Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Blokové čištění 13_06...

13.06. proběhne blokové čištění - blok 23 Žešov

křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 - směr přes obec křižovatka II/433, odbočka v centru obce, u bývalé točny a na druhou stranu v obci, komunikace u hřbitova

EG.D 13.06. Letecká...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 13.06.2023 od 07:00 do 13.06.2023 15:00  

Vypnutá oblast:  Letecká č.p.12, Společenství vlastníků jednotek Letecká 3134/10.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení

EG.D 13.06.2023 Husovo, Mojmírova...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 13.06.2023 od 07:30 do 13.06.2023 14:30

Vypnutá oblast: Husovo nám. č. 44-60, jednostranně ul. Mojmírova č. 1-11

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. 3 / 3 Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení. 

EG.D, a.s.

Uzavírka chodníku...

Ve dnech od 7. 6. do 5. 7. 2023, v rámci akce „Havarijní oprava teplovodu Edvarda Valenty, budou uzavřeny chodníky na ulici E. Beneše v Prostějově Prostějov“.
Za stavbu odpovídá za Domovní správu Prostějov, Ivan Marek, tel.: 602 416 083.


EG.D 12.06. Polská a okolí...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 12.06.2023 od 07:30 do 12.06.2023 11:00  

Vypnutá oblast: celá ulice Polská, Ruská, Dělnická, nám. Práce, E. Králíka, A. Slavíčka vč. kotelny a obchodního centra, V. Špály 1 a areál kotelny, Svolinského č. 7 a 7a (obchod, restaurace), jednostranně ul. Melantrichova ul. od č. 39 po č.71, jednostranně ul. Plumlovská od č. 60 po č. 96 a celé obchodní centrum Penny.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení

EG.D Ovocná a okolí...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 12.06.2023 od 12:00 do 12.06.2023 14:30  

Vypnutá oblast: ul. Ovocná, Vřesová, Slunečná, Průchodní, Třešňová od ul. Slunečná po Čechovická, K Rybníku mimo č. 24, 26, 28, Luční od č. 1 a 18d po ul. Čechovická, Na Blatech - od ul. Čechovická po č. 20, 3 a 9, Čechovická od č.1 a 2 po 63 a 40.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení

EG.D 12.06.2023 ul. Květná...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 12.06.2023 od 07:30 do 12.06.2023 15:30

Vypnutá oblast: 

ul. Květná č. 3-21.

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s. 

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny. 

Děkujeme Vám za pochopení.  

EG.D, a.s.

Uzavírka okružní křižovatky Za Kosteleckou ulicí...

Kostelecká kruhový objezd.png

Od 5. 6. do 11. 6. 2023 bude probíhat  částečná uzavírka silnice II/366 a III/36639 v místě okružní křižovatky Za Kosteleckou ulicí v Prostějově v rámci akce „Prostějov – OK Kostecká, oprava obrub“.

Za akci odpovídá za společnost Eurovia CS, a. s. Arnold Rozehnal, tel.: 737 257 058.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Olomoucká a okolí...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

dne 09.06.2023 od 07:30 do 09.06.2023 11:00.

Vypnutá oblast: ul. Olomoucká č. 1a, 2, 4. Vojáčkovo nám.č. 1 a 10 - 13, Hlaváčkovo nám. č.1, 2, 2a, 3, Národní dům, divadlo, galerie Bašta č. 49 na ul. Školní, E. Husserla od č. 5 po č.17, ul. Svatoplukova č. 1- 3 a č. 2 - 8, Újezd č.2.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Změna jízdního řádu MHD linky č. 32 (TESCO)...

Vážení občané, cestující,

od 11. 6. 2023 bude změněn jízdní řád autobusové linky č. 32 (TESCO). 

Změna jízdního řádu byla provedena na základě četných upozornění z řad veřejnosti, kdy tato linka nabírala zpoždění zejména v odpoledních hodinách. 

Jízdní řád byl upraven tak, že autobusová zastávka u obchodního domu Tesco bude obsluhována v dopoledních hodinách jako doposud a poslední spoj bude tuto zastávku obsluhovat v 11.59 hod. 

Odpolední spoje budou obsluhovány nově vzniklou zastávkou Držovice, Arkáda na ul. Konečná. Autobus tedy v odpoledních hodinách na zastávku k Tescu NEPOJEDE.

Děkujeme za pochopení


Blokové čištění 08_06...

08.06. proběhne blokové čištění - blok 22

nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova- Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční), za ul. Hybešova – psí loučka (park) po Olomouckou ulici

Oprava chodníků Sokolská...

Ve dnech 5. 6. 2023 – 3. 9. 2023 bude úplně uzavřena část chodníků v ul. Sokolská v Prostějově z důvodu opravy těchto chodníků.

Odpovědná osoba: STRABAG a.s., Zdeněk Loutocký, tel.: 602 707 862.

Děkujeme za pochopení.


Uzavírka ul. Marie Majerové...

V období od 1. 6. 2023 do 31. 7. 2023 bude úplně uzavřena místní komunikace ulice Marie Majerové, Prostějov –Vrahovice z důvodu realizace akce "Vrahovice - Majerové - Vyvložkování kanalizace". Práce budou probíhat v období od 1. června do 31. července 2023 postupně v šesti etapách, přičemž každá z etap bude v délce pěti pracovních dní.

Odpovědná osoba: za společnost B M H spol. s r.o. pan Martin Vybíral, Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc, tel.: 725 565 317.     

Blokové čištění 06_06...

06.06. proběhne blokové čištění - blok 21

sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil, Sladkovského - E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova), Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká –Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká - Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká-Kotkova), Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží


Uzavírka ul. Česká...

Úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace ulice Česká

Důvod uzavírky: provádění stavby „Rekonstrukce RD Česká 815/19“

Komunikace: místní – Česká ulice, Prostějov - v úseku zvláštního užívání v délce 50,0 metrů, kdy zůstane ponechán jízdní pruh pro oba směry jízdy v šířce 3,0 metry. V daném místě dojde k úplné uzavírce chodníku v délce 20,0 metrů, kdy je navrženým přechodným dopravním značení převedena pěší doprava na protější chodník. 

Na dobu: od 18. 5. 2023 do 15. 6. 2023

Objížďka: není stanovena
Za akci odpovídá - Ing. Jiří Zatloukal, 602 459 644.

Částečná uzavírka na ul. Okružní...

Ve dnech 15. 5. - 9. 6. 2023 bude z důvodu rozšiřování stávající vozovky  v místě nově budované obytné zástavby v rámci akce „Prostějov – Okružní – Rozšíření komunikace“ probíhat částečná uzavírka na ul. Okružní

Při stavebních pracích dojde k úplné uzavírce jednoho jízdního pruhu místní komunikace ulice Okružní v úseku o délce cca 130,0 metrů, kdy zůstane ponechán jízdní pruh pro oba směry jízdy v šířce min. 3,0 metry, a provoz v daném místě bude řízen SSZ. Objízdné trasy navržené nejsou.
Za akci odpovídá za společnost Strabag Zdeněk Loutocký, tel.: 602 707 862

Uzavírka - Vrahovice, sídliště Svornosti - Etapa 2...

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e     úplnou uzavírku

Místní komunikace: sídliště Svornosti, Vrahovice
Uzavírka části místní komunikace a chodníků sídliště Svornosti a části místní komunikace ulice Tovární. Chodníky budou uzavírány po částech z důvodu zachování obslužnosti oblasti. Pro dopravní obsluhu bude vjezd povolen.
Důvod uzavírky: provádění stavby „Vrahovice – Regenerace sídliště Svornosti – ETAPA2“
Na dobu: od 7. 11. 2022 do 30. 8. 2023
Délka uzavírky: 400 m
Objížďka: bez značené objízdné trasy

Za akci odpovídá za společnosti Svoboda SDK, s. r. o. Martin Svoboda, tel.: 722 760 537.

Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 38579x | Jiří Třísko
load