Přijaté žádosti v roce 2015

1/ Žádost přijata dne: 6. 1. 2015
Obsah žádosti: veřejné osvětlení - dotazník
Vyřízeno dne: 12. 1. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

2/ Žádost přijata dne: 12. 1. 2015
Obsah žádosti: nahlášení a následná kontrola nefunkčnosti veřejného osvětlení a dopravní signalizace
Vyřízeno dne: 13. 1. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

3/ Žádost přijata dne: 12. 1. 2015
Obsah žádosti: investiční akce na rok 2015
Vyřízeno dne: 16. 1. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

4/ Žádost přijata dne: 16. 1. 2015
Obsah žádosti: statistika - rozhodnutí Bc. M. Kolaříkové
Vyřízeno dne: 29. 1. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

5/ Žádost přijata dne: 29. 1. 2015
Obsah žádosti: informace k vydávání Radničních listů
Vyřízeno dne: 9. 2. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3

6/ Žádost přijata dne: 30. 1. 2015 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

7/ Žádost přijata dne: 3. 2. 2015 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

8/ Žádost přijata dne: 4. 2. 2015
Obsah žádosti: kopie protokolu z kontrolního šetření v rozestavěném domě p. č. 120 k. ú. Skalka
Vyřízeno dne: 17. 2. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

9/ Žádost přijata dne: 4. 2. 2015
Obsah žádosti: počet zaměstnanců magistrátu
Vyřízeno dne: 9. 2. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

10/ Žádost přijata dne: 5. 2. 2015
Obsah žádosti: informace o závěrech komise pro posouzení nabídek v souvislosti se záměrem pronajmout a prodat některé pozemky města dle usnesení zastupitelstva města č. 18224 ze dne 4. 11. 2008
Vyřízeno dne: 6. 2. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

11/ Žádost přijata dne: 11. 2. 2015
Obsah žádosti: usnesení zastupitelstva města č.18224 - zápis z jednání k usnesení
Vyřízeno dne: 13. 2. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

12/ Žádost přijata dne: 18. 2. 2015
Obsah žádosti: kopie čtvrtletního výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
Vyřízeno dne: 18. 2. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

13/ Žádost přijata dne: 11. 2. 2015
Obsah žádosti: geometrické zaměření nově vybudovaného chodníku podél p. č. 2913 a 2682/23 v k. ú. Přemyslovice
Vyřízeno dne: 24. 2. 2015 ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 ikona souborupříloha3 ikona souborupříloha4 ikona souborupříloha5 ikona souborupříloha6 ikona souborupříloha7 ikona souborupříloha8 ikona souborupříloha9 ikona souborupříloha10 ikona souborupříloha11

14/ Žádost přijata dne: 18. 2 . 2015
Obsah žádosti: informace k památkové zóně města Prostějova
Vyřízeno dne: 26. 2. 2015 ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souborupříloha2 

15/ Žádost přijata dne: 10. 3. 2015
Obsah žádosti: informace o nakládání s dřevem z kácených stromů
Vyřízeno dne: 17. 3. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

16/ Žádost přijata dne: 10. 3. 2015
Obsah žádosti: informace k usnesení rady č. 5163 - důvod a výše odměny
Vyřízeno dne: 23. 3. 2015 - odpověď zaslána žadateli

17/ Žádost přijata dne: 10. 3. 2015
Obsah žádosti: celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za posledních 10 let
Vyřízeno dne: 23. 3. 2015 - zasláno pro období ikona souboru ikona souboru2009 - 2013, pro roky 2004 - 2008 vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

18/ Žádost přijata dne: 17. 3. 2015
Obsah žádosti: povolení ke kácení stromů
Vyřízeno dne: 1. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

19/ Žádost přijata dne: 24. 3. 2015
Obsah žádosti: informační kampaně - logický celek marketingových a public relations činností
Vyřízeno dne: 2. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

20/ Žádost přijata dne: 24. 3. 2015
Obsah žádosti: informace ke zpracování agendy zápisu dětí do 1. tříd
Vyřízeno dne: 7. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

21/ Žádost přijata dne: 3. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie spisu řešeného přestupku
Vyřízeno dne: 9. 4. 2015 odpověď zaslána žadateli

22/ Žádost přijata dne: 27. 3. 2015
Obsah žádosti: informace k povolení užívání pozemků v majetku města
Vyřízeno dne: 10. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

23/ Žádost přijata dne: 7. 4. 2015
Obsah žádosti: informace k správě a údržbě nemovitostí města
Vyřízeno dne: 14. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

24/ Žádost přijata dne: 1. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie kupních smluv a znaleckých posudků
Vyřízeno dne: 15. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď zaslána žadateli

25/ Žádost přijata dne: 14. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie smluv
Vyřízeno dne: 24. 4. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

26/ Žádost přijata dne: 15. 4. 2015
Obsah žádosti: informace o platech a odměnách 
Vyřízeno dne: 30. 4. 2015 odpověď zaslána žadateli, částečné odmítnutí žádosti

27/ Žádost přijata dne: 20. 4. 2015
Obsah žádosti: kopie rozhodnutí o vyvlastnění
Vyřízeno dne: 4. 5. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

28/ Žádost přijata dne: 27. 4. 2015
Obsah žádosti: informace k revitalizaci Brněnská - Tetín - Tylova - Libušinka
Vyřízeno dne: 6. 5. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

29/ Žádost přijata dne: 5. 5. 2015
Obsah žádosti: informace k materiálům rady 
Vyřízeno dne: 15. 5. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

30/ Žádost přijata dne: 6. 5. 2015
Obsah žádosti: informace k systému pomoci v hmotné nouzi
Vyřízeno dne: 14. 5. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

31/ Žádost přijata dne:12. 5. 2015
Obsah žádosti: informace o ohlášení protestního shromáždění dne 27. 4. 2015 a hodnocení vystoupení Mgr. Hemerkové
Vyřízeno dne: 29. 5. 2015 částečné odmítnutí žádosti, ikona souboru ikona souboruodpověď

32/ Žádost přijata dne: 25. 5. 2015
Obsah žádosti: výzkumná sonda k diplomové práci "Etika ve veřejné správě"
Vyřízeno dne: 4. 6. 2015 - částečné odmítnutí žádosti, ikona souboru ikona souboruodpověď

33/ Žádost přijata dne: 27. 5. 2015, následně doplněna dne 3. 6. 2015
Obsah žádosti: informace k projektu zkapacitnění koryta Romže
Vyřízeno dne: 9. 6. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

34/ Žádost přijata dne: 2. 6. 2015
Obsah žádosti: informace k plánované rekonstrukce zastávky na ul. Čsl. arm. sboru ve směru od křižovatky s ul. Kyjevská
Vyřízeno dne: 9. 6. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4 ikona souboru ikona souborupříloha5 ikona souboru ikona souborupříloha6 ikona souboru ikona souborupříloha7 ikona souboru ikona souborupříloha8 ikona souboru ikona souborupříloha9 ikona souboru ikona souborupříloha10 ikona souboru ikona souborupříloha11 ikona souboru ikona souborupříloha12

35/ Žádost přijata dne: 2. 6. 2015
Obsah žádosti: ikona souboru ikona souboruinformace o platech a odměnách

36/ Žádost přijata dne: 8. 6. 2015
Obsah žádosti: kopie zápisu z jednání rady ze dne 26. 5. 2015 k bodu 18, vč. stanoviska odboru dopravy
Vyřízeno dne: 18. 6. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

37/ Žádost přijata dne: 24. 6. 2015
Obsah žádosti: kopie územ. rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení "Novostavba areálu firmy Annahütte spol. s r. o."
Vyřízeno dne: 2. 7. 2015 ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

38/ Žádost přijata dne: 2. 7. 2015
Obsah žádosti: informace o externích dodavatelích právních služeb
Vyřízeno dne: 8. 7. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď 

39/ Žádost přijata dne: 17. 7. 2015
Obsah žádosti: informace o subjektech poskytujících ubytovací služby a hostinskou činnost
Vyřízeno dne: 23. 7. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

40/ Žádost přijata dne: 23. 7. 2015
Obsah žádosti: informace k zajišťování MHD v Prostějově
Vyřízeno dne: 4. 8. 2015 částečné odmítnutí žádosti, ikona souboru ikona souboruodpověď

41/ Žádost přijata dne: 26. 7. 2015
Obsah žádosti: informace k vyhlášce města 4/2009
Vyřízeno dne: 5. 8. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď, přílohy zaslány žadateli

42/ Žádost přijata dne: 30. 6. 2015
Obsah žádosti: právní analýza Mgr. Kotryse ( faktura č. 25)
a důvodová zpráva k usnesení rady města č. 5534
Vyřízeno dne: 27. 8. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souboruodpověď2

43/ Žádost přijata dne: 26. 7. 2015
Obsah žádosti: akce pořádané v budově školy na Husově náměstí
Vyřízeno dne: 30. 7. 2015 - odložení žádosti

44/ Žádost přijata dne: 31. 7. 2015
Obsah žádosti: akce pořádané v budově školy na Husově náměstí v měsíci červenci 2015
Vyřízeno dne: 11. 8. 2015 - odložení žádosti

45/ Žádost přijata dne: 17. 8. 2015
Obsah žádosti: kopie kupní smlouvy byt. dům č. p. 988 vč. pozemku
Vyřízeno dne: 21. 8. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

46/ Žádost přijata dne: 18. 8. 2015
Obsah žádosti: jednací řád Rady města Prostějova
Vyřízeno dne: 21. 8. 2015 - odkaz na zveřejněnou informaci Jednací řád Rady města Prostějova

47/ Žádost přijata dne: 19. 7. 2015
Obsah žádosti: důvodová zpráva k usnesení rady města č. 5085
Vyřízeno dne: 21. 8. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

48/ Žádost přijata dne: 21. 8. 2015
Obsah žádosti: informace o poskytnutých dotacích Oddílu sportu pro všechny 2010 - 2015
Vyřízeno dne: 31. 8. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

49/ Žádost přijata dne: 25. 8. 2015
Obsah žádosti: přehled výdajů v oblasti komunálních služeb města Prostějova v letech 2012 - 2015
Vyřízeno dne: 31. 8. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

50/ Žádost přijata dne: 20. 8. 2015
Obsah žádosti: informace k názvu Radničních listů - přidělení ochranné známky
Vyřízeno dne: 2. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

51/ Žádost přijata dne: 25. 8. 2015
Obsah žádosti: kopie Programového prohlášení Rady města Prostějova na období 2014 - 2018
Vyřízeno dne: 3. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

52/ Žádost přijata dne: 25. 8. 2015
Obsah žádosti: informace k demolici budovy koupaliště na ul. Kostelecká
Vyřízeno dne: 3. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

53/ Žádost přijata dne: 3. 9. 2015
Obsah žádosti: náklady na akci Večer se Slzou a Michalem Hrůzou
Vyřízeno dne: 8. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

54/ Žádost přijata dne: 6. 9. 2015
Obsah žádosti: důvody odstranění laviček na ul. Kostelecká č.p 364, 365  a 366
Vyřízeno dne: 8. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

55/ Žádost přijata dne: 1. 9. 2015
Obsah žádosti: příprava nadlimitní veřejné zakázky "komunální služby pro město Prostějov"
Vyřízeno dne: 11. 9. 2015  ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3

56/ Žádost přijata dne: 1. 9. 2015
Vyřízeno dne 12. 9. 2015: ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4

57/ Žádost přijata dne: 4. 6. 2015
Vyřízeno dne 27. 8. 2015: ikona souboru ikona souboruodpověď

58/ Žádost přijata dne: 5. 9. 2015
Obsah žádosti: smlouvy města se společností Redring s.r.o.
Vyřízeno dne: 11. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2 ikona souboru ikona souborupříloha3 ikona souboru ikona souborupříloha4 ikona souboru ikona souborupříloha5 ikona souboru ikona souborupříloha6 ikona souboru ikona souborupříloha7 ikona souboru ikona souborupříloha8 ikona souboru ikona souborupříloha9 ikona souboru ikona souborupříloha10

59/ Žádost přijata dne: 8. 9. 2015
Obsah žádosti: dotazník k vodovodům a kanalizacím
Vyřízeno dne: 15. 9. 2015 ikona souboru ikona souborudotazník

60/ Žádost přijata dne: 8. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k bytové jednotce v prostorách kina Metra70
Vyřízeno dne: 16. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

61/ Žádost přijata dne: 9. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k výběrovému řízení na zakázku "Ekonomické služby - ověření účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem za roky 2015, 2016 a s tím související účetní poradenství"
Vyřízeno dne: 15. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

62/ Žádost přijata dne: 10. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k nařízení města Prostějova č. 1/2015 - důvodová zpráva
Vyřízeno dne: 15. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

63/ Žádost přijata dne: 15. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k "Severnímu obchvatu Prostějova"
Vyřízeno dne: odložení žádosti

64/ Žádost přijata dne: 12. 9. 2015
Obsah žádosti: kdy byla podána žádost a kdy uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi městem Prostějov a společností INFOS LEAS, spol. s r.o. k akci "FTTx Prostějov, lokalita severovýchod"
Vyřízeno dne: 22. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

65/ Žádost přijata dne: 15. 9. 2015
Obsah žádosti: zápisy z porady vedení ze dne 8. 9. 2015 a 14. 9. 2015
Vyřízeno dne: 25. 9. 2015 ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

66/ Žádost přijata dne: 16. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k využívaným službám externích advokátů 
Vyřízeno dne: 29. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

67/ Žádost přijata dne: 18. 9. 2015
Obsah žádosti: informace o udělených odměnách členů rady
Vyřízeno dne: 30. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

68/ Žádost přijata dne: 20. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k nefunkčnímu osvětlení
Vyřízeno dne: 30. 9. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

69/ Žádost přijata dne: 21. 9. 2015
Obsah žádosti: dohody o pracovní činnosti s Mgr. J. Gáborovou, RNDr. J. Tatarkovičovou, O. Katolickou
Vyřízeno dne: 2. 10. 2015 zasláno žadateli

70/ Žádost přijata dne: 17. 8. 2015
Obsah žádosti: právní analýza a důvodová zpráva rady města
Vyřízeno dne: 29. 9. 2015 po neupřesnění žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí

71/ Žádost přijata dne: 18. 9. 2015
Obsah žádosti: kopie dohody o pracovní činnosti B. Pácl, vč. zaslání výstupů z této dohody
Vyřízeno dne: 1. 10. 2015 částečná odpověď zaslána žadateli, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

72/ Žádost přijata dne: 21. 9. 2015
Obsah žádosti: objem finančních prostředků z rozpočtu města do městské části Vrahovice
Vyřízeno dne: 2. 10. 2015 částečnou ikona souboru ikona souboruodpovědí, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

73/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k výjimkám z čipování psů
Vyřízeno dne: 5. 10. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

74/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2015
Obsah žádosti: informace k revitalizace veřejného prostranství v Němčicích nad Hanou
Vyřízeno dne: 5. 10. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

75/ Žádost přijata dne: 22. 9. 2015
Obsah žádosti: dotazy týkající se zaměstnanců magistrátu viz. odpověď
Vyřízeno dne: 6. 10. 2015 žadateli vyhověno ve všech bodech  ikona souboru ikona souboruodpověď  ikona souboru ikona souborupříloha

76/ Žádost přijata dne: 5. 10. 2015
Obsah žádosti: měření intenzity dopravy/ aktuální výsledky dopravních průzkumů
Vyřízeno dne: 7. 10. 2015 - odložení žádosti

77/ Žádost přijata dne: 30. 9. 2015
Obsah žádosti: přestupkové řízení týkající se pozemku p. č. 1008 k. ú. Držovice
Vyřízeno dne: 8. 10. 2015 - ikona souboru ikona souboruodpověď

78/ Žádost přijata dne: 13. 10. 20105
Obsah žádosti: dotazník investice ve státní správě a samosprávě
Vyřízeno dne: 22. 10. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

79/ Žádost přijata dne: 15. 10. 2015
ikona souboru ikona souboruObsah žádosti
Vyřízeno dne: 27. 10. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď, rozhodnutí o částečném odmítnutí

80/ Žádost přijata dne: 20. 10. 2015
Obsah žádosti: informace k územnímu plánu - Němčice nad Hanou - p. č. 1274/3
Vyřízeno dne: 29. 10. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

81/ Žádost přijata dne: 21. 10. 2015
Obsah žádosti: informace o počtu přijatých dětí do MŠ zřízených městem
Vyřízeno dne: 2. 11. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

82/ Žádost přijata dne: 4. 11. 2015
Obsah žádosti: kopie smluv vč. dodatků týkající se demolice jezdeckých kasáren
Vyřízeno dne: 4. 11. 2015 odkaz na zveřejněnou informaci

83/ Žádost přijata dne: 2. 11. 2015
Obsah žádosti: informace ke společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. - převod akcií
Vyřízeno dne: 11. 11. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

84/ Žádost přijata dne: 13. 8. 2015
Obsah žádosti: počet hlasujících IP adres v anketě o přejmenování Hlaváčkova náměstí na Havlovo
Vyřízeno dne: 19. 11. 2015 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti

85/ Žádost přijata dne: 16. 11. 2015
Obsah žádosti: etický kodex úřadu
Vyřízeno dne: 25. 11. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

86/ Žádost přijata dne: 17. 11. 2015
Obsah žádosti: kopie dohody o pracovní činnosti s M. Hájkovou, kopie výkazů o provedených úkonech, výše odměn
Vyřízeno dne: 30. 11. 2015 odesláním požadovaných informací žadateli

87/ Žádost přijata dne: 29. 11. 2015
Obsah žádosti: informace k mediálním službám
Vyřízeno dne: 11. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

88/ Žádost přijata dne: 29. 11. 2015
Obsah žádosti: informace o počtu přijatých žáků do základního vzdělávání v základních školách, kde je město Prostějov zřizovatelem
Vyřízeno dne: 11. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

89/ Žádost přijata dne: 30. 11. 2015
Obsah žádosti: informace ke změnám zveřejňování odpovědí dle z. 106/1999 Sb. na webu města
Vyřízeno dne: 11. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

90/ Žádost přijata dne: 9. 12. 2015
Obsah žádosti: informace k funkčnosti webových stránek, podklady pro jednání rady města dne 24. 11. 2009, převod  obchodního podílu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Vyřízeno dne: 9. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

91/ Žádost přijata dne: 4. 12. 2015
Obsah žádosti: informace k modernizaci webových stránek
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

92/ Žádost přijata dne: 7. 12. 2015
Obsah žádosti: informace k uzavřeným smlouvám se společnostmi NEWTON Media a.s., Anopress IT, a.s. a Bisnode Česká republika a.s.
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

93/ Žádost přijata dne: 8. 12. 2015
Obsah žádosti: záznam z 8. zasedání zastupitelstva
Vyřízeno dne: 16. 12. 2015 - předáno osobně

94/ Žádost přijata dne: 9. 12. 2015
Obsah žádosti: výkazy B. Pácla za měsíc říjen a listopad 2015
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruvýkaz

95/ Žádost přijata dne: 9. 12. 2015
Obsah žádosti: seznam fungujících stanic měření emisí
Vyřízeno dne: 15. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

96/ Žádost přijata dne: 10. 12. 2015
Obsah žádosti: důvodová zpráva k jednání rady města dne 8. 12. 2015 k bodu 12.2, vč. podkladů
Vyřízeno dne: ikona souboru ikona souborupříloha1 ikona souboru ikona souborupříloha2

97/ Žádost přijata dne: 11. 12. 2015
Obsah žádosti: informace ke kolaudačnímu rozhodnutí a způsobu užívání stavby
Vyřízeno dne: 22. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

98/ Žádost přijata dne: 16. 12. 2015
Obsah žádosti: informace ke kontrolnímu výboru
Vyřízeno dne: 21. 12. 2015 ikona souboru ikona souboruodpověď

99/ Žádost přijata dne: 16. 12. 2015
Obsah žádosti: videozáznam z 6. zasedání zastupitelstva města
Vyřízeno dne: 21. 12. 2015 poskytnutí záznamu na externím disku

100/ Žádost přijata dne: 17. 12. 2015
Obsah žádosti: videozáznam z 5. zasedání zastupitelstva města
Vyřízeno dne: 22. 12. 2015 poskytnutí záznamu na externím disku

101/ Žádost přijata dne: 29. 12. 2015
Obsah žádosti: skartace písemností
Vyřízeno dne: 5. 1. 2016 ikona souboru ikona souboruodpověď ikona souboru ikona souborupříloha

102/ Žádost přijata dne: 23. 12. 2015
Obsah žádosti: dokumentace k projektu Revitalizace sídl. Šárka
Vyřízeno dne: 6. 1. 2016 odesláno žadateli

103/ Žádost přijata dne: 29. 8. 2015
Obsah žádosti: kritéria výběru mediálního poradce, mediální referentky, protokoly výběrových řízení, analýzy zpracované mediálním poradcem 
Vyřízeno dne: 7. 9. 2015 zaslána ikona souboru ikona souboručástečná odpověď , vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí
Vytvořeno 26.1.2016 8:37:01 - aktualizováno 26.1.2016 9:22:25 | přečteno 1103x | Kateřina Kimlová, DiS.
load