Přijaté žádosti v roce 2013

1/ Žádost přijata dne 9.1.2013
Obsah žádosti: Stavební investice - zda jsou prováděny analýzy, studie proveditelnosti atd.
Vyřízeno dne: 14.1.2013 ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne 8.1.2013
Obsah žádosti: informace k výstavbě, stavu vozovek, údržbě zeleně
Vyřízeno dne: 29.1.2013 ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne 25.1.2013
Obsah žádosti: schválené investice pro rok 2013
Vyřízeno dne: 30.1.2013 ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne 4.2.2013
Obsah žádosti: investice pro rok 2013
Vyřízeno dne: 4.2.2013 - odkaz na již zveřejněnou informaci

5/ Žádost přijata dne 6.2.2013
Obsah žádosti: údaje o přiajtých žádostech o informace za rok 2012
Vyřízeno dne: 12.2.2013 ikona souboruodpověď

6/ Žádost přijata dne 4.2.2013
Obsah žádosti: plakátovací zařízení na pozemcích 7706, 7717/1, 7905 v k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 14.2.2013 ikona souboruodpověď

7/ Žádost přijata dne 13.2.2013
Obsah žádosti: míra materiálového využití komunálních odpadů 2010 - 2012
Vyřízeno dne: 14.2.2013 odkaz na již zveřejněnou informaci

8/ Žádost přijata dne 13.3.2013
Obsah žádosti: kopie smluv mezi městem Prostějovem a společností .A.S.A. TS Prostějov - v oblasti nakládání s komunálním odpadem
Vyřízeno dne: 20.3.2013 ikona souborusmlouva ikona souborudodatek 1,2 ikona souborudodatek 3 ikona souborudodatek 4 ikona souborudodatek 5 ikona souborudodatek 6

9/ Žádost přijata dne 18.3.2013
Obsah žádosti: počet zaměstnanců magistrátu v letech 2010 - 2013
Vyřízeno dne: 20.3.2013 ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne 2.4.2013
Obsah žádosti: kopie územního rozhodnutí nebo výjádření týkající se společnosti INFOS LEAS, spol. s r.o. a stanovených pozemků v k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 8.4.2013 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

11/ Žádost přijata dne 12.4.2013
Obsah žádosti: seznam fungujících stanic měření emisí
Vyřízeno dne: 24.4.2013 ikona souboruodpověď

12/ Žádost přijata dne 29.4.2013
Obsah žádosti: podklady pro jednání rady města, informace na projedávané materiály, zveřejňování informací na webu města
Vyřízeno dne: 15.5.2013 ikona souboruodpodvěď

13/ Žádost přijata dne 11.5.2013
Obsah žádosti: podklady pro jednání rady města, informace na projedávané materiály, zveřejňování informací na webu města
Vyřízeno dne: 22.5.2013 ikona souboruodpověď

14/ Žádost přijata dne 14.5.2013
Obsah žádosti: Seznam uzavřených smluv 1. čtvrtletí r. 2013, elektronická podoba prvních 10 smluv
Vyřízeno dne: 24.5.2013 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4 ikona souborupříloha5 ikona souborupříloha6 ikona souborupříloha7 ikona souborupříloha8 ikona souborupříloha9 ikona souborupříloha10 ikona souborupříloha11

15/ Žádost přijata dne 20.5.2013
Obsah žádosti: Územní či jiná rozhodnutí v souvislosti se společností INFOS LEAS, spol. s r.o.
Vyřízeno dne: 27.5.2013
ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

16/ Žádost přijata dne 30.5.2013
Obsah žádosti: podklady k jednání zastupitelstva města s k semináři - 11.6.2013
Vyřízeno dne 4.6.2013: ikona souboruodpověď

17/ Žádost přijata dne 3.6.2013
Obsah žádosti: informace k semináři a zastupitelstvu města - 11.6.2013
Vyřízeno dne: 5.6.2013 ikona souboruodpověď

18/ Žádost přijata dne 30.5.2013, doplněna dne 4.6.2013
Obsah žádosti: seminář zastupitelstva města - 11.6.2013
Vyřízeno dne: 10.6.2013 ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijada dne 5.6.2013
Obsah žádosti: dotaz na podklady pro jednání zastupitelstva města, výstupy ze semináře zastupitelstva 11.6.2013, sazebník úhrad za poskytnutí informaci dle z. 106/1999 Sb., v platném znění
Vyřízeno dne: 10.6.2013 ikona souboruodpověď

20/ Žádost přijata dne 11.6.2013
Obsah žádosti: informace k jednání zastupitelstva, způsob vyřizování žádostí na magistrátu
Vyřízeno dne: 18.6.2013 ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne 16.6.2013
Obsah žádosti: informace k honebním společenstvem
Vyřízeno dne: 19.6.2013 ikona souboruodpověď

22/ Žádost přijata dne 21.6.2013
Obsah žádosti: informace k firmě poskytující služby v oblasti nakládání s odpady
Vyřízeno dne: 25.6.2013 ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne 21.6.2013
Obsah žádosti: přístupnost komunikace na pozemku č. 4578/24 a č. 4578/40
Vyřízeno dne: 2.7.2013 ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne 16.7.2013
Obsah žádosti: stacionární radary
Vyřízeno dne: 18.7.2013 ikona souboruodkaz na již zveřejněnou informaci

25/ Žádost přijata dne 10.9.2013
Obsah žádosti: přechod pro chodce Krasická - Určická (jižní spojka)
Vyřízeno dne: 17.9.2013 ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne 13.9.2013
Obsah žádosti: informace k pozemku č. 597/81 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 20.9.2013 ikona souboruodpověď

27/ Žádost přijata dne 4.10.2013
Obsah žádosti: počet veřejnoprávních smluv o umístění stavby
Vyřízeno dne: 10.10.2013 ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne 11.10.2013
Obsah žádosti: vyhrazená plocha pro výlep předvolebních plakátů
Vyřízeno dne. 11.10.2013 ikona souboruodpověď

29/ Žádost přijata dne 23.10.2013
Obsah žádosti: počet mysliveckých stráží a správních deliktů
Vyřízeno dne: 31.10.2013 ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne 24.9.2013
Obsah žádosti: statistika povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Vyřízeno dne: 4.11.2013 ikona souboruodpověď

31/ Žádost přijata dne 11.11.2013
Obsah žádosti: složení zastupitelstva, rady a vedení města
Vyřízeno dne: 12.11.2013 ikona souboruodpověď

32/ Žádost přijata dne 4.12.2013
Obsah žádosti: vyúčtování položek pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Vyřízeno dne: 9.12.2013 - odložení žádosti - nevztahuje se k působnosti magistrátu

33/ Žádost přijata dne 13.12.2013
Obsah žádosti: územní plán
Vyřízeno dne: 23.12.2013 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

34/ Žádost přijata dne dne 17.12.2013
Obsah žádosti: územní plán
Vyřízeno dne: 23.12.2013 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

35/ Žádost přijata dne19.12.2013
Obsah žádosti: investiční akce pro rok 2014
Vyřízeno dne: 30.12.2013 ikona souboruodpověď

Vytvořeno 31.10.2014 9:18:49 | přečteno 916x | Petra Vymazalová, DiS.
load