Přijaté žádosti v roce 2014

1/ Žádost přijata dne 27.1.2014
Obsah žádosti: náhrada výdělku - výkon funkce člena zastupitele města
Vyřízeno dne: 30.1.2013 ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne: 27.1.2014
Obsah žádosti: informace k podání nabídky k záměru pronájmu nebytových prostor
Vyřízeno dne: 3.2.2014 ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne: 27.1.2014
Obsah žádosti: informace k usnesení zastupitelstva města
Vyřízeno dne: 3.2.2014 ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne: 18.2.2014
Obsah žádosti: informace k zakázce ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí
Vyřízeno dne: 19.2.2014 ikona souboruodpověď

5/ Žádost přijata dne: 3.3.2014
Obsah žádosti: informace k autobusové zástávce ve Vrahovicích - stavební záměry
Vyřízeno dne: 13.3.2014 ikona souboruodpověď

6/ Žádost přijata dne: 10.3.2014
Obsah žádosti: informace k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 13.3.2014 ikona souboruodpověď

7/ Žádost přijata dne: 12.3.2014
Obsah žádosti: poloha domu - záplavové území stoleté vody Q100
Vyřízeno dne: 18.3.2014 ikona souboruodpověď

8/ Žádost přijata dne: 20.3.2014
Obsah žádosti: cesta v k. ú. obce Přemyslovice - informace k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 2. 4. 2014  ikona souboruodpověď

9/ Žádost přijata dne: 27.3.2014
Obsah žádosti: informace o "neoprávněných stavbách" v k. ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 4.4.2014 ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne: 27.3.2014
Obsah žádosti: vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného
Vyřízeno dne: 4.4.2014 - odložení žádosti - nevztahuje se k působnosti magistrátu

11/ Žádost přijata dne: 24.4.2014
Obsah žádosti: informace o množství komunálního odpadu
Vyřízeno dne: 29.4.2014 ikona souboruodpověď

12/ a 13/ Žádosti přijaty dne: 5.5.2014
Obsah žádosti: záplavové území stoleté vody Q100
Vyřízeno dne: 9.5.2014 ikona souboruodpověď

14/ Žádost přijata dne: 5.5.2014
Obsah žádosti: vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného
Vyřízeno dne: 12.5.2014 - odložení žádosti - nevztahuje se k působnosti magistrátu

15/ Žádost přijata dne: 6.5. 2014
Obsah žádosti: koaliční dohoda po volbách roku 2002
Vyřízeno dne: 13.5.2014 ikona souboruodpověď

16/ Žádost přijata dne: 5. 5. 2014
Obsah žádosti: kopie zápisu dopravní komise a podklady k jednání  - Veleslavínská ulice
Vyřízeno dne: 14.5.2014 ikona souboruodpověď

17/ Žádost přijata dne: 19. 5. 2014
18/ Žádost přijata dne: 20. 5. 2014
Obsah žádosti: záplavové území 100leté vody (Q100)
Vyřízeno dne: 27. 5. 2014 ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijata dne: 23. 5. 2014
Obsah žádosti: kopie smlouvy s o. s. Centrum zdraví dle usnensení zastupitelstva 
Vyřízeno dne: 29. 5. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

20/ Žádost přijata dne: 22. 5. 2014
Obsah žádosti: kopie listiny krajského úřadu - technická chyba návrhu územního plánu
Vyřízeno dne: 4. 6. 2014 ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne: 10. 6. 2014
Obsah žádosti: doplňující informace k veřejné zakázce Regenerace sídliště Svobody,
bloky 7, 8, 9, 10 a 11
Vyřízeno dne: 13. 6. 2014 ikona souboruodpověď

22/ Žádost přijata dne: 27.6.2014
Obsah žádosti: doplňující informace k veřejné zakázce Vnější okruh Anglická - Brněnská
Vyřízeno dne: 30.6.2014 ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne: 3. 7. 2014
Obsah žádosti: záplavové území 100leté vody
Vyřízeno dne: 14. 7. 2014 ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne: 15. 7. 2014
Obsah žádosti: stanoviska odboru životního prostředí k územnímu plánu
Vyřízeno dne: 29. 7. 2014 ikona souboruodpověď

25/ Žádost přijata dne: 23. 7. 2014
Obsah žádosti: usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 15007
Vyřízeno dne: 29. 7. 2014 ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne: 29. 7. 2014
Obsah žádosti: text zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova
Vyřízeno dne: 30. 7. 2014 ikona souboruodpověď

27/ Žádost přijata dne: 25. 7. 2014
Obsah žádosti: informace o veřejných zakázkách malého rozsahu města Prostějova v letech 2011, 2012, 2013
Vyřízeno dne: 7. 8. 2014 ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne: 5. 8. 2014
Obsah žádosti: kopie kandidátních listin do komunálních voleb zastupitelstev obcí
Vyřízeno dne: 15. 8. 2014 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

29/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: informace k pozemkům č. 101, 102, 103 k. ú. Krasice - Prostějov
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: informace k pronájmu pozemku p.č. 5989/5 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

31/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: informace k záborům veřejného prostranství a k pozemku p.č. 7669 k.ú. Prostějov
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboruodpověď

32/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: kopie smluv se společností A.S.A. jako správce zeleně a údržby veřejného prostranství
Vyřízeno dne: 28. 8. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4

33/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Obsah žádosti: poskytnutá finanční podpora sportovním sdružením v letech 2010 - 2014
Vyřízeno: dne 28. 8. 2014 ikona souboruodpověď  ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4 ikona souborupříloha5 ikona souborupříloha6 ikona souborupříloha7

34/ Žádost přijata dne: 21. 8. 2014
Obsah žádosti: smlouva s TK PLUS s.r.o. - koncert J. Calleji, výpis plateb z účetnictví města této společnosti
Vyřízeno dne: 2. 9. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

35/ Žádost přijata dne: 2. 9. 2014
Obsah žádosti: smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
Vyřízeno dne: 9. 9. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

36/ Žádost přijata dne: 7. 9. 2014
Obsah žádosti: informace k usnensením 119. schůze Rady města Prostějova
Vyřízeno dne: 15. 9. 2014 ikona souboruodpověď

37/ Žádost přijata dne: 12. 9. 2014
Obsah žádosti: informace o vítězné ceně VŘ "Technická podpora zpracování výseldků voleb do zastupitelstva
města Prostějova 2014"
Vyřízeno dne: 16. 9. 2014 ikona souboruodpověď

38/ Žádost přijata dne: 19. 9. 2014
Vyřízeno dne: 23. 9. 2014 - odložení žádosti

39/ Žádost přijata dne: 14. 9. 2014
Obsah žádosti: žaloba společnosti Manthellan
Vyřízeno dne: 29. 9. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

40/ Žádost přijata dne: 14. 9. 2014
Obsah žádosti: plná moc ze dne 2. 7. 2013 pro Manthellan, informace o nové plné moci
Vyřízeno dne: 29. 9. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

41/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014
Obsah žádosti: informace k Radničním listům
Vyřízeno dne: 3. 10. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

42/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014
Obsah žádosti: informace k jednání a programu rady
Vyřízeno dne: 3. 10. 2014 ikona souboruodpověď

43/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014
Obsah žádosti: kopie dokumentů a výkresové dokumentace
Vyřízeno dne: 7. 10. 2014 částečné poskytnutí informace ikona souboruodpověď a rozhodnutí o částěčném odmítnutí

44/ Žádost přijata dne: 29. 9. 2014
Obsah žádosti: kopie smlouvy o nájmu pozemku p.č. 147/1 k.ú. Domamyslice
Vyřízeno dne: 13. 10. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

45/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2014
Vyřízeno dne: 31. 10. 2014 - odložení žádosti

46/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2014, doplněna dne 16. 10. 2014
Obsah žádosti: kopie plánů a dokumentace uložených ve stavebním archivu
Vyřízeno dne: 29. 10. 2014

47/ Žádost přijata dne: 20. 10. 2014
Obsah žádosti: využití digitální mapy města, vč. účtovaných částek
Vyřízeno dne: 29. 10. 2014 ikona souboruodpověď

48/ Žádost přijata dne: 31. 10. 2014
Obsah žádosti: kopie smlouvy o poskytnutí právních služeb
Vyřízeno dne: 4. 11. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

49/ Žádost přijata dne: 10. 11. 2014
Obsah žádosti: ikona souboruRozpočtový výhled statutárního města Prostějova s analýzou financí a ratingem
na roky 2015 až 2018 společnosti Luděk Tesař, CITYFINANCE

50/ Žádost přijata dne: 11. 11. 2014
Obsah žádosti: smlouva o pronájmu se firmou FTL 
Vyřízeno dne: 14. 11. 2014 ikona souboruodpověď

51/ Žádost přijata dne: 11. 11. 2014
Obsah žádosti: smlouva o mediálním poradentsví s B. Páclem
Vyřízeno dne: 14. 11. 2014 ikona souboruodpověď

52/ Žádost přijata dne: 12. 11. 2014
Obsah žádosti: kontaktní údaje na vedení města a tiskovou mluvčí
Vyřízeno dne: 18. 11. 2014 ikona souboruodpověď

53/ Žádost přijata dne: 10. 11. 2014
Obsah žádosti: informace k žádosti CMG Prostějov
Vyřízeno dne: 24. 11. 2014 ikona souboruodpověď doplňující informace ikona souboruodpověď

54/ Žádost přijata dne: 14. 11. 2014, doplněna dne 2. 12. 2014
Obsah žádosti: informace ke stavební dokumentaci
Vyřízeno dne: 11. 12. 2014 ikona souboruodpověď, podána stížnost na postup při vyřizování, následně vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

55/ Žádost přijata dne: 27. 11. 2014
Obsah žádosti: Rozšíření botanické zahrady
Vyřízeno dne: 9. 12. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha 1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4

56/ Žádost přijata dne: 15. 12. 2014
Obsah žádosti: Rekonstrukce ulice Milíčova
Vyřízeno dne:18. 12. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4

57/ Žádost přijata dne: 18. 12. 2014
Obsah žádosti: Informace a dokumenty související s přípravou Územního plánu města Prostějova
Vyřízeno dne: 29. 12. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

58/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Smlouva o pronájmu prostor Střední škole automobilní
Vyřízeno dne: 23. 12. 2014 ikona souboruodpověď

59/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Smlouva o marketingových službách mezi městem Prostějov a TK PLUS s. r. o.
Vyřízeno dne: 23. 12. 2014 ikona souboruodpověď

60/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Personální složení Rady, Zastupitelstva a komisí města Prostějova od roku 2002
Vyřízeno dne: 29. 12. 2014 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

61/ Žádost přijata dne: 22. 12. 2014
Obsah žádosti: Znalecké posudky ceny pozemků
Vyřízeno dne: 6. 1. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

Vytvořeno 7.8.2015 12:36:29 | přečteno 820x | Kateřina Kimlová, DiS.
load