Přijaté žádosti v roce 2012

1/ Žádost přijata dne 3.1.2012
Obsah žádosti: Investiční akce města pro rok 2012 spojené s řešením bezbariérovosti
Vyřízeno dne: 6.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne 4.1.2012
Obsah žádosti: kopie smlouvy na servisní služby mezi městem Prostějovem a firmou Merit Group, vč. dodatků
Vyřízeno dne: 19.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne 10.1.2012
Obsah žádosti: Investiční akce 2012 - název, popis, rozpočet, termín započetí akce, termín výběrového řízení
Vyřízeno dne: 19.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne 11.1.2012
Obsah žádosti: Investiční akce 2012 - název, popis, rozpočet, termín započetí akce, termín výběrového řízení
Vyřízeno dne: 19.1.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

5/ Žádost přijata  dne 6.1.2012
Obsah žádosti: termín stavebního řízeni fotovoltaické elektrárny v k.ú. Smržice
Vyřízeno dne: 1.2.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

6/ Žádost přijata dne 30.1.2012
Obsah žádosti: veřejná finanční podpora v oblasti kultury a sportu od r. 2009 - 2011
Vyřízeno dne: 8.2.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

7/ Žádost přijata dne 7.2.2012
Obsah žádosti: seznam členů rady města v letech 1990 - 2010
Vyřízeno dne: 8.2.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

8/ Žádost přijata dne 17.2.2012
Obsah žádosti: Fotovolatická elektrárna Smržice - schvalovací prosces
Vyřízeno dne: 29.2.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

9/ Žádost přijata dne 1.3.2012
Obsah žádosti: seznam provozovatelů VHP, počet povolených VHP
Vyřízeno dne: 2.3.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne 7.3.2012
Obsah žádosti: dodatečné informace k veřejné zakázce č. 60029747
Vyřízeno dne: 12.3.2012 - odkaz na zveřejněnou informaci č. 10 rok 2011

11/ Žádost přijata dne 27.3.2012
Obsah žádosti: kopie plánu bytové jednotky na ul. Dolní 3731/16
Vyřízeno dne: 5.4.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

12/ Žádost přijata dne 2.4.2012
Obsah žádosti: kdo je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy
Vyřízeno dne: 13.4.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

13/ Žádost přijata dne 4.4.2012
Obsah žádosti: informace o výsadbě a kácení stromů, o nákladech na výsadbu
Vyřízeno dne: 19.4.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

14/ Žádost přijata dne 19.4.2012
Obsah žádosti: informace o dotacích na basketbalový klub za rok 2012
Vyřízeno dne: 23.4.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

15/ Žádost přijata dne 26.4.2012
Obsah žádosti: odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
Vyřízeno dne: 9.5.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

16/ Žádost přijata dne 7.5.2012
Obsah: kopie dokumentů - problematika zařazení města do kategorie statutárních měst
Vyřízeno dne: 15.5.2012  ikona souboru ikona souborupříloha 1 ikona souboru ikona souborupříloha 2 ikona souboru ikona souborupříloha 3

17/ Žádost přijata dne 28.5.2012
Obsah: sdělení adresy elektronické podatelny
Vyřízeno dne: 5.6.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

18/ Žádost přijata dne 10.2.2012
Obsah: výkaz provedené práce firmou MERIT GROUP a.s. za leden 2012 a poskytnutí zápisu z jednání týkající se veřejné zakázky, a to Dodávky aktivních prvků a záložních zdrojů ze dne 16.11.2011
Vyřízeno: 17.5.2012 částečným poskytnutím informace - ikona souboru ikona souboruvýkaz práce

19/ Žádost přijata dne 25.6.2012
Obsah žádosti: informace o statutárním městě
Vyřízeno: 28.6.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď  

20/ Žádost přijata dne 29.6.2012
Obsah: informace k fotovoltaickým elektrárnám - stavební úřad
Vyřízeno: 13.7.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne 26.7.2012
Obsah: míra materiálového využití komunálních odpadů v Prostějově
Vyřízeno: 31.7.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

22/ Žádost přijata dne 13.8.2012
Obsah: informace k územnímu plánu města Prostějova
Vyřízeno dne: 21.8.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne 23.10.2012
Obsah: nahlédnutí do důvodové zprávy k usnesení Rady města Prostějova
Vyřízeno: 8.11.2012 umožněno nahlédnout

24/ Žádost přijata dne 5.11.2012
Obsah žádosti: poskytnutí kolaudačního rozhodnutí a protokol o průběhu ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci kolaudace k projektu "Rezidence Florián", žádost o doplnění informací ke zjištěným nedostatkům
Vyřízeno dne: 13.11.2012 ikona souboru ikona souborupříloha ikona souboru ikona souborupříloha-doplnění

25/ Žádost přijata dne 15.11.2012
Obsah žádosti: informace k památkovým zónám - povolení osazení plastových oken
Vyřízeno dne: 15.11.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne 11.12.2012
Obsah žádosti: informace k radarům v k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 18.11.2012 ikona souboru ikona souboruodpověď 

Vytvořeno 18.12.2012 12:54:05 | přečteno 1263x | Kateřina Kimlová, DiS.
load