Úvodní strana > Občan > Právní předpisy města > Nařízení č. 10/2012

Nařízení č. 10/2012

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2012, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Satutární město Prostějov
Rada města Prostějova

Nařízení města č. 10/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2012, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Rada města Prostějova se usnesla dne 20. 11. 2012 usnesením č. 2837 vydat v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 ze dne 28. 11. 2011, části I., oddíl B toto nařízení:

Článek I.

Nařízení města Prostějova č. 7/2012, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah vozidel, za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se mění:

V Čl. III. Všeobecné podmínky poslední věta zní: Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby uvedené ve zvláštním předpise 5). p>

Doplňuje se text pod čarou: Odrážka 5) zní: § 36 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění a § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů Odrážka 5) se označuje jako odrážka 6). p>

Článek II. Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.----------------------------
Miroslav Pišťák, v. r.
primátor
----------------------------
Mgr. Jiří Pospíšil, v. r.
1. náměstek primátoraVytvořeno 28.11.2012 9:40:00 | přečteno 510x | Iveta Páleníková
load