Přijaté žádosti v roce 2013

1/ Žádost přijata dne 9.1.2013
Obsah žádosti: Stavební investice - zda jsou prováděny analýzy, studie proveditelnosti atd.
Vyřízeno dne: 14.1.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne 8.1.2013
Obsah žádosti: informace k výstavbě, stavu vozovek, údržbě zeleně
Vyřízeno dne: 29.1.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne 25.1.2013
Obsah žádosti: schválené investice pro rok 2013
Vyřízeno dne: 30.1.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne 4.2.2013
Obsah žádosti: investice pro rok 2013
Vyřízeno dne: 4.2.2013 - odkaz na již zveřejněnou informaci

5/ Žádost přijata dne 6.2.2013
Obsah žádosti: údaje o přiajtých žádostech o informace za rok 2012
Vyřízeno dne: 12.2.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

6/ Žádost přijata dne 4.2.2013
Obsah žádosti: plakátovací zařízení na pozemcích 7706, 7717/1, 7905 v k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 14.2.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

7/ Žádost přijata dne 13.2.2013
Obsah žádosti: míra materiálového využití komunálních odpadů 2010 - 2012
Vyřízeno dne: 14.2.2013 odkaz na již zveřejněnou informaci

8/ Žádost přijata dne 13.3.2013
Obsah žádosti: kopie smluv mezi městem Prostějovem a společností .A.S.A. TS Prostějov - v oblasti nakládání s komunálním odpadem
Vyřízeno dne: 20.3.2013 ikona souboru ikona souborusmlouva ikona souboru ikona souborudodatek 1,2 ikona souboru ikona souborudodatek 3 ikona souboru ikona souborudodatek 4 ikona souboru ikona souborudodatek 5 ikona souboru ikona souborudodatek 6

9/ Žádost přijata dne 18.3.2013
Obsah žádosti: počet zaměstnanců magistrátu v letech 2010 - 2013
Vyřízeno dne: 20.3.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne 2.4.2013
Obsah žádosti: kopie územního rozhodnutí nebo výjádření týkající se společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. a stanovených pozemků v k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 8.4.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3

11/ Žádost přijata dne 12.4.2013
Obsah žádosti: seznam fungujících stanic měření emisí
Vyřízeno dne: 24.4.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

12/ Žádost přijata dne 29.4.2013
Obsah žádosti: podklady pro jednání rady města, informace na projedávané materiály, zveřejňování informací na webu města
Vyřízeno dne: 15.5.2013 ikona souboru ikona souboruodpodvěď

13/ Žádost přijata dne 11.5.2013
Obsah žádosti: podklady pro jednání rady města, informace na projedávané materiály, zveřejňování informací na webu města
Vyřízeno dne: 22.5.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

14/ Žádost přijata dne 14.5.2013
Obsah žádosti: Seznam uzavřených smluv 1. čtvrtletí r. 2013, elektronická podoba prvních 10 smluv
Vyřízeno dne: 24.5.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4 ikona souboru ikona souborupříloha5 ikona souboru ikona souborupříloha6 ikona souboru ikona souborupříloha7 ikona souboru ikona souborupříloha8 ikona souboru ikona souborupříloha9 ikona souboru ikona souborupříloha10 ikona souboru ikona souborupříloha11

15/ Žádost přijata dne 20.5.2013
Obsah žádosti: Územní či jiná rozhodnutí v souvislosti se společností INFOS LEAS, spol. s r.o.
Vyřízeno dne: 27.5.2013
ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

16/ Žádost přijata dne 30.5.2013
Obsah žádosti: podklady k jednání zastupitelstva města s k semináři - 11.6.2013
Vyřízeno dne 4.6.2013: ikona souboru ikona souboruodpověď

17/ Žádost přijata dne 3.6.2013
Obsah žádosti: informace k semináři a zastupitelstvu města - 11.6.2013
Vyřízeno dne: 5.6.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

18/ Žádost přijata dne 30.5.2013, doplněna dne 4.6.2013
Obsah žádosti: seminář zastupitelstva města - 11.6.2013
Vyřízeno dne: 10.6.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijada dne 5.6.2013
Obsah žádosti: dotaz na podklady pro jednání zastupitelstva města, výstupy ze semináře zastupitelstva 11.6.2013, sazebník úhrad za poskytnutí informaci dle z. 106/1999 Sb., v platném znění
Vyřízeno dne: 10.6.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

20/ Žádost přijata dne 11.6.2013
Obsah žádosti: informace k jednání zastupitelstva, způsob vyřizování žádostí na magistrátu
Vyřízeno dne: 18.6.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne 16.6.2013
Obsah žádosti: informace k honebním společenstvem
Vyřízeno dne: 19.6.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

22/ Žádost přijata dne 21.6.2013
Obsah žádosti: informace k firmě poskytující služby v oblasti nakládání s odpady
Vyřízeno dne: 25.6.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne 21.6.2013
Obsah žádosti: přístupnost komunikace na pozemku č. 4578/24 a č. 4578/40
Vyřízeno dne: 2.7.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne 16.7.2013
Obsah žádosti: stacionární radary
Vyřízeno dne: 18.7.2013 ikona souboru ikona souboruodkaz na již zveřejněnou informaci

25/ Žádost přijata dne 10.9.2013
Obsah žádosti: přechod pro chodce Krasická - Určická (jižní spojka)
Vyřízeno dne: 17.9.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne 13.9.2013
Obsah žádosti: informace k pozemku č. 597/81 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 20.9.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

27/ Žádost přijata dne 4.10.2013
Obsah žádosti: počet veřejnoprávních smluv o umístění stavby
Vyřízeno dne: 10.10.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne 11.10.2013
Obsah žádosti: vyhrazená plocha pro výlep předvolebních plakátů
Vyřízeno dne. 11.10.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

29/ Žádost přijata dne 23.10.2013
Obsah žádosti: počet mysliveckých stráží a správních deliktů
Vyřízeno dne: 31.10.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne 24.9.2013
Obsah žádosti: statistika povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Vyřízeno dne: 4.11.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

31/ Žádost přijata dne 11.11.2013
Obsah žádosti: složení zastupitelstva, rady a vedení města
Vyřízeno dne: 12.11.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

32/ Žádost přijata dne 4.12.2013
Obsah žádosti: vyúčtování položek pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Vyřízeno dne: 9.12.2013 - odložení žádosti - nevztahuje se k působnosti magistrátu

33/ Žádost přijata dne 13.12.2013
Obsah žádosti: územní plán
Vyřízeno dne: 23.12.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

34/ Žádost přijata dne dne 17.12.2013
Obsah žádosti: územní plán
Vyřízeno dne: 23.12.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

35/ Žádost přijata dne19.12.2013
Obsah žádosti: investiční akce pro rok 2014
Vyřízeno dne: 30.12.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

Vytvořeno 31.10.2014 9:18:49 | přečteno 1194x | Petra Vymazalová, DiS.
load