Přijaté žádosti v roce 2011

1/ Žádost přijata dne 7.1.2011
Obsah žádosti: Investiční plány města pro rok 2011
Vyřízeno dne: 7.2.2011 ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne 7.2.2011
Obsah žádosti: Sdělení počtu zaměstnanců Městského úřadu Prostějov 
Vyřízeno dne: 8.2.2011 ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijate dne 8.2.2011
Obsah žádosti: Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu
Vyřízeno dne: 10.2.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne 8.2.2011
Obsah žádosti: Stavební povolení související s pozemkem č. 6322/1 
Vyřízeno dne: 16.2.2011 ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha č.1 ikona souboru ikona souborupříloha č.2

5/ Žádost přijata dne 10.2.2011
Obsah žádosti: Finanční pomoc sociální komise v mimořádné situaci
Vyřízeno dne: 14.2.2011 ikona souboruodpověď

6/ Žádost přijata dne 22.2.2011
Obsah žádosti: Informace o prodeji domu Husovo nám. 83, Prostějov
Vyřízeno dne: 28.2.2011 ikona souboruodpoveď

7/ Žádost přijata dne 28.2.2011
Obsah žádosti: Informace o parkování před objektem Poděbradovo 984/10
Vyřízeno dne: 8.3.2011 ikona souboruodpověď

8/ Žádost přijata dne 28.2.2011
Obsah žádosti: Informace o návrhu a připomínce k územnímu plánu 
Vyřízeno dne: 8.3.2011 ikona souboruodpověď

9/ Žádost přijata dne 17.3.2011
Obsah žádosti: Informace o odběru výrobků a služeb města Prostějova od firem 
zaměstnávajících více jak 50% osob se ZTP
Vyřízeno dne: 21.3.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď 

10/ Žádost přijata dne 14.4.2011
Obsah žádosti: Informace o veřejných zakázkách ev.č. 60029747, 60043650, 60053044
Vyřízeno dne: 20.4.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

11/ Žádost přijata dne 28.4.2011
Obsah žádosti: Informace o výběrovém řízení "Zajištění péče o odchycené psy na území města"
Vyřízeno dne: 3.5.2011 ikona souboruodpověď

12/ Žádost přijata dne 4.5.2011
Obsah žádosti: Kopie rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, kterým byl ukončen vrchní správní dozor
Vyřízeno dne: 12.5.2011 ikona souboru ikona souborupříloha1  ikona souboru ikona souborupříloha2

13/ Žádost přijata dne 19.5.2011
Obsah žádosti: Informace o rozhodnutích k pozemku 957/2 v k.ú. Držovice na Moravě ve vztahu k obci Držovice
Vyřízeno dne: 31.5.2011 ikona souboruodpověď

14/ Žádost přijata dne 19.5.2011
Obsah žádosti: Informace o územním rozhodnutí - parkoviště  pozemek 957/2 k.ú. Držovice na Moravě
Vyřízeno dne: 31.5.2011 ikona souboruodpověď 

15/ Žádost přijata dne 19.5.2011
Obsah žádosti: Informace o stavebním povolení - parkoviště pozemek 957/2 k.ú. Držovice na Morace
Vyřízeno dne: 1.6.2011 ikona souboruodpověď

16/ Žádost přijata dne 24.5.2011
Obsah žádosti: Informace k pozemku 379/2 k.ú. Vrahovice - liniová stavba JMP a.s. Brno
Vyřízeno dne: 2.6.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4 ikona souboru ikona souborupříloha5 ikona souboru ikona souborupříloha6

17/ Žádost přijata dne 24.5.2011
Obsah žádosti: Nový územní plán ve vztahu k pozemku 5780/1 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 6.6.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

18/ Žádost přijata dne 2.6.2011
Obsah žádosti: Vyjádření ZD Vrahovice ke stavbě VTL Prostějov č. 3046910
Vyřízeno dne: 9.6.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijata dne 1.6.2011
Obsah žádosti: Informace o stavebním povolení na oplocení parcely 1187/5,1187/25,1187/24 v k.ú. Smržice
Vyřízeno dne: 14.6.2011 odpověď

20/ Žádost přijata dne 2.6.2011
Obsah žádosti: Územní plán v souvislosti s pozemky p.č. 1472, 1473, 1483, 1482/1, 1482/2 v k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 14.6.2011 odpověď

21/ Žádost přijata dne 20.6.2011
Obsah žádosti: Kompetence odboru dopravy
Vyřízeno dne: 4.7.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

22/ Žádost přijata dne 25.7.2011
Obsah žádosti: Záznam o provední vrchního státního dozoru
Vyřízeno dne: 5.8.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne 25.7.2011
Obsah žádosti: Stavební povolení vodovodu Drahanská vrchovina
Vyřízeno dne: 10.8.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne 7.8.2011
Obsah žádosti: Výsledky vrchního státního dozoru
Vyřízeno dne: 8.8.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

25/ Žádost přijata dne 16.8.2011
Odkaz na již zveřejněnou informaci žádost č. 12

26/ Žádost přijata dne 18.8.2011
Obsah žádosti: Kontrolní protokol zn. INSP4-2806/10
Vyřízeno dne: 18.8.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

27/ Žádost přijata dne 5.9.2011
Obsah žádosti: Umístění ve výběrovém řízení
Vyřízeno dne: 12.9.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne 13.10.2011
Obsah žádosti: Nájemní smlouva města Prostějova
Vyřízeno dne: 18.10.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

29/ Žádost přijata dne 20.10.2011
Obsah žádosti: Kdy byla zkolaudována "Fotovoltaická elektrárna Smržice"
Vyřízeno dne: 14.11.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne 4.11.2011
Obsah žádosti: Nejnižší a nejvyšší pravidelně vyplácené sociální dávky
Vyřízeno dne: 14.11.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

31/ Žádost přijata dne 21.11.2011
Obsah žádosti: Smlouva o provozování stacionárního zařízení pro měření rychlosti
Vyřízeno dne: 22.11.2011 odkaz na již zveřejněnou informaci roku 2008

32/ Žádost přijata dne 24.11.2011
Obsah žádosti: Zdravé město - dotace životní prostředí, odpady
Vyřízeno dne: 7.12.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

33/ Žádost přijata dne 28.11.2011
Obsah žádosti: Kopie podnětu k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 6.12.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

34/ Žádosat přijata dne 9.12.2011
Obsah žádosti: Pohřby bez obřadu
Vyřízeno dne: 19.12.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď 

35/ Žádost přijata dne 19.12.2011
Obsah žádosti: VHP povolené na území města Prostějova dle z. 202/1990 Sb.
Vyřízeno dne: 29.12.2011 ikona souboruodpověď

36/ Žádost přijata dne 27.12.2011
Obsah žádosti: Složení rady a zastupitelstva 1990-94
Vyřízeno dne: 30.12.2011 ikona souboru ikona souboruodpověď

37/ Žádost přijata dne 22.12.2011
Obsah žádosti: Kopie povinné doložky ke smlouvě-Město Prostějov a Manthellan a.s. ze dne 16.7.2010
Vyřízeno dne: 4.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

38/ Žádost přijata dne 22.12.2011
Obsah žádosti: Kopie materiálu interní analýzy, ke smluvě Město Prostějov a Manthellan a.s.
ze dne 16.7.2010 preambule bod D
Vyřízeno dne: 4.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

39/ Žádost přijata dne 30.12.2011
Obsah žádosti: veřejnoprávní smlouvy v režimu stavebního zákona od roku 2006 - 2011
Vyřízeno dne: 11.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

 

 

Vytvořeno 7.8.2015 12:37:39 | přečteno 546x | Kateřina Kimlová, DiS.
load