Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Blokové čištění 04_10...

04.10. proběhne blokové čištění - blok 47
J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka


Uzavírka náměstí T. G. Masaryka...

Z důvodu konání akce Prostějovská koloběžka bude dne 29.9.2022 od 8:00 do 12:00 hod a poté od 14:00 do 18:00 hod úplně uzavřen vjezd na náměstí T. G. Masaryka. V tuto dobu nebude umožněno ani parkování před budovou radnice.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.


Blokové čištění 29_09...

29.09. proběhne blokové čištění - blok 46

Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská + velké parkoviště u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J. V. Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká


Uzavírka chodníky na Trávnické a Sokolské ulici...

Komunikace – místní: chodníky na Trávnické ulici, Prostějov
Důvod uzavírky: provádění stavby „Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – Chodníky Trávnická“
Na dobu: od 23. 9. 2022 do 17. 1. 2023
Délka uzavírky: 500 m
Objížďka: není stanovena

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie...

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 11.10.2022 od 07:30 do 11.10.2022 14:00 

Vypnutá oblast: ul. Drozdovice č. 41-67

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 05.10.2022 od 07:30 do 05.10.2022 13:30 

Obec Prostějov Část obce Vrahovice 

Vypnutá oblast: ul. J. Köhlera č.37, 39 a RD na parc. č. 840/4. Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: 

Dne 04.10.2022 od 07:30 do 04.10.2022 14:30

Vypnutá oblast: celé ul. Spitznerova, Puškinova mimo č. 17, jednostranně ul. Dvořákova č. 2-16, Šárka č. 23-31, ul. Jezdecká č. 17-47

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

 Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Uzavírka komunikace ve Vrahovicích...

Upozorňujeme, že od pondělí 19. září 2022 bude uzavřena Tovární a Říční ulice v Prostějově - Vrahovicích.

Důvodem uzavírky je akce "Vrahovice - regenerace sídliště Svornosti". Uzavírka potrvá do 30. 11. 2022. Upozorňujeme, že po dobu uzavírky nebude možno projet tzv. "myší dírou" ani ve směru do Vrahovic ani z Vrahovic (například k nákupní zóně). Objízdná trasa není stanovena.

Děkujeme za pochopení


Mobilní sběr podzim 2022...

Mobilní sběr – podzim 2022

Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí dne 15.10.2022 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:

Časový harmonogram pro předání odpadů:

Stanoviště ( obec )

Čas přebírání odpadu od občanů

1.   Vrahovice M. Pujmanové u mostu

9:30 - 9:40

2.   Vrahovice ul. J. Suka

9:45 - 9:55

3.   Vrahovice ul. M. Alše

10:00 - 10:10

4.   Vrahovice ul. K. Světlé

10:15 - 10:25

5.   Čechůvky točna

10:30 - 10:40

6.   Domamyslice u samoobsluhy

10:50 - 11:00

7.   Čechovice u pošty

11:05 - 11:15

8.   Žešov u pomníku

11:30 - 11:45

a / nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů

b /  pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“ pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají!!!

c / objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, textil apod.

d / vyřazené elektrozařízení se nepřijímá, tato zařízení můžete zdarma odevzdat v průběhu celého roku na sběrných dvorech, nebo kterémkoliv místě zpětného odběru elektrozařízení.

https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro 

Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních, nebo čtrnáctidenních svozech. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli. 

POZOR: Stavební odpady, jako jsou cihly, omítky, betony, eternit apod. nebudou odebírány. Eternit může být odebrán jen na objednávku obce do samostatného kontejneru v předstihu sběrové soboty, nebo v průběhu roku.

Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře:

úterý – sobota -  9.00-13.30 a 14.00-17.00 hod, pondělí a neděle – zavřeno

sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře:

čtvrtek – pondělí -  9.00-13.00 a 13.30-17.00 hod, úterý a středa – zavřeno.

Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na k tomu určená místa!

Podzimní úklid 2022...

P O D Z I M N Í   Ú K L I D   2 0 2 2

Podzimní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci říjnu. Bude zahájen v pondělí dne 03.10.2022. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

03.10.  sídl. Hloučela – C. Boudy , sídl. Hloučela – A. Slavíčka, sídl. Hloučela – V. Špály, sídl. Hloučela – J. Zrzavého

04.10.-  Vícovská – V. Škracha, B. Šmerala – dál k rybníku, Gen. Dudy č.14

05.10.  Waitova – Dr. Horáka, Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

06.10. –  Česká-Máchova, Riegrova, Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů), B. Němcové

07.10.   Fanderlíkova – u Sezaka, Fanderlíkova – školka, Kpt. O. Jaroše,  Za veledromem naproti č.8

10.10. –  Šárka – Spitznerova, Dolní – parkoviště u věžáků č. 26, Jezdecká – Puškinova, Husovo nám. – u školy

11.10.   Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní, V. Nezvala,  nám. Spojenců

12.10. –Trávnická – střed, Švabinského, Havlíčkova 43, Joštovo nám.

13.10. – Dobrovského – Tylova, Libušínka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, Vodní – Mlýnská

14.10. – Nerudova – domov důchodců, Bezručovo nám.

17.10. – Pod Kosířem – Palečkova, Pod Kosířem – Atletická, Rejskova, Volfova - Příční

18.10. – Žižkovo nám., nám. E. Husserla

19.10. – Žešov – hospoda, Žešov – u obchodu, Žešov – dětské hřiště, Žešov - hřiště

20.10. – Domamyslice – u samoobsluhy, Domamyslice – ul. 5.května, Domamyslice – u kapličky, Gen. Sachera

21.10. – Čechovice – u pošty, Čechovice – Luční, Čechovice – u kapličky, Čechovická u ZD

24.10. – Krasice – Západní, Krasice – Moravská za obchodem, Krasice – Na Brachlavě, Kosířská – Na Vyhlídce

25.10. – Vrahovice – Trpinky, Vrahovice – K.Světlé, Vrahovice – Čechůvky točna, Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

 26.10. – Vrahovice – Jano Köhlera, Vrahovice – J.Suka, Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova)

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti

 FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a

Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města

na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

   

Úplná uzavírka chodníku Čechovice...

Dovolujeme si Vás upozornit na uzavírku chodníku v místě mostu na pozemku parc. č. 586 v k.ú. Čechovice u Prostějova. Jedná se o chodník po levé straně ulice Čechovická ve směru od křižovatky ulic Žitná, Foerstrova a Čechovická směrem ke křižovatce s ulicí Plumlovská.

Důvod uzavírky: stavební práce – rekonstrukce lávky pro pěší v Čechovicích

Na dobu:             5. 9. 2022 – 31. 10. 2022

Objížďka:           Chodci budou moci využívat lávku na druhé straně komunikace.

 

Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá:

za společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Michal Vrána, tel.: 777 955 070

Děkujeme za pochopení.

Částečná uzavírka Kpt. Nálepky...

Ve dnech od 8.9. – 30. 9. 2022 bude uzavřen částečně uzavřena komunikace na ul. Kpt. Nálepky ve Vrahovicích od č. pop. 791/1a po č. pop. 816/77 (viz. příloha)

Dopravní omezení na místní komunikaci ulice Kpt. Nálepky bude provedeno za uzavírky jednoho jízdního pruhu pomocí posuvného pracovního místa, které bude v délce do 15,0 m a bude ponechán volný jízdní pruh o šířce min. 2,75 metry pro oba směry jízdy. Ke kanalizačním šachtám bude přistavena technika a bude provedena sanace. Nebude prováděn zásah do místní komunikace.

důvod: pohyb mechanizace při bezvýkopové sanaci kanalizace
délka uzavírky: posuvné pracovní místo od č. pop. 791/1a po č. pop. 816/77, max. délka uzavírky 15m

Odpovědná osoba: za společnost TRASIG s.r.o., M. Zbořil, tel.: 775 738 237

Oprava kanalizace v ulici Kpt. Jana Nálepky...

UPOZORNĚNÍ

firma TRASKO BVT, s.r.o. bude realizovat opravu kanalizace v ulici Kpt. Jana Nálepky zatahováním vložky v období 8. - 30. září. V těchto dnech bude ulice částečně uzavírána (po úsecích).

Děkujeme za Vaši trpělivost.


Uzavírka Vrahovice - regenerace sídl. Svornosti...

regenerace sídl  Svornosti

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e úplnou uzavírku

komunikace: místní, přilehlé chodníky a silnice II/150
ulice a chodníky:
- místní komunikace - ulice Tovární, sídliště Svornosti, Smetanova ulice a chodníky na těchto ulicích,
- místní komunikace – ulice Říční,
- silnice III/44934 – Olomoucká ulice,
- silnice II/150 – Vrahovická ulice ve Vrahovicích

termín: 15. 8. 2022 – 31. 10. 2022 – uzavírka sídliště Svornosti
              19. 9. 2022 – 30. 11. 2022 – uzavírka Tovární ulice

akce: „Vrahovice – regenerace sídliště Svornosti“

Délka uzavírky: 400 m
objížďka: není stanovena

Úplná uzavírka v ulici Šárka před bytovými domy 20, 22, 24,26,...

Revitalstav s.r.o., IČO 28282744, Bulharská 4553/9, 796 0 Prostějov, kterou zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie České republiky, dopravního inspektorátu Prostějov a souhlasu vlastníka komunikace podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích povoluje:

úplnou uzavírku komunikace: parkoviště a chodníky v ulici Šárka v Prostějově před bytovým domem číslo 20, 22, 24, 26.

Důvod uzavírky: provádění stavby „Prostějov – Šárka – revitalizace BD“ od 5.8.2022 do 30.11.2022.

Délka uzavírky: 200 m.

Objížďka: není stanovena.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 115835/2022 41.

2) Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky.

3) Po skončení uzavírky bude dopravní značení okamžitě uvedeno do původního stavu ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace.

5) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost Revitalstav s.r.o., IČO 28282744, Bulharská 4553/9, 796 01 Prostějov, kterého zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, kontaktní osoba: Radek Bednář, kontaktní telefon: 725 120 324

Částečná uzavírka v ul. Mlýnská...

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích")

                                                                      p o v o l u j e

částečnou uzavírku komunikace: místní komunikace v ulici Mlýnská v Prostějově
důvod uzavírky: provádění stavby „Prostějov, Mlýnská – Novostavba bytového domu“
na dobu: od 04.08.2022 do 31.10.2022
délka uzavírky: 50 m
objížďka: není stanovena

Částečná uzavírka místní komunikace J. B. Pecky...

Ve dnech 27.7.2022 - 16.10.2022 bude probíhat částečná uzavírka místní komunikace v ulici J. B. Pecky, Prostějov – v místě před areálem pekáren.

Délka uzavírky bude 50 m a objízdná trasa není stanovena.

Za Organizování a zabezpečení akce odpovídá za společnost INSTA CZ, s. r. o., pan Roman Václavík, tel.:737 257 068.


Úpná uzavírka ul. Wolkerova...

Úplná uzavírka 

Od 1. 7. 2022 do 16. 10. 2022 bude probíhat úplná uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v obou směrech. Ul. Lidická bude průjezdná, ul. Tylova bude slepá (vjezd od ul. Studentská).

Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích II/150 a II/150A (Palackého, Blahoslavova, Vápenice, Újezd).

Budou probíhat práce na rekonstrukci silnice II/150. PORR, a.s.

Úplná uzavírka ul. Wolkerova...

Ve dnech 13.6.2022  - 16.10.2022 bude probíhat úplná (obousměrná) uzavírka silnice II/150 ul. Wolkerova v Prostějově v úseku od ul. Lidické (průjezd do ul. Lidické a na souběžnou místní komunikaci na ul. Wolkerova umožněn) po ul. Brněnskou.

Objízdná trasa bude po neuzavřené části městského okruhu (Palackého, Vápenice, Újezd).


Uzavírka Brněnská ...

Ve dnech 4. 4. 2022 – 30. 9. 2022 bude úplná uzavírka ulice Brněnská – chodník, cyklostezka, parkoviště, zároveň dojde k přesunu zastávky MHD v rámci provádění stavby „Městský hřbitov - rekonstrukce brány a okolního zdiva, zdiva domu správce, dopravní řešení prostoru před hřbitovem - ul. Brněnská", odpovědná osoba za společnost Redal Aktiv CZ, s. r. o. Aleš Sychra, tel.: 777 044 074.


Informace o úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46...

Informujeme, že v důsledku opravy vozovky dojde v termínu od 6. 4. 2022 do 31. 10. 2022 k úplné uzavírce pravého jízdního pruhu silnice D46 v Prostějově mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 silnice D46, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 silnice D46 a silnice II/367 ul. Kralická v Prostějově.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405, 780409, 780931, 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a etap:

ETAPA IIa: 6. 4. 2022 – 28. 4. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, výjezdové větve exitu 23 D46 ve směru do Prostějova, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce – včetně BUS

ETAPA IIb: 28. 4. 2022 – 31. 10. 2022 – úplná uzavírka pravého jízdního pruhu D46 mezi exitem 23 a exitem 24 směr Olomouc, nájezdové a výjezdové větve exitu 24 D46 ve směru do Olomouce

9. 4. 2022 – 10. 4. 2022 a 11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka sil. II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) – včetně BUS.

 

Přepravní opatření

Úplná uzavírka silnice II/367 ul. Kralická (pod tělesem mostovky D46) v termínu 9. 4. 2022 – 10. 4. 2022

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek (780405, 780931, 780932), které budou po obsluze zastávky Prostějov, aut. st. vedeny obousměrnou objízdnou trasou MK ul. Janáčkova – II/150 ul. Vrahovická – MK ul. Průmyslová – II/367 okružní křižovatka a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov, Újezd nebude těmito linkami obousměrně obsluhována bez náhrady.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-najezdovych-a-vyjezdovych-ramp-silnice-d46-v-prostejove-a-silnice-ii-367-ulice-kralicka-v-prostejove/...


Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 19375x | Jiří Třísko
load