Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 1/2010

Nařízení č. 1/2010

kterým se mění nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova

Město Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města č. 1/2010, kterým se mění nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 23. 2. 2010 usnesla vydat na základě zmocnění v § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek I. Změna nařízení města Prostějova č. 10/2004

Nařízení města Prostějova č. 10/2004 o placeném parkování na území města Prostějova, ve znění nařízení města Prostějova č. 11/2009 se mění takto:

V příloze k nařízení města Prostějova č. 10/2004 Zpoplatněné místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je povoleno stání vozidel jen po zaplacení ceny se na konci dosavadního textu vkládá text:

„- Janáčkova ul.“

Článek II. Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení města Prostějova č. 11/2009.

Článek III. Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.----------------------------
RNDr. Alena Rašková, v. r.
místostarostka města Prostějova
----------------------------
Ing. Jan Tesař, v. r.
starosta města ProstějovaVytvořeno 25.2.2010 10:55:00 | přečteno 477x | Iveta Páleníková
load