. KvětnouBlokové čištění 26_5...

26.05. proběhne blokové čištění - blok 18

Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova- Sladkovského) levá strana směr z centra


Uzavírka ul. Olšová...

Od 16. 5. 2022 do 18. 7. 2022 je uzavřena slepá ulice Olšová v Domamyslicích.
Důvodem je realizace stavby „Domamyslice – kanalizační a vodovodní přípojka pro RD“.

Objízdná trasa bude vedle uzavřené komunikace přes zpevněnou cestu na pozemcích parc. č. 169/58, 169/27, 169/29, 169/31, 169/33, 169/35, 169/39-41, 169/60 vše v k.ú. Domamyslice.

Děkujeme za pochopení.

Odstávka systému evidence zemědělského podnikatele...

Pozor – důležitá informace o odstávce
Informačního systému evidence zemědělského podnikatele od pátku 1.7.2022 od 16:00 hod. do neděle 10.7.2022 do 23:00 hod.
Ministerstvo zemědělství z důvodu upgradu prostředí agentových informačních systému informuje, že od  pátku 1.7.2022 od 16:00 hod. do neděle 10.7.2022 do 23:00 hod. nebude dostupný (nebude možné se přihlásit) agendový Informační systém evidence zemědělského podnikatele a nebude možné v něm provádět žádné zápisy, změny, přerušení, pokračování a vyřazení. Rovněž nebude možné vydávat výpis a generovat statistiky.
Za případné problémy se omlouváme.

Uzavírka ul. Luční...

Ve dnech 27.4.2022 až 31. 7. 2022 je uzavřena komunikace v ul. Luční v Prostějově – Krasicích. Důvodem je realizace stavby „Prostějov – chodník a VO v ulici Luční, Prostějov - Krasice“. Úsek pracovního místa bude max. cca 50m.

Po dobu uzavírky veškerá doprava, vč. vozidel hasičů a záchranné služby využije neuzavřenou část komunikace a okolní komunikace.

Odpovědná osoba: Vladimír Šponer, tel.: 737 255 850.

Uzavírka Šárka 32 - 34...

Ve dnech od 28. 4. 2022 do 31. 8. 2022 bude částečně uzavřena komunikace na ulici Šárka, z důvodu provádění stavby „Bytový dům Šárka 32, 34 Prostějov, Lodžie“, odpovídá za Revitalstav, s. r. o. Ing. David Vincourek, tel.: 725 987 676. Stavbu provádí Dalsiko s. r. o.


Uzavírka Brněnská ...

Ve dnech 4. 4. 2022 – 30. 9. 2022 bude úplná uzavírka ulice Brněnská – chodník, cyklostezka, parkoviště, zároveň dojde k přesunu zastávky MHD v rámci provádění stavby „Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, zdiva domu správce, dopravní řešení prostoru před hřbitovem - ul. Brněnská", odpovědná osoba za společnost Redal Aktiv CZ, s. r. o. Aleš Sychra, tel.: 777 044 074.


Informace o úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46...

Informujeme, že v důsledku opravy vozovky dojde v termínu od 6. 4. 2022 do 31. 10. 2022 k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 silnice D46, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 silnice D46 a silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780409, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

ETAPA IIa: 6. 4. 2022 – 28. 4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka sil. II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS.

 

Přepravní opatření

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) v termínu 9. 4. 2022 – 10. 4. 2022

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek (780405, 780931, 780932), které budou po obsluze zastávky Prostějov, aut. st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou MK ul. Janáčkova – II/150 ul. Vrahovická – MK ul. Průmyslová – II/367 okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov, Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována bez náhrady.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-najezdovych-a-vyjezdovych-ramp-silnice-d46-v-prostejove-a-silnice-ii-367-ulice-kralicka-v-prostejove/Uzavírka Žešov...

Ve dnech od 28. 3. 2022 do 5. 8. 2022 bude uzavřena místní komunikace v Žešově, viz. příloha.

Důvodem je provádění stavby "Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení veřejného osvětlení v Žešově".  

Odpovědná osoba za společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, Ing. Luděk Horák, tel.: 725 239 771.


Částečná uzavírka ul. Wolkerova...

Částečná uzavírka 

Od 14. 3. 2022 do 30.6.20222 bude probíhat částečná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova a to směr od ul. Brněnské k okružní křižovatce na Petrském nám. Ul. Lidická a Tylova budou slepé (vjezd od ul. Studentská).

Objízdná trasa pro směr od ul. Brněnské k Petrskému nám. bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd).

Budou probíhat práce na inženýrských sítích  (vodovod, plynovod, kanalizace). 

Kanalizace: BMH spol. s.r.o., 
Vodovod: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,
Plyn: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Uzavírka ul. Vrahovická...

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,

p o v o l u j e

úplnou uzavírku komunikace: II/150 ul. Vrahovická mezi ul. Českobratrská a Janáčkova
důvod uzavírky: provádění stavby „II/150 Prostějov - Přerov"
na dobu: od 14.2.2022 do 30.6.2022
délka uzavírky: cca 580 m
objížďka: II/150 ul. Svatoplukova, Újezd, II/367 ul. Dolní, Kralická, místní komunikace ul. Průmyslová a zpět

Uzavírka ul. Dobrovského...

Ve dnech 14. 02. - 31. 08. 2022 bude uzavřena ul. Dobrovského po parkoviště na Brněnské předměstí z důvodu regenerace panelového sídliště Brněnská. Odpovědná osoba Ing. Martin Řehulka (Strabag, a.s.), tel. 739 575 143. 

...


Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 10274x | Jiří Třísko
load