Přijaté žádosti v roce 2015

1/ Žádost přijata dne: 6. 1. 2015
Obsah žádosti: veřejné osvětlení - dotazník
Vyřízeno dne: 12. 1. 2015 ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne: 12. 1. 2015
Obsah žádosti: nahlášení a následná kontrola nefunkčnosti veřejného osvětlení a dopravní signalizace
Vyřízeno dne: 13. 1. 2015 ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne: 12. 1. 2015
Obsah žádosti: investiční akce na rok 2015
Vyřízeno dne: 16. 1. 2015 ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne: 16. 1. 2015
Obsah žádosti: statistika - rozhodnutí Bc. M. Kolaříkové
Vyřízeno dne: 29. 1. 2015 ikona souboruodpověď

5/ Žádost přijata dne: 29. 1. 2015
Obsah žádosti: informace k vydávání Radničních listů
Vyřízeno dne: 9. 2. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

6/ Žádost přijata dne: 30. 1. 2015 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

7/ Žádost přijata dne: 3. 2. 2015 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

8/ Žádost přijata dne: 4. 2. 2015
Obsah žádosti: kopie protokolu z kontrolního šetření v rozestavěném domě p. č. 120 k. ú. Skalka
Vyřízeno dne: 17. 2. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

9/ Žádost přijata dne: 4. 2. 2015
Obsah žádosti: počet zaměstnanců magistrátu
Vyřízeno dne: 9. 2. 2015 ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne: 5. 2. 2015
Obsah žádosti: informace o závěrech komise pro posouzení nabídek v souvislosti se záměrem pronajmout a prodat některé pozemky města dle usnesení zastupitelstva města č. 18224 ze dne 4. 11. 2008
Vyřízeno dne: 6. 2. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

11/ Žádost přijata dne: 11. 2. 2015
Obsah žádosti: usnesení zastupitelstva města č.18224 - zápis z jednání k usnesení
Vyřízeno dne: 13. 2. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

12/ Žádost přijata dne: 18. 2. 2015
Obsah žádosti: kopie čtvrtletního výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
Vyřízeno dne: 18. 2. 2015 ikona souboruodpověď

13/ Žádost přijata dne: 11. 2. 2015
Obsah žádosti: geometrické zaměření nově vybudovaného chodníku podél p. č. 2913 a 2682/23 v k. ú. Přemyslovice
Vyřízeno dne: 24. 2. 2015 ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4 ikona souborupříloha5 ikona souborupříloha6 ikona souborupříloha7 ikona souborupříloha8 ikona souborupříloha9 ikona souborupříloha10 ikona souborupříloha11

14/ Žádost přijata dne: 18. 2 . 2015
Obsah žádosti: informace k památkové zóně města Prostějova
Vyřízeno dne: 26. 2. 2015 ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 

15/ Žádost přijata dne: 10. 3. 2015
Obsah žádosti: informace o nakládání s dřevem z kácených stromů
Vyřízeno dne: 17. 3. 2015 ikona souboruodpověď

16/ Žádost přijata dne: 10. 3. 2015
Obsah žádosti: informace k usnesení rady č. 5163 - důvod a výše odměny
Vyřízeno dne: 23. 3. 2015 - odpověď zaslána žadateli

17/ Žádost přijata dne: 10. 3. 2015
Obsah žádosti: celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za posledních 10 let
Vyřízeno dne: 23. 3. 2015 - zasláno pro období ikona souboru2009 - 2013, pro roky 2004 - 2008 vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

18/ Žádost přijata dne: 17. 3. 2015
Obsah žádosti: povolení ke kácení stromů
Vyřízeno dne: 1. 4. 2015 ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijata dne: 24. 3. 2015
Obsah žádosti: informační kampaně - logický celek marketingových a public relations činností
Vyřízeno dne: 2. 4. 2015 ikona souboruodpověď

20/ Žádost přijata dne: 24. 3. 2015
Obsah žádosti: informace ke zpracování agendy zápisu dětí do 1. tříd
Vyřízeno dne: 7. 4. 2015 ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne: 3. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie spisu řešeného přestupku
Vyřízeno dne: 9. 4. 2015 odpověď zaslána žadateli

22/ Žádost přijata dne: 27. 3. 2015
Obsah žádosti: informace k povolení užívání pozemků v majetku města
Vyřízeno dne: 10. 4. 2015 ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne: 7. 4. 2015
Obsah žádosti: informace k správě a údržbě nemovitostí města
Vyřízeno dne: 14. 4. 2015 ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne: 1. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie kupních smluv a znaleckých posudků
Vyřízeno dne: 15. 4. 2015 ikona souboruodpověď zaslána žadateli

25/ Žádost přijata dne: 14. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie smluv
Vyřízeno dne: 24. 4. 2015 ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne: 15. 4. 2015
Obsah žádosti: informace o platech a odměnách 
Vyřízeno dne: 30. 4. 2015 odpověď zaslána žadateli, částečné odmítnutí žádosti

27/ Žádost přijata dne: 20. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie rozhodnutí o vyvlastnění
Vyřízeno dne: 4. 5. 2015 ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne: 27. 4. 2015
Obsah žádosti: informace k revitalizaci Brněnská - Tetín - Tylova - Libušinka
Vyřízeno dne: 6. 5. 2015 ikona souboruodpověď

29/ Žádost přijata dne: 5. 5. 2015
Obsah žádosti: informace k materiálům rady 
Vyřízeno dne: 15. 5. 2015 ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne: 6. 5. 2015
Obsah žádosti: informace k systému pomoci v hmotné nouzi
Vyřízeno dne: 14. 5. 2015 ikona souboruodpověď

31/ Žádost přijata dne:12. 5. 2015
Obsah žádosti: informace o ohlášení protestního shromáždění dne 27. 4. 2015 a hodnocení vystoupení Mgr. Hemerkové
Vyřízeno dne: 29. 5. 2015 částečné odmítnutí žádosti, ikona souboruodpověď

32/ Žádost přijata dne: 25. 5. 2015
Obsah žádosti: výzkumná sonda k diplomové práci "Etika ve veřejné správě"
Vyřízeno dne: 4. 6. 2015 - částečné odmítnutí žádosti, ikona souboruodpověď

33/ Žádost přijata dne: 27. 5. 2015, následně doplněna dne 3. 6. 2015
Obsah žádosti: informace k projektu zkapacitnění koryta Romže
Vyřízeno dne: 9. 6. 2015 ikona souboruodpověď

34/ Žádost přijata dne: 2. 6. 2015
Obsah žádosti: informace k plánované rekonstrukce zastávky na ul. Čsl. arm. sboru ve směru od křižovatky s ul. Kyjevská
Vyřízeno dne: 9. 6. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4 ikona souborupříloha5 ikona souborupříloha6 ikona souborupříloha7 ikona souborupříloha8 ikona souborupříloha9 ikona souborupříloha10 ikona souborupříloha11 ikona souborupříloha12

35/ Žádost přijata dne: 2. 6. 2015
Obsah žádosti: ikona souboruinformace o platech a odměnách

36/ Žádost přijata dne: 8. 6. 2015
Obsah žádosti: kopie zápisu z jednání rady ze dne 26. 5. 2015 k bodu 18, vč. stanoviska odboru dopravy
Vyřízeno dne: 18. 6. 2015 ikona souboruodpověď

37/ Žádost přijata dne: 24. 6. 2015
Obsah žádosti: kopie územ. rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení "Novostavba areálu firmy Annahütte spol. s r. o."
Vyřízeno dne: 2. 7. 2015 ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

38/ Žádost přijata dne: 2. 7. 2015
Obsah žádosti: informace o externích dodavatelích právních služeb
Vyřízeno dne: 8. 7. 2015 ikona souboruodpověď 

39/ Žádost přijata dne: 17. 7. 2015
Obsah žádosti: informace o subjektech poskytujících ubytovací služby a hostinskou činnost
Vyřízeno dne: 23. 7. 2015 ikona souboruodpověď

40/ Žádost přijata dne: 23. 7. 2015
Obsah žádosti: informace k zajišťování MHD v Prostějově
Vyřízeno dne: 4. 8. 2015 částečné odmítnutí žádosti, ikona souboruodpověď

41/ Žádost přijata dne: 26. 7. 2015
Obsah žádosti: informace k vyhlášce města 4/2009
Vyřízeno dne: 5. 8. 2015 ikona souboruodpověď, přílohy zaslány žadateli

42/ Žádost přijata dne: 30. 6. 2015
Obsah žádosti: právní analýza Mgr. Kotryse ( faktura č. 25)
a důvodová zpráva k usnesení rady města č. 5534
Vyřízeno dne: 27. 8. 2015 ikona souboruodpověď ikona souboruodpověď2

43/ Žádost přijata dne: 26. 7. 2015
Obsah žádosti: akce pořádané v budově školy na Husově náměstí
Vyřízeno dne: 30. 7. 2015 - odložení žádosti

44/ Žádost přijata dne: 31. 7. 2015
Obsah žádosti: akce pořádané v budově školy na Husově náměstí v měsíci červenci 2015
Vyřízeno dne: 11. 8. 2015 - odložení žádosti

45/ Žádost přijata dne: 17. 8. 2015
Obsah žádosti: kopie kupní smlouvy byt. dům č. p. 988 vč. pozemku
Vyřízeno dne: 21. 8. 2015 ikona souboruodpověď

46/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2015
Obsah žádosti: jednací řád Rady města Prostějova
Vyřízeno dne: 21. 8. 2015 - odkaz na zveřejněnou informaci Jednací řád Rady města Prostějova

47/ Žádost přijata dne: 19. 7. 2015
Obsah žádosti: důvodová zpráva k usnesení rady města č. 5085
Vyřízeno dne: 21. 8. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

48/ Žádost přijata dne: 21. 8. 2015
Obsah žádosti: informace o poskytnutých dotacích Oddílu sportu pro všechny 2010 - 2015
Vyřízeno dne: 31. 8. 2015 ikona souboruodpověď

49/ Žádost přijata dne: 25. 8. 2015
Obsah žádosti: přehled výdajů v oblasti komunálních služeb města Prostějova v letech 2012 - 2015
Vyřízeno dne: 31. 8. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

50/ Žádost přijata dne: 20. 8. 2015
Obsah žádosti: informace k názvu Radničních listů - přidělení ochranné známky
Vyřízeno dne: 2. 9. 2015 ikona souboruodpověď

51/ Žádost přijata dne: 25. 8. 2015
Obsah žádosti: kopie Programového prohlášení Rady města Prostějova na období 2014 - 2018
Vyřízeno dne: 3. 9. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

52/ Žádost přijata dne: 25. 8. 2015
Obsah žádosti: informace k demolici budovy koupaliště na ul. Kostelecká
Vyřízeno dne: 3. 9. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

53/ Žádost přijata dne: 3. 9. 2015
Obsah žádosti: náklady na akci Večer se Slzou a Michalem Hrůzou
Vyřízeno dne: 8. 9. 2015 ikona souboruodpověď

54/ Žádost přijata dne: 6. 9. 2015
Obsah žádosti: důvody odstranění laviček na ul. Kostelecká č.p 364, 365  a 366
Vyřízeno dne: 8. 9. 2015 ikona souboruodpověď

55/ Žádost přijata dne: 1. 9. 2015
Obsah žádosti: příprava nadlimitní veřejné zakázky "komunální služby pro město Prostějov"
Vyřízeno dne: 11. 9. 2015  ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3

56/ Žádost přijata dne: 1. 9. 2015
Vyřízeno dne 12. 9. 2015: ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4

57/ Žádost přijata dne: 4. 6. 2015
Vyřízeno dne 27. 8. 2015: ikona souboruodpověď

58/ Žádost přijata dne: 5. 9. 2015
Obsah žádosti: smlouvy města se společností Redring s.r.o.
Vyřízeno dne: 11. 9. 2015 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4 ikona souborupříloha5 ikona souborupříloha6 ikona souborupříloha7 ikona souborupříloha8 ikona souborupříloha9 ikona souborupříloha10

59/ Žádost přijata dne: 8. 9. 2015
Obsah žádosti: dotazník k vodovodům a kanalizacím
Vyřízeno dne: 15. 9. 2015 ikona souborudotazník

60/ Žádost přijata dne: 8. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k bytové jednotce v prostorách kina Metra70
Vyřízeno dne: 16. 9. 2015 ikona souboruodpověď

61/ Žádost přijata dne: 9. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k výběrovému řízení na zakázku "Ekonomické služby - ověření účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem za roky 2015, 2016 a s tím související účetní poradenství"
Vyřízeno dne: 15. 9. 2015 ikona souboruodpověď

62/ Žádost přijata dne: 10. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k nařízení města Prostějova č. 1/2015 - důvodová zpráva
Vyřízeno dne: 15. 9. 2015 ikona souboruodpověď

63/ Žádost přijata dne: 15. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k "Severnímu obchvatu Prostějova"
Vyřízeno dne: odložení žádosti

64/ Žádost přijata dne: 12. 9. 2015
Obsah žádosti: kdy byla podána žádost a kdy uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi městem Prostějov a společností INFOS LEAS, spol. s r.o. k akci "FTTx Prostějov, lokalita severovýchod"
Vyřízeno dne: 22. 9. 2015 ikona souboruodpověď

65/ Žádost přijata dne: 15. 9. 2015
Obsah žádosti: zápisy z porady vedení ze dne 8. 9. 2015 a 14. 9. 2015
Vyřízeno dne: 25. 9. 2015 ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

66/ Žádost přijata dne: 16. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k využívaným službám externích advokátů 
Vyřízeno dne: 29. 9. 2015 ikona souboruodpověď

67/ Žádost přijata dne: 18. 9. 2015
Obsah žádosti: informace o udělených odměnách členů rady
Vyřízeno dne: 30. 9. 2015 ikona souboruodpověď

68/ Žádost přijata dne: 20. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k nefunkčnímu osvětlení
Vyřízeno dne: 30. 9. 2015 ikona souboruodpověď

69/ Žádost přijata dne: 21. 9. 2015
Obsah žádosti: dohody o pracovní činnosti s Mgr. J. Gáborovou, RNDr. J. Tatarkovičovou, O. Katolickou
Vyřízeno dne: 2. 10. 2015 zasláno žadateli

70/ Žádost přijata dne: 17. 8. 2015
Obsah žádosti: právní analýza a důvodová zpráva rady města
Vyřízeno dne: 29. 9. 2015 po neupřesnění žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

71/ Žádost přijata dne: 18. 9. 2015
Obsah žádosti: kopie dohody o pracovní činnosti B. Pácl, vč. zaslání výstupů z této dohody
Vyřízeno dne: 1. 10. 2015 částečná odpověď zaslána žadateli, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

72/ Žádost přijata dne: 21. 9. 2015
Obsah žádosti: objem finančních prostředků z rozpočtu města do městské části Vrahovice
Vyřízeno dne: 2. 10. 2015 částečnou ikona souboruodpovědí, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

73/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k výjimkám z čipování psů
Vyřízeno dne: 5. 10. 2015 ikona souboruodpověď

74/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k revitalizace veřejného prostranství v Němčicích nad Hanou
Vyřízeno dne: 5. 10. 2015 ikona souboruodpověď

75/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2015
Obsah žádosti: dotazy týkající se zaměstnanců magistrátu viz. odpověď
Vyřízeno dne: 6. 10. 2015 žadateli vyhověno ve všech bodech  ikona souboruodpověď  ikona souborupříloha

76/ Žádost přijata dne: 5. 10. 2015
Obsah žádosti: měření intenzity dopravy/ aktuální výsledky dopravních průzkumů
Vyřízeno dne: 7. 10. 2015 - odložení žádosti

77/ Žádost přijata dne: 30. 9. 2015
Obsah žádosti: přestupkové řízení týkající se pozemku p. č. 1008 k. ú. Držovice
Vyřízeno dne: 8. 10. 2015 - ikona souboruodpověď

78/ Žádost přijata dne: 13. 10. 20105
Obsah žádosti: dotazník investice ve státní správě a samosprávě
Vyřízeno dne: 22. 10. 2015 ikona souboruodpověď

79/ Žádost přijata dne: 15. 10. 2015
ikona souboruObsah žádosti
Vyřízeno dne: 27. 10. 2015 ikona souboruodpověď, rozhodnutí o částečném odmítnutí

80/ Žádost přijata dne: 20. 10. 2015
Obsah žádosti: informace k územnímu plánu - Němčice nad Hanou - p. č. 1274/3
Vyřízeno dne: 29. 10. 2015 ikona souboruodpověď

81/ Žádost přijata dne: 21. 10. 2015
Obsah žádosti: informace o počtu přijatých dětí do MŠ zřízených městem
Vyřízeno dne: 2. 11. 2015 ikona souboruodpověď

82/ Žádost přijata dne: 4. 11. 2015
Obsah žádosti: kopie smluv vč. dodatků týkající se demolice jezdeckých kasáren
Vyřízeno dne: 4. 11. 2015 odkaz na zveřejněnou informaci

83/ Žádost přijata dne: 2. 11. 2015
Obsah žádosti: informace ke společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. - převod akcií
Vyřízeno dne: 11. 11. 2015 ikona souboruodpověď

84/ Žádost přijata dne: 13. 8. 2015
Obsah žádosti: počet hlasujících IP adres v anketě o přejmenování Hlaváčkova náměstí na Havlovo
Vyřízeno dne: 19. 11. 2015 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti

85/ Žádost přijata dne: 16. 11. 2015
Obsah žádosti: etický kodex úřadu
Vyřízeno dne: 25. 11. 2015 ikona souboruodpověď

86/ Žádost přijata dne: 17. 11. 2015
Obsah žádosti: kopie dohody o pracovní činnosti s M. Hájkovou, kopie výkazů o provedených úkonech, výše odměn
Vyřízeno dne: 30. 11. 2015 odesláním požadovaných informací žadateli

87/ Žádost přijata dne: 29. 11. 2015
Obsah žádosti: informace k mediálním službám
Vyřízeno dne: 11. 12. 2015 ikona souboruodpověď

88/ Žádost přijata dne: 29. 11. 2015
Obsah žádosti: informace o počtu přijatých žáků do základního vzdělávání v základních školách, kde je město Prostějov zřizovatelem
Vyřízeno dne: 11. 12. 2015 ikona souboruodpověď

89/ Žádost přijata dne: 30. 11. 2015
Obsah žádosti: informace ke změnám zveřejňování odpovědí dle z. 106/1999 Sb. na webu města
Vyřízeno dne: 11. 12. 2015 ikona souboruodpověď

90/ Žádost přijata dne: 9. 12. 2015
Obsah žádosti: informace k funkčnosti webových stránek, podklady pro jednání rady města dne 24. 11. 2009, převod  obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Vyřízeno dne: 9. 12. 2015 ikona souboruodpověď

91/ Žádost přijata dne: 4. 12. 2015
Obsah žádosti: informace k modernizaci webových stránek
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboruodpověď

92/ Žádost přijata dne: 7. 12. 2015
Obsah žádosti: informace k uzavřeným smlouvám se společnostmi NEWTON Media a.s., Anopress IT, a.s. a Bisnode Česká republika a.s.
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboruodpověď

93/ Žádost přijata dne: 8. 12. 2015
Obsah žádosti: záznam z 8. zasedání zastupitelstva
Vyřízeno dne: 16. 12. 2015 - předáno osobně

94/ Žádost přijata dne: 9. 12. 2015
Obsah žádosti: výkazy B. Pácla za měsíc říjen a listopad 2015
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboruvýkaz

95/ Žádost přijata dne: 9. 12. 2015
Obsah žádosti: seznam fungujících stanic měření emisí
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboruodpověď

96/ Žádost přijata dne: 10. 12. 2015
Obsah žádosti: důvodová zpráva k jednání rady města dne 8. 12. 2015 k bodu 12.2, vč. podkladů
Vyřízeno dne: ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2

97/ Žádost přijata dne: 11. 12. 2015
Obsah žádosti: informace ke kolaudačnímu rozhodnutí a způsobu užívání stavby
Vyřízeno dne: 22. 12. 2015 ikona souboruodpověď

98/ Žádost přijata dne: 16. 12. 2015
Obsah žádosti: informace ke kontrolnímu výboru
Vyřízeno dne: 21. 12. 2015 ikona souboruodpověď

99/ Žádost přijata dne: 16. 12. 2015
Obsah žádosti: videozáznam z 6. zasedání zastupitelstva města
Vyřízeno dne: 21. 12. 2015 poskytnutí záznamu na externím disku

100/ Žádost přijata dne: 17. 12. 2015
Obsah žádosti: videozáznam z 5. zasedání zastupitelstva města
Vyřízeno dne: 22. 12. 2015 poskytnutí záznamu na externím disku

101/ Žádost přijata dne: 29. 12. 2015
Obsah žádosti: skartace písemností
Vyřízeno dne: 5. 1. 2016 ikona souboruodpověď ikona souborupříloha

102/ Žádost přijata dne: 23. 12. 2015
Obsah žádosti: dokumentace k projektu Revitalizace sídl. Šárka
Vyřízeno dne: 6. 1. 2016 odesláno žadateli

103/ Žádost přijata dne: 29. 8. 2015
Obsah žádosti: kritéria výběru mediálního poradce, mediální referentky, protokoly výběrových řízení, analýzy zpracované mediálním poradcem 
Vyřízeno dne: 7. 9. 2015 zaslána ikona souboručástečná odpověď , vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí
Vytvořeno 26.1.2016 8:37:01 - aktualizováno 26.1.2016 9:22:25 | přečteno 983x | Kateřina Kimlová, DiS.
load