Přijaté žádosti v roce 2014

1/ Žádost přijata dne 27.1.2014
Obsah žádosti: náhrada výdělku - výkon funkce člena zastupitele města
Vyřízeno dne: 30.1.2013 ikona souboru ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne: 27.1.2014
Obsah žádosti: informace k podání nabídky k záměru pronájmu nebytových prostor
Vyřízeno dne: 3.2.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne: 27.1.2014
Obsah žádosti: informace k usnesení zastupitelstva města
Vyřízeno dne: 3.2.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne: 18.2.2014
Obsah žádosti: informace k zakázce ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí
Vyřízeno dne: 19.2.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

5/ Žádost přijata dne: 3.3.2014
Obsah žádosti: informace k autobusové zástávce ve Vrahovicích - stavební záměry
Vyřízeno dne: 13.3.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

6/ Žádost přijata dne: 10.3.2014
Obsah žádosti: informace k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 13.3.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

7/ Žádost přijata dne: 12.3.2014
Obsah žádosti: poloha domu - záplavové území stoleté vody Q100
Vyřízeno dne: 18.3.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

8/ Žádost přijata dne: 20.3.2014
Obsah žádosti: cesta v k. ú. obce Přemyslovice - informace k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 2. 4. 2014  ikona souboru ikona souboruodpověď

9/ Žádost přijata dne: 27.3.2014
Obsah žádosti: informace o "neoprávněných stavbách" v k. ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 4.4.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne: 27.3.2014
Obsah žádosti: vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného
Vyřízeno dne: 4.4.2014 - odložení žádosti - nevztahuje se k působnosti magistrátu

11/ Žádost přijata dne: 24.4.2014
Obsah žádosti: informace o množství komunálního odpadu
Vyřízeno dne: 29.4.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

12/ a 13/ Žádosti přijaty dne: 5.5.2014
Obsah žádosti: záplavové území stoleté vody Q100
Vyřízeno dne: 9.5.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

14/ Žádost přijata dne: 5.5.2014
Obsah žádosti: vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného
Vyřízeno dne: 12.5.2014 - odložení žádosti - nevztahuje se k působnosti magistrátu

15/ Žádost přijata dne: 6.5. 2014
Obsah žádosti: koaliční dohoda po volbách roku 2002
Vyřízeno dne: 13.5.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

16/ Žádost přijata dne: 5. 5. 2014
Obsah žádosti: kopie zápisu dopravní komise a podklady k jednání  - Veleslavínská ulice
Vyřízeno dne: 14.5.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

17/ Žádost přijata dne: 19. 5. 2014
18/ Žádost přijata dne: 20. 5. 2014
Obsah žádosti: záplavové území 100leté vody (Q100)
Vyřízeno dne: 27. 5. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijata dne: 23. 5. 2014
Obsah žádosti: kopie smlouvy s o. s. Centrum zdraví dle usnensení zastupitelstva 
Vyřízeno dne: 29. 5. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

20/ Žádost přijata dne: 22. 5. 2014
Obsah žádosti: kopie listiny krajského úřadu - technická chyba návrhu územního plánu
Vyřízeno dne: 4. 6. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne: 10. 6. 2014
Obsah žádosti: doplňující informace k veřejné zakázce Regenerace sídliště Svobody,
bloky 7, 8, 9, 10 a 11
Vyřízeno dne: 13. 6. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

22/ Žádost přijata dne: 27.6.2014
Obsah žádosti: doplňující informace k veřejné zakázce Vnější okruh Anglická - Brněnská
Vyřízeno dne: 30.6.2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne: 3. 7. 2014
Obsah žádosti: záplavové území 100leté vody
Vyřízeno dne: 14. 7. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne: 15. 7. 2014
Obsah žádosti: stanoviska odboru životního prostředí k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 29. 7. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

25/ Žádost přijata dne: 23. 7. 2014
Obsah žádosti: usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15007
Vyřízeno dne: 29. 7. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne: 29. 7. 2014
Obsah žádosti: text zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova
Vyřízeno dne: 30. 7. 2014 ikona souboruodpověď

27/ Žádost přijata dne: 25. 7. 2014
Obsah žádosti: informace o veřejných zakázkách malého rozsahu města Prostějova v letech 2011, 2012, 2013
Vyřízeno dne: 7. 8. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne: 5. 8. 2014
Obsah žádosti: kopie kandidátních listin do komunálních voleb zastupitelstev obcí
Vyřízeno dne: 15. 8. 2014 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

29/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: informace k pozemkům č. 101, 102, 103 k. ú. Krasice - Prostějov
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: informace k pronájmu pozemku p.č. 5989/5 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

31/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: informace k záborům veřejného prostranství a k pozemku p.č. 7669 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

32/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: kopie smluv se společností A.S.A. jako správce zeleně a údržby veřejného prostranství
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4

33/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: poskytnutá finanční podpora sportovním sdružením v letech 2010 - 2014
Vyřízeno: dne 28. 8. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď  ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4 ikona souboru ikona souborupříloha5 ikona souboru ikona souborupříloha6 ikona souboru ikona souborupříloha7

34/ Žádost přijata dne: 21. 8. 2014
Obsah žádosti: smlouva s TK PLUS s.r.o. - koncert J. Calleji, výpis plateb z účetnictví města této společnosti
Vyřízeno dne: 2. 9. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

35/ Žádost přijata dne: 2. 9. 2014
Obsah žádosti: smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
Vyřízeno dne: 9. 9. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

36/ Žádost přijata dne: 7. 9. 2014
Obsah žádosti: informace k usnensením 119. schůze Rady města Prostějova
Vyřízeno dne: 15. 9. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

37/ Žádost přijata dne: 12. 9. 2014
Obsah žádosti: informace o vítězné ceně VŘ "Technická podpora zpracování výseldků voleb do zastupitelstva
města Prostějova 2014"
Vyřízeno dne: 16. 9. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

38/ Žádost přijata dne: 19. 9. 2014
Vyřízeno dne: 23. 9. 2014 - odložení žádosti

39/ Žádost přijata dne: 14. 9. 2014
Obsah žádosti: žaloba společnosti Manthellan
Vyřízeno dne: 29. 9. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3

40/ Žádost přijata dne: 14. 9. 2014
Obsah žádosti: plná moc ze dne 2. 7. 2013 pro Manthellan, informace o nové plné moci
Vyřízeno dne: 29. 9. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

41/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014
Obsah žádosti: informace k Radničním listům
Vyřízeno dne: 3. 10. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

42/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014
Obsah žádosti: informace k jednání a programu rady
Vyřízeno dne: 3. 10. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

43/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014
Obsah žádosti: kopie dokumentů a výkresové dokumentace
Vyřízeno dne: 7. 10. 2014 částečné poskytnutí informace ikona souboru ikona souboruodpověď a rozhodnutí o částěčném odmítnutí

44/ Žádost přijata dne: 29. 9. 2014
Obsah žádosti: kopie smlouvy o nájmu pozemku p.č. 147/1 k.ú. Domamyslice
Vyřízeno dne: 13. 10. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

45/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Vyřízeno dne: 31. 10. 2014 - odložení žádosti

46/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014, doplněna dne 16. 10. 2014
Obsah žádosti: kopie plánů a dokumentace uložených ve stavebním archivu
Vyřízeno dne: 29. 10. 2014

47/ Žádost přijata dne: 20. 10. 2014
Obsah žádosti: využití digitální mapy města, vč. účtovaných částek
Vyřízeno dne: 29. 10. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

48/ Žádost přijata dne: 31. 10. 2014
Obsah žádosti: kopie smlouvy o poskytnutí právních služeb
Vyřízeno dne: 4. 11. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

49/ Žádost přijata dne: 10. 11. 2014
Obsah žádosti: ikona souboru ikona souboruRozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem
na roky 2015 až 2018 společnosti Luděk Tesař, CITYFINANCE

50/ Žádost přijata dne: 11. 11. 2014
Obsah žádosti: smlouva o pronájmu se firmou FTL 
Vyřízeno dne: 14. 11. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

51/ Žádost přijata dne: 11. 11. 2014
Obsah žádosti: smlouva o mediálním poradentsví s B. Páclem
Vyřízeno dne: 14. 11. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

52/ Žádost přijata dne: 12. 11. 2014
Obsah žádosti: kontaktní údaje na vedení města a tiskovou mluvčí
Vyřízeno dne: 18. 11. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

53/ Žádost přijata dne: 10. 11. 2014
Obsah žádosti: informace k žádosti CMG Prostějov
Vyřízeno dne: 24. 11. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď doplňující informace ikona souboru ikona souboruodpověď

54/ Žádost přijata dne: 14. 11. 2014, doplněna dne 2. 12. 2014
Obsah žádosti: informace ke stavební dokumentaci
Vyřízeno dne: 11. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď, podána stížnost na postup při vyřizování, následně vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

55/ Žádost přijata dne: 27. 11. 2014
Obsah žádosti: Rozšíření botanické zahrady
Vyřízeno dne: 9. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha 1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4

56/ Žádost přijata dne: 15. 12. 2014
Obsah žádosti: Rekonstrukce ulice Milíčova
Vyřízeno dne:18. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4

57/ Žádost přijata dne: 18. 12. 2014
Obsah žádosti: Informace a dokumenty související s přípravou Územního plánu města Prostějova
Vyřízeno dne: 29. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3

58/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Smlouva o pronájmu prostor Střední škole automobilní
Vyřízeno dne: 23. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

59/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Smlouva o marketingových službách mezi městem Prostějov a TK PLUS s. r. o.
Vyřízeno dne: 23. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď

60/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Personální složení Rady, Zastupitelstva a komisí města Prostějova od roku 2002
Vyřízeno dne: 29. 12. 2014 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

61/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Znalecké posudky ceny pozemků
Vyřízeno dne: 6. 1. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

Vytvořeno 7.8.2015 12:36:29 | přečteno 1295x | Kateřina Kimlová, DiS.
load